Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Природничою наукою є

А математика Б історія В філологія Г хімія

Вправа 2. Хімія вивчає
А перехід речовин із твердого в рідкий стан.
Б перетворення одних речовин на інші.
В зміни форми і розміру предметів.
Г поширення електромагнітних хвиль.

 

Вправа 3. Яке явище супроводжується перетворенням одних речовин на інші?

А танення льоду Б випаровування бензину В горіння деревини Г утворення роси

Вправа 4. Зелена хімія - це
А добування речовин зеленого кольору і дослідження їхніх хімічних властивостей. Б хімічне консервування зеленої маси трав'янистих рослин.
В хімічні процеси, які здійснюють в умовах, сприятливих для людини та довкілля.
Г проведення досліджень лише молодими науковцями-хіміками.

 

Вправа 5. Установіть відповідність між назвами і зображеннями хімічного посуду.

Назва хімічного

посуду

Зображення хімічного посуду
1 пробірка
2 промивалка
3 колба
4 хімічний стакан
 

Відповідь: 1- В, 2 - Д, 3 - А, 4 - Б.

 

Вправа 6. Установіть відповідність між призначенням і зображенням лабораторного обладнання.

Призначення лабораторного

посуду

Зображення лабораторного посуду

1 зважування речовин
2 відбирання порцій рідин
3 подрібнення речовин
4 закріплення пробірок

 

 

 

Відповідь: 1 - Г, 2 - Д, 3 - Б, 4 - В.

 Інші завдання дивись тут...