Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника "Хімія 7 клас"

Лашевська Г.А., Лашевська А.А. 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 РОКУ

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Вступ

§ 1 Хімія - природнича наука. Речовини та їхні перетворення у навкопишньому світі

§ 2 Хімія: від колиски цивілізації до сталого розвитку людства

§ 3 Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

Тестовий контроль знань №1

Тема 1. Початкові хімічні поняття

§ 4 Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули, атоми

§ 5 Як вивчають речовини

§ 6 Фізичні властивості речовин

§ 7 Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей

§ 8 Атом, його склад

§ 9 Хімічні елементи, їхні назви і символи. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

§ 10 Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

§ 11 Хімічні формули речовин

§ 12 Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали й неметали

§ 13 Валентність хімічних елементів

§ 14 Відносна молекулярна маса

§ 15 Масова частка елемента в речовині

§ 16 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Тестовий контроль знань №2

Тема 2. кисень

§ 17 Повітря, його склад. Оксиген. Кисень, його фізичні властивості

§ 18 Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

§ 19 Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

§ 20 Добування кисню у промисловості та лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор

§ 21 Хімічні властивості кисню

§ 22 Умови виникнення та припинення горіння. Марковання небезпечних речовин

§ 23 Поширеність і колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування кисню

§ 24 Проблема чистого повітря

Тестовий контроль знань №3

Тема 3. вода

§ 25 Вода, склад її молекули, фізичні властивості, поширеність у природі

§ 26 Вода - розчинник. Розчин, його компоненти та кількісний склад

§ 27 Виготовлення розчину

§ 28 Взаємодія води з оксидами. Індикатори

§ 29 Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Проблема чистої води

Тестовий контроль знань №4

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...