Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Укажіть хімічну формулу речовини, частка якої у повітрі становить близько 20%.
А CO
Б N2
В О2
Г CO2

 

Вправа 2. Яка хімічна формула кисню?
А CO
Б N2
В О2
Г CO2

 

Вправа 3. Яка характеристика НЕ ПРИТАМАННА кисню?
А безбарвний газ
Б малорозчинний у воді
В має характерний запах
Г густина більша за густину повітря

 

Вправа 4. Відкриття кисню ускладнило те, що він
А безбарвний газ без смаку й запаху.
Б малорозчинний у воді.
В у рідкому стані притягується магнітом.
Г підтримує горіння.

 

Вправа 5. Внесена в посудину з киснем тліюча скіпка
А швидко гасне.
Б яскраво спалахує.
В спочатку гасне, потім спалахує.
Г тривалий час ледь жевріє.

 

Вправа 6. Яке твердження правильне?
А атоми під час хімічних реакцій руйнуються
Б маса продуктів реакції більша за масу реагентів
В маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції
Г молекули під час хімічних реакцій зберігаються

 

Вправа 7. Кисень масою 16 г прореагував з міддю масою 64 г. Укажіть масу (г) купрум (ІІ) оксиду, що утворився внаслідок реакції.
А 40
Б 48
В 64
Г 80

За законом збереження маси речовин (маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції) маємо:

m(CuO)=m(O2)+m(Cu)=16 г + 64 г = 80 г.
Вправа 8. Для проведення реакції було взято сірку масою 32 г і залізо масою 28 г. Після їхньої взаємодії залишилася сірка масою 16 г. Укажіть масу (г) ферум (ІІ) сульфіду, що утворився внаслідок реакції.
А 60
Б 48
В 44
Г 28

За законом збереження маси речовин (маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції) маємо:

32 г + 28 г = 16 г + х г,

х = 32 г + 28 г - 16 г

х = 44 г.

 

Вправа 9. Складіть рівняння реакції розкладання гідроген пероксиду й укажіть коефіцієнт перед формулою води.
А 1
Б 2
В 3
Г 4
2H2O2 = O2 + 2H2O

 

Вправа 10. Укажіть схему реакції розкладу.
А H2SO4 + CaO → CaSO4 + H2O
Б C2H5OH + O2 → CO2 + H2O
В KOH + HCl → KCl + H2O
Г NaNO3 → NaNO2 + O2
Вправа 11. Укажіть схему реакції окиснення.
А H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O
Б C22H5OH + O2 → CO2 +4H2O2
В KOH + HCl → KCl + H2O
Г BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O

 

Вправа 12. Укажіть схему реакції сполучення.
А CO + O2 → CO2
Б CaCO3 → CO2 + CaO
В Mg + HCl → MgCl2 + H2
Г NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

 

Вправа 13. Укажіть хімічну формулу оксиду.
А H2SO4
Б CaO
В KOH
Г BaCl2

 

Вправа 14. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Каталізатор бере участь у хімічній реакції.
II. Каталізатор не входить до складу продуктів реакції.
А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

 

Вправа 15. Складіть рівняння реакції повного згоряння вуглецю й укажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині.
А 2
Б 3
В 4
Г 5
C + O2 = CO2

 

Вправа 16. Складіть рівняння реакції горіння водню й укажіть коефіцієнт перед формулою продукту реакції.
А 1
Б 2
В 3
Г 4
2H2 + O2 = 2H2O

 

Вправа 17. Складіть рівняння реакції горіння сірки й укажіть коефіцієнт перед формулою продукту реакції.
А 1
Б 2
В 3
Г 4
S + O2 = SO2

 

Вправа 18. Складіть рівняння реакції горіння магнію й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами магнію, кисню й продукту їхньої взаємодії.
А 1, 2, 2
Б 2, 1, 1
В 1, 2, 1
Г 2, 1, 2
2Mg + O2 = 2MgO

 

Вправа 19. Складіть рівняння реакції горіння заліза в кисні й укажіть коефіцієнт перед формулою заліза.
А 1

Б 2

В 3

Г 4
Fe + O2 = Fe2O3

 

Вправа 20. Складіть рівняння реакції окиснення міді й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами міді, кисню й продукту їхньої взаємодії.
А 1, 2, 1
Б 1, 2, 2
В 2, 1, 1
Г 2, 1, 2
2Cu + O2 = 2CuO
Вправа 21. Складіть рівняння реакції повного окиснення метану й укажіть коефіцієнт перед формулою кисню.
А 1
Б 2
В 3
Г 4
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

 

Вправа 22. Складіть рівняння реакції повного окиснення гідроген сульфіду й укажіть коефіцієнт перед формулою води.
А 1
Б 2
В 3
Г 4
2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

 

Вправа 23. Складіть рівняння реакції повного окиснення глюкози й укажіть коефіцієнт перед формулою карбон (IV) оксиду.
А 1
Б 3
В 4
Г 6
C6H12O6 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O

 

Вправа 24. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Для припинення горіння речовини потрібно перекрити доступ кисню.
II. Для припинення горіння речовини потрібно охолодити її нижче від температури займання.
ІІІ. Для припинення горіння потрібно видалити горючу речовину.
А лише І
Б лише ІІ
В усі правильні
Г немає правильних

 

Вправа 25. Установіть відповідність між маркуваннями небезпечних речовин і значеннями символів.

Маркування небезпечної речовини
Значення символу

А отруйна речовина
Б пожежонебезпечна речовина. Окисник.

В їдка речовина
Г небезпечна для довкілля речовина
Д вибухонебезпечна речовина

Відповідь: 1 - Д, 2 - В, 3 - А, 4 - Г.

 

Вправа 26. Яка хімічна формула озону?
А N2
Б О3
В О2
Г О4

Вправа 27. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Оксиген - найпоширеніший елемент у земній корі.
II. Оксиген - найпоширеніший елемент у Всесвіті.
А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

 

Вправа 28. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Біологічна роль кисню зумовлена його здатністю підтримувати дихання, вступати в реакції горіння й повільного окиснення.
II. Застосування кисню зумовлене лише його здатністю підтримувати горіння.
А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

Інші завдання дивись тут...