Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Звідки походить хімія? Її корені - у ремеслах і філософських уявленнях Стародавнього світу

 

Вправа 2 Що в Стародавньому світі стало підґрунтям для нагромадження фактичного матеріалу в хімії? Ремесла древніх народів, удосконалення техніки хімічного експерименту й відкриттям чимало нових речовин алхіміками 

 

Вправа 3 Що зумовило розвиток теоретичних уявлень хімії? Стародавні ремесла і надбання алхіміків

 

Вправа 4 Із чим пов’язане походження слова хімія? Походження слова хімія пов’язане з речовинами та їхніми змінами для потреб людини

 

Вправа 5 Які методи дослідження почали використовувати в хімії на сучасному етапі розвитку природничих наук? Фізичні методи дослідження

 

Вправа 6 Що таке зелена хімія? Це хімічні процеси, які здійснюють в умовах, сприятливих для людини та довкілля

 

Вправа 7 Яка найвища мета хімії третього тисячоліття? Задовольняти потреби кожної людини й усього суспільства в сучасних, безпечних матеріалах, ефективних засобах побутової хімії, ліках і технологіях їхнього виготовлення тощо 

 

Вправа 8 Чому хімія має подвійне походження? Бо є наукою про речовини і їх взаємне перетворення  

 

Вправа 9 Чому неможливо однозначно пояснити походження слова хімія? Бо слово вперше застосували ще у Давньому Єгипті і досі в учених нема спільної думки, звідки походить назва

 

Вправа 10 Чому в алхімічний період було відкрито чимало нових речовин? Шукаючи способи перетворення одних речовин на інші у марних пошуках "філософського каменю" алхіміки винайшли способи очищення речовин, створили різні прилади та хімічний посуд, придатний для проведення хімічних дослідів   

 

Вправа 11 Чому хімія почала стрімко розвиватися саме в XIX ст.? Бо стрімко розвинулися торгівля й промисловість. У хімії поширилися кількісні методи дослідження речовин. Усе це стало підґрунтям для подальшого поступу хімічної науки та виробництва

 

Вправа 12 Для чого хіміки створюють біорозкладані пластмаси? Щоб захистити довкілля від забруднення цими відходами

Інші завдання дивись тут...