Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Які характеристики притаманні фізичним тілам?  Форма, розмір, об’єм, маса

 

Вправа 2 Наведіть приклади фізичних тіл. М'яч, парта, книжка, ручка, бурулька, сніжинка, машина, людина тощо

 

Вправа 3 Із чого складаються матеріали? До їхнього складу входить одна, або декілька речовин

 

Вправа 4 Яка істотна ознака речовини? Будь-яка речовина має масу та об’єм

 

Вправа 5 Коли речовина стає матеріалом? Коли з неї виготовляють предмети (фізичні тіла)

 

Вправа 6 У яких агрегатних станах можуть перебувати речовини? У твердому, рідкому і газоподібному

 

Вправа 7 Що змінюється внаслідок переходу речовини з одного агрегатного стану до іншого? Розташування, особливості руху і взаємодії її структурних частинок

 

Вправа 8 Який склад молекул води? Молекула води складаються з двох атомів Гідрогену й атома Оксигену 

Чи міцні зв’язки між ними? Ні, порівняно слабкі

 

Вправа 9 З яких частинок складаються кристали графіту й алмазу? З атомів

Чи міцні зв’язки між цими частинками? Міцні

 

Вправа 10 Чому люди почали виготовляти штучні матеріали? Із часом кількість та якість природної сировини не могли задовольнити потреб промисловості, яка почала стрімко розвиватися

 

Вправа 11 Які матеріали доцільніше використовувати - природного походження чи штучні? Штучні матеріали багато в чому не поступаються природним, а за деякими властивостями - кращі за них

 

Вправа 12 Чому температура плавлення води значно менша, ніж графіту? Бо кристали графіту складаються з атомів, міцно сполучених один з одним

 

Вправа 13* Чому за твердістю лід істотно поступається алмазу? Бо зв'язки між атомами алмазу є набагато міцнішими у порівнянні із зв'язками між молекулами води

 

Вправа 14 Чому графіт використовують як тверде мастило? Бо його температура плавлення становить кілька тисяч градусів  

 

Вправа 15* Чому графіт і алмаз мають різні властивості? (Щоб відповісти на це запитання, уважно роздивіться рисунок 4.6.) Бо мають різне розташування атомів Карбону один відносно одного, тобто різну атомну будову

 

Вправа 16 Чи може вода бути матеріалом? Може.

За якої умови? Якщо з неї утворені фізичні тіла. Сніжинка, бурулька, сніговик є прикладами таких фізичних тіл

 

Вправа 17 Для чого потрібно вивчати склад, будову і властивості речовин?

Знаючи склад, будову і властивості речовин, можна правильно їх використовувати в повсякденному житті

Інші завдання дивись тут...