Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Які методи вивчення природи відомі вам з курсу природознавства? Спостереження, експеримент, вимірювання, моделювання

 

Вправа 2 Що таке спостереження? Це цілеспрямоване вивчення й фіксування даних про об’єкт, який не зазнає спеціально організованого впливу дослідника

 

Вправа 3 Як правильно проводити спостереження? Треба визначити предмет спостереження, сформулювати мету, скласти план спостереження й використання предметних засобів для його проведення й фіксування результатів

 

Вправа 4 Що таке предмет спостереження? Це те, на чому концентруватиме увагу дослідник. Предметом спостереження може бути речовина, властивості, кількість тощо

Що таке мета спостереження? Визначити, для чого проводиться експеримент, на яке запитання хочете отримати відповідь

 

Вправа 5 Що дослідники висувають за результатами спостережень? Гіпотезу

 

Вправа 6 Як перевіряють гіпотези? За допомогою експериментів

 

Вправа 7 Чим експеримент відрізняється від спостереження? Способом виконання. Експеримент здійснюють у чітко визначених і контрольованих умовах

 

Вправа 8 Що формулюють за результатами експерименту? Висновки

 

Вправа 9 Чому спостереження й експеримент посідають чільне місце у вивченні речовин і їхніх перетворень?  Пошук, накопичення і систематизація хімічних знань неможливі без використання цих наукових методів пізнання

 

Вправа 10 Чому важливо чітко сформулювати мету та скласти план проведення спостереження й експерименту? Щоб правильно їх провести і отримати відповіді на поставлені запитання

 

Вправа 11 Чому експеримент не виключає спостережень, і навпаки? Експеримент нерозривно пов’язаний зі спостереженням, оскільки зміни, що відбуваються з об’єктом, необхідно спостерігати

 

Вправа 12 Чому важливо зафіксувати результати спостережень і висновки з експерименту? Бо вони  можуть стати колись теорією, адже є накопиченням фактів про досліджувані об'єкти та явища, містять виміри і порівняння  

 

Вправа 13 Чому важливо досліджувати не лише якісний, а й кількісний аспекти хімічних явищ? Бо вимірювання є одним з методів наукового пізнання хімічних явищ

 

Вправа 14 Для чого науковці оприлюднюють результати спостережень та експериментів? За результатами спостережень і експериментів відбувається систематизація знань і формулюються експериментальні закони. Доведене припущення перестає бути гіпотезою і стає теорією

Інші завдання дивись тут...