Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Коли зародилися атомістичні уявлення про будову матерії? У другій половині першого тисячоліття до нашої ери

 

Вправа 2 Кого вважають творцями античної атомістики? Левкіппа і Демокрита, які жили й творили в 5 ст. до н.е. 

 

Вправа 3 Як атомістичні ідеї давнини дійшли до нашого часу? Атомістичні ідеї давнини дійшли до нас переважно через поему «Про природу речей», автором якої є римський поет і філософ Тіт Лукрецій Кар 

 

Вправа 4 Який склад атома? Атом складається з ядра, утвореного протонами і нейтронами, навколо якого перебувають негативно заряджені електрони, які утворюють електронну оболонку атома

  

Вправа 5 Які частинки називають субатомними? Протони, нейтрони, електрони

Чи заряджені вони? Протон заряджений негативно, електрон - позитивно, а нейтрон не має електричного заряду

 

Вправа 6 З яких частинок складається ядро атома? Протонів і нейтронів

 

Вправа 7 Як заряджене ядро атома? Позитивно

 

Вправа 8 Що таке електронна оболонка атома? Електрони, які перебувають у просторі навколо ядра, утворюють електронну оболонку атома

 

Вправа 9 Чи заряджений атом? Атом - електронейтральний, тому що число електронів у ньому дорівнює числу протонів у ядрі

 

Вправа 10 Чому тривалий час атоми вважали неподільними частинками? Думка про неподільність атомів існувала до ХІХ століття, поки не було встановлено склад атома

 

Вправа 11 Чому склад атома було встановлено лише наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття? Бо у цей час з'явилися експериментальні докази складної будови атома. Відкриті явища фотоефекту і радіоактивності свідчили, що в атомах є електрони 

 

Вправа 12 Чому ядро атома заряджене позитивно? Позитивний заряд ядра атома створюють протони, бо ядро складається з позитивно заряджених протонів і незаряджених (електрично нейтральних) нейтронів

 

Вправа 13 Чому атом не має електричного заряду? Бо позитивний заряд усіх протонів компенсує негативний заряд усіх електронів у атомі: сума однакових за величиною і протилежних за знаком зарядів дорівнює нулю

 

Вправа 14 Проаналізуйте зміст § 8 і доповніть узагальнювальну схему «Склад атома».

                 Атом

               /        \

          ядро     електронна оболонка

          /    \                \

протони   нейтрони       електрони

Вправа 15 У ядрі атома є 12 протонів. Яка величина заряду ядра? +12

Скільки електронів у електронній оболонці атома? 12

 

Вправа 16 В електронній оболонці атома 26 електронів. Яка величина заряду ядра? +26

Скільки протонів у ньому? 26

Інші завдання дивись тут...