Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що таке хімічний елемент? Хімічний елемент — вид атомів із певним зарядом ядра

 

Вправа 2 Хто запропонував літерну систему символів хімічних елементів? Шведський науковець Йєнс Якоб Берцеліус

 

Вправа 3 Як складалися літерні символи хімічних елементів? Символи елементів складалися або з першої літери їхніх латинських назв, або з першої й наступної літер

 

Вправа 4 Яка інформація про хімічний елемент є у клітинках періодичної системи Д.І. Менделєєва? Порядковий номер, назва і символ хімічного елемента

 

Вправа 5 Як розташовано хімічні елементи в періодичній системі? 

Послідовно, за зростанням зарядів атомних ядер

 

Вправа 6 Як за положенням у періодичній системі визначити заряд ядра атома хімічного елемента? Порядковий номер хімічного елемента у періодичній системі дорівнює заряду ядра атома

 

Вправа 7 Чому виникла потреба у створенні простої та зрозумілої системи хімічних символів? Бо для однієї й тієї самої речовини існували десятки різних позначень і назв

 

Вправа 8 Для чого символи хімічних елементів складали або з першої літери їхніх латинських назв, або з першої й наступної літер? Для максимально можливого зближення символу хімічного елемента з його назвою

 

Вправа 9 Чому походження назв деяких хімічних елементів ще й досі не з’ясовано? Деякі елементи, які відомі з глибокої давнини, мають назви, що склалися історично

 

Вправа 10 Чому символи одних хімічних елементів однолітерні, а інших - складаються з двох літер? Щоб розрізняти хімічні елементи, назви яких починаються з однакової букви. Наприклад, символ Гелію — He, а Меркурію — Hg (від латин. Hydrargyrum)

 

Вправа 11 Порівняйте склад атомів Нітрогену та Силіцію, Хлору та Брому або, на ваш розсуд, будь-яких інших хімічних елементів.

Заряд ядра атома Нітрогену +7, протонів 7, електронів 7

Заряд ядра атома Силіцію +14, протонів 14, електронів 14

Заряд ядра атома Хлору +17, протонів 17, електронів 17

Заряд ядра атома Брому +35, протонів 35, електронів 35

  

Вправа 13 Порядковий номер хімічного елемента у періодичній системі 12. Яка його назва, символ, величина заряду ядра атома? Магній, Mg, +12 

Скільки протонів є у ядрі? 12

Електронів - у електронній оболонці? 12

 

Вправа 14 Запишіть назви й заряди атомних ядер хімічних елементів, у символах яких є велика або мала латинська літера «ес». Силіцій Si + 14, Cульфур S +16, Скандій Sc +21, Арсен As +33, Селен Se +34, Стронцій Sr +38, Станум Sn +50, Стибій Sb +51, Цезій Cs +55, Осмій Os +76, Сиборгій Sg +106, Гасій Hs +108, Дармштадтій Ds +110

 

Вправа 15 Схарактеризуйте склад атома Натрію за його положенням у періодичній системі хімічних елементів. Натрій Na - порядковий №11, заряд ядра атома +11, 11 протонів і 11 електронів

 

Вправа 16 Розташуйте символи хімічних елементів Фосфору, Натрію, Карбону, Алюмінію за зростанням числа протонів у ядрах їхніх атомів.

Відповідь: C, Na, Al, P

 

Вправа 17 Розташуйте назви хімічних елементів, символи яких Mg, I, He, Ca, за зменшенням числа електронів у електронній оболонці їхніх атомів.

Відповідь: І, Са, Mg, He

Інші завдання дивись тут...