Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що таке зважування? Це порівняння маси тіла з масою певного еталона

 

Вправа 2 Що є еталоном маси? Кілограм

 

Вправа 3 Що нині прийнято за зразок, з масою якого доцільно порівнювати масу атома? Масу атома Карбону, в ядрі якого 6 протонів і 6 нейтронів, а в електронній оболонці - 6 електронів

 

Вправа 4 Що називають атомною одиницею маси? 1/12 частина маси атома Карбону

 

Вправа 5 Як позначають атомну одиницю маси? а.о.м.

 

Вправа 6 Що таке відносна атомна маса хімічного елемента? Відносною атомною масою називають відношення абсолютної маси атома до атомної одиниці маси

 

Вправа 7 Яка інформація про хімічні елементи є у клітинках періодичної системи Д.І. Менделєєва? Окрім порядкових номерів, назв і хімічних символів для кожного хімічного елемента, зазначено його відносну атомну масу

 

Вправа 8 У якого хімічного елемента маса атома найменша? Гідрогена

 

Вправа 9 Чому важко зважити атом? Бо атоми є дуже малими частинками

 

Вправа 10 Для чого було введено атомну одиницю маси? Атомна одиниця маси є еталоном атомних мас, який зручно використовувати, бо його маса зрівняна з масами атомів

 

Вправа 11 Чому відносна атомна маса не має одиниці вимірювання? Бо є відносною величиною і отримується діленням чисел однакової розмірності 

 

Вправа 12 Чи однаковими є поняття «маса атома» й «відносна атомна маса»? Не однаковими. Маса атома порівнюється з масою 1 г або 1 кг, а відносна атомна маса показує у скільки разів маса атома певного хімічного елемента більша за 1/12 маси атома Карбону

 

Вправа 13 Чому в періодичній системі Д.І. Менделєєва зазначено не абсолютні значення мас атомів, а відносні атомні маси? Для зручності у проведенні обчислень

 

Вправа 14 Порівняйте маси атомів Нітрогену та Силіцію, Хлору та Брому або, на ваш розсуд, будь-яких інших хімічних елементів.

ma(N)=Ar(N)1 a.o.m.=14•1,6610-27=2,32410-26

ma(Si)=Ar(Si)1 a.o.m.=28•1,6610-27=4,64810-26

ma(Cl)=Ar(Cl)1 a.o.m.=35,5•1,6610-27=5,89310-26

ma(Br)=Ar(Br)1 a.o.m.=80•1,6610-27=1,32810-25

 

Вправа 15 Ви вже знаєте, що в періодичній системі хімічні елементи розташовано за зростанням зарядів ядер їхніх атомів. Чи правильно стверджувати, що всі вони розташовані за збільшенням мас їхніх атомів? Ні, не правильно

Наприклад, порівняємо Телур Te №52 і Йод І № 53, №52<№53, але Ar(Te)>Ar(I) й відповідно ma(Te)>ma(I)

 

Вправа 16 Розташуйте хімічні символи Карбону, Гідрогену, Магнію, Брому за зростанням мас їхніх атомів.

Відповідь: Гідроген, Карбон, Магній, Бром

 

Вправа 17 У скільки разів маса атома Сульфуру більша за масу атома Оксигену? У 2 рази більша

Ar(S)=32 i Ar(O)=16, тому Ar(S)/Ar(O)=32:16=2

У скільки разів маса атома Сульфуру більша за масу атома Магнію? У 1,3 рази більша

Ar(S)=32 i Ar(Mg)=24, тому Ar(S)/Ar(Mg)=32:24=1,3

У скільки разів менша маса атома Сульфуру за масу атома Купруму? У 2 рази менша

Ar(S)=32 i Ar(Cu)=64, тому Ar(Cu)/Ar(S)=64:32=2

 

Вправа 18 Якщо на одну шальку уявних терезів покласти чотири атоми Карбону, то скільки атомів Магнію потрібно покласти на іншу шальку, щоб зрівноважити терези? Два атоми Магнію

Відносна атомна маса атома Карбону Ar(С)=12, тоді відносна атомна маса 4 атомів Карбону дорівнює 4Ar(С)=412=48

4Ar(Cu)/Ar(Mg)=48:24=2, отже, потрібно покласти два атоми Магнію

 

Вправа 19 Схарактеризуйте Калій за його положенням у періодичній системі хімічних елементів: зазначте його хімічний символ, порядковий номер, відносну атомну масу, число протонів у ядрі й електронів у електронній оболонці.

К, №19 й, відповідно, заряд атома +19, Ar(K)=39, протонів 19, електронів 19

 

Вправа 20 Знайдіть у періодичній системі хімічні елементи, названі на честь країни, частин світу, символи яких зображено на рисунку 10.3, та давньогрецької богині веселки (рис. 10.4). Запишіть значення відносних атомних мас цих хімічних елементів і округліть їх до цілих.

Полоній, Ar(Po)=209

Європій, Ar(Eu)=152

Іридій, Ar(Ir)=192

Інші завдання дивись тут...