Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що таке хімічна формула? Хімічна формула — це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів, індексів і допоміжних знаків (дужок)

 

Вправа 2 Що описують хімічні формули речовин? Якісний і кількісний склад речовини

 

Вправа 3 Що в хімічній формулі характеризує якісний склад речовини? Символи хімічних елементів

Що в хімічній формулі характеризує кількісний склад? Індекси в хімічних формулах

 

Вправа 4 Що означають коефіцієнти перед хімічними формулами? Кількість молекул, окремих атомів або груп атомів у формулі

 

Вправа 5 Для чого використовують хімічні формули? Хімічні формули дають вичерпну інформацію про склад речовини

 

Вправа 6 Чи можна змінювати індекси в хімічних формулах? Ні, не можна

 

Вправа 7 Що означають записи 10Н2О, 3СО2, 5Н2О2, 4Fе, 7Аl?

10Н2О  десять молекул води

3СО2  три молекули вуглекислого газу

2О 5 молекул гідроген пероксиду

4Fе  4 атоми заліза

7Аl  7 атомів алюмінію

 

Вправа 8 Проаналізуйте й порівняйте якісний і кількісний склад речовин, хімічні формули яких:

а) СО і СО2

Молекула СО складається з одного атома Карбону і одного атома Оксигену, а молекула СО2 - з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену

б) НNO3 і НСlO3

Молекула HNO3 складається з одного атома Гідрогену, одного атома Нітрогену і трьох атомів Оксигену, а молекула HClO3 - з одного атома Гідрогену, одного атома Хлору і трьох атомів Оксигену

в) СН4 і С6Н6

Молекула СН4 складається з одного атома Карбону і чотирьох атомів Гідрогену, а молекула С6Н6 - з шести атомів Карбону і шести атомів Гідрогену

г) С12Н22О11 і С6Н12О6

Молекула C12H22O11 складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену і 11 атомів Оксигену, а молекула C6H12O6 - з 6 атомів Карбону, 12 атомів Гідрогену і 6 атомів Оксигену

д) Н2SO3 і Н2СO3

Молекула H2SO3 складається з двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену, а молекула H2CO3 - з двох атомів Гідрогену, одного атома Карбону і трьох атомів Оксигену

 

Вправа 9 Класифікуйте за числом хімічних елементів речовини, формули яких Сl2, SO2Н2SO4, СН3СOOН, S8, NaНСO3, O3, Са.

Один елемент: Сl2, S8, O3, Са

Два елементи: SO2

Три елементи: Н2SO4СН3СOOН

Чотири елементи: NaНСO3

 

Вправа 10 Проаналізуйте формули речовин СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12, С6Н14Яку закономірність ви помітили? Формули речовин відрізняються на групу атомів СН2

Запишіть у загальному вигляді формулу для цього ряду сполук, використавши для запису індексів літеру n, цифри та знак +. CnH2n+2

 

Вправа 11 Прочитайте записи:

8Мg - вісім магній

2SO4 - три аш-2-ес-о-4

СuСl2 - купрум-хлор-2

Fe(OН)3 - ферум-о-аш-тричі 

NaСO3 - натрій-ес-о-3

2NН4Сl - два ен-аш-4-хлор

С5750Н7227N2215O4131S590 - це-5750-аш-7227-ен-2215-о-4131-ес-590

 

Вправа 12 Запишіть хімічні формули, вимова яких така: купрум-хлор-два, аш-три-пе-очотири, це-два-аш-п’ять-о-аш, алюміній-два-о-три, кальцій-це-о-три. CuCl2, H3PO4, C2H5OH, Al2O3, CaCO3

 

Вправа 13 Запишіть хімічні формули речовин, молекули яких складаються з: 

а) двох атомів Гідрогену й атома Сульфуру; H2S

б) двох атомів Нітрогену і трьох атомів Оксигену; N2O3

в) двох атомів Гідрогену, атома Карбону й трьох атомів Оксигену; H2CO3

г) восьми атомів Сульфуру; S8

д) атома Гідрогену, атома Хлору й чотирьох атомів Оксигену. HClO4

 

Вправа 14 Чи правий Д.І. Менделєєв, стверджуючи, що «...хімічні формули говорять хімікові цілу історію речовини»? Правий

 

Вправа 15 Що б сталося, на вашу думку, якби зникла хімічна мова? Хіміки не могли б тоді порозумітися

Інші завдання дивись тут...