Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Скільки нині відомо речовин? Близько 40 млн

 

Вправа 2 Що таке класифікація? Класифікація (лат. classis ― розряд, клас і facіo ― роблю) — це розподіл об’єктів за класами, групами, розрядами з умовою, що до однієї групи, класу, розряду потрапляють об’єкти, які мають спільну ознаку

 

Вправа 3 Як класифікують речовини за складом? На прості й складні, органічні й неорганічні

Як класифікують речовини за будовою? На молекулярні й немолекулярні речовини

Як класифікують речовини за властивостями? На метали й неметали

 

Вправа 4 Які речовини називають простими? Складними? Речовини, утворені атомом одного хімічного елемента, називають простими, а речовини, утворені атомами кількох хімічних елементів  складними

Наведіть кілька прикладів. Водень Н2, кисень О2, озон О3, азот N2, алюміній Al  прості речовини, а вода Н2О, вуглекислий газ СО2, цукор С12Н22О11  складні речовини

 

Вправа 5 Які властивості притаманні металам? У металів є характерний блиск, вони ковкі, добре проводять тепло й електричний струм

Яка їхня будова? Немолекулярна

 

Вправа 6 Які властивості характерні для неметалів? Не пластичні, крихкі, не проводять чи погано проводять тепло й електричний струм

Яка їхня будова? Переважно молекулярна

 

Вправа 7 Які хімічні елементи називають металічними? Неметалічними? Хімічні елементи, з атомів яких утворені прості речовини ― метали, називаються металічними, а хімічні елементи, з атомів яких утворені прості речовини ―  неметали, називаються неметалічними

 

Вправа 8 Де в періодичній системі розташовані неметалічні елементи?

Переважно вони розміщені у верхній правій частині періодичної системи.

 

Вправа 9 Чим зумовлена багатоманітність речовин? Тим, що атоми хімічних елементів сполучаються між собою у найрізноманітніших поєднаннях і кількісних співвідношеннях

 

Вправа 10 Чого більше в природі - хімічних елементів чи речовин? Речовин

 

Вправа 11 Чому складних речовин значно більше, ніж простих? Атоми хімічних елементів сполучаються між собою у найрізноманітніших поєднаннях і кількісних співвідношеннях. Очевидно, що таких поєднань утворюється значно більше з атомів різних хімічних елементів складної речовини, ніж з атомів одного хімічного елемента простої речовини

 

Вправа 12 Чому виникла потреба у класифікації речовин? У зв'язку із зростанням кількості різноманітних сполук

 

Вправа 13 Чому метали більш подібні між собою, ніж неметали? Усі метали мають немолекулярну будову, а неметали можуть мати як молекулярну, так і немолекулярну будову

 

Вправа 14 Чим деякі неметали дещо подібні до металів?  Графіт проводить електричний струм. Графіт і йод мають металічний блиск

 

Вправа 15 Проаналізуйте хімічні формули та класифікуйте речовини, формули яких C2H2, He, H2, H2O2, O3, FeS, CuSO4, N2, CaO, на прості й складні.

Прості: He, H2, O3, N2

Складні: C2H2, H2O2, FeS, CuSO4,CaO

 

Вправа 16 Дізнайтеся з Додатка про фізичні властивості заліза й сірки, порівняйте їх.

Фізичні властивості Сірка Залізо

1. Агрегатний стан

за звичайних умов

тверда речовина тверда речовина
2. Колір жовтий сріблясто-білий
3. Температура плавлення 112,80С 15380С
4. Температура кипіння 444,60С 28620С
5. Пластичність  крихка ковка
6. Електропровідність

не проводить

електрийний струм

проводить

електричний струм

7. Теплопровідність низька висока
8. Магнітні властивості відсутні присутні
9. Розчинність у воді не розчиняєть не розчиняється

Вправа 17 Класифікуйте хімічні елементи, символи яких С, Al, N, Cl, Ag, Pt, на металічні та неметалічні.

Металічні: С, N, Cl

Неметалічні: Al, Ag, Pt

Як ви визначали природу хімічних елементів? Переважно неметалічні елементи розміщені у верхній правій частині періодичної системи

Інші завдання дивись тут...