Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що таке валентність? Валентність (від лат. valentia - сила) — властивість атомів, яка характеризує їхню здатність сполучатися з певним числом інших атомів

 

Вправа 2 Що є одиницею валентності? Валентність атома Гідрогену

 

Вправа 3 Яке найвище значення валентності хімічних елементів? VIII

 

Вправа 4 Як визначити валентність хімічного елемента за його положенням у періодичній системі? Максимальне значення валентності більшості елементів збігається з номером його групи в короткій формі періодичної системи

 

Вправа 5 Чому дорівнює значення валентності неметалічного елемента у сполуці з Гідрогеном або металічним елементом? Дорівнює різниці між числом 8 і номером групи, до якої елемент належить.

 

Вправа 6 У якій послідовності записують символи хімічних елементів у формулах бінарних сполук? Символ металічного елемента записують першим

 

Вправа 7 Чому дорівнює сумарна валентність усіх атомів одного елемента в бінарній сполуці. Сумарній валентності всіх атомів іншого елемента

 

Вправа 8 Визначте й порівняйте валентність Феруму в сполуках, хімічні формули яких FeО і Fе2О3.

У сполуці FeО валентність Феруму ІІ

У сполуці Fе2О3 валентність Феруму ІІІ

 

Вправа 9 З переліку МnО, МnО2, FеО, Fe2О3, СrО3, СаН2 випишіть хімічні формули сполук, у яких атоми металічних елементів двовалентні.

Відповідь: МnО, FеО, СаН2 

 

Вправа 10 Класифікуйте речовини, хімічні формули яких СО, СО2, Р2О3, АlСl3, МgS, Са3N2, SО3, SF6, NaI, N2О, за валентністю першого елемента. Відповідь оформіть як таблицю.

Валентність

першого

елемента

Хімічна формула
I NaI, N2О
II СО, МgS, Са3N2
III Р2О3, АlСl3
IV СО2
VI 3, SF6

Вправа 11 Складіть формули бінарних сполук Кальцію з Нітрогеном, Оксигеном, Флуором. Ca3N2, CaO, CaF2

 

Вправа 12 Складіть формули бінарних сполук з Оксигеном, у яких значення валентності Літію, Магнію, Бору, Карбону максимальні. Li2O, MgO, B2O3, CO2

Максимальне значення валентності елементів збігається з номером групи, в якій елемент міститься

 

Вправа 13 Складіть формули бінарних сполук одно-, дво- і тривалентних металічних елементів із Флуором.

Відповідь: KF, MgF2, AlF3

 

Вправа 15 Визначте валентність атомів хімічних елементів за формулами сполук: РIIIН3I, Аu2IIIО3II, SіIVН4I, Аg2IОII

 

Вправа 16 Знайдіть закономірності в послідовностях формул:

а) N2О, NО, N2О3, NО2; Валентність Нітрогену І, II, III, IV

б) SiН4, РН3, Н2Sе, НF. Валентність елементів Si, P, Se, F відповідно IV, III, II, I

Інші завдання дивись тут...