Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що таке масова частка хімічного елемента у складній речовині? 

Масова частка хімічного елемента в складній речовині — це відношення його маси до маси речовини (сполуки):

w(E) — масова частка елемента у речовині,

m(E) — маса елемента в речовині,

m(сполуки) — маса сполуки.

 

Вправа 2 За якою формулою обчислюють масову частку хімічного елемента у складній речовині?

w(E) — масова частка хімічного елемента E, виражена в частках одиниці;

n — число атомів елемента E, позначене індексом у формулі сполуки;

Ar — відносна атомна маса елемента E;

Mr — відносна молекулярна маса речовини

 

Вправа 3 Представникам яких професій потрібні відомості про масові частки хімічних елементів? Геологам, металургам

Чи потрібні ці знання пересічній людині? Чому? Споживачеві потрібно знати масові частки корисних і шкідливих для здоров’я речовин у харчових продуктах

 

Вправа 4 Чому масова частка хімічного елемента в сполуці не має одиниці вимірювання? Бо є відношенням двох мас, одиниці вимірювання яких скорочуються

 

Вправа 5 Для чого масову частку виражають у відсотках? Для зручності

 

Вправа 6 Порівняйте, не вдаючись до обчислень, масові частки: а) Сульфуру; б) Фосфору; в) Нітрогену в сполуках, хімічні формули яких відповідно:

а) Н2S і Н2SO4

Масова частка Сульфуру більша у сполуці H2S

б) Р2O3 і Р2O5

Масова частка Фосфору більша у сполуці P2O3

в) NH3 і NH4Cl.

Масова частка Фосфору більша у сполуці NH3

З формули обчислення масової частки елемента, видно, що масова частка елемента (при однаковій кількості атомів цього елемента в молекулі) тим більша, чим менша молекулярна маса речовини. Користуємось правилом: з двох дробів, у яких однакові чисельники, більшим буде той дріб, у якого знаменник менший

 

Вправа 7 Обчисліть масові частки хімічних елементів у речовинах, формули яких:

CS2

Mr(CS2)=Ar(C)+2Ar(S)=12+232=76

w(C)=Ar(C)/Mr(CS2)=12:76=0,158, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 15,8%

Масову частку Сульфуру можна знайти так:

w(S)=100%-w(C)=100%-15,8%=84,2%

або так:

w(S)=1-w(C)=1-0,158%=0,842%

чи так:

w(S)=2Ar(S)/Mr(CS2)=232:76=0,842, або 84,2%

С6Н1206

Mr(C6H12O6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(O)=612+121+616=180

w(С)=6Ar(С)/Mr(C6H12O6)=612:180=0,4, або 40%

w(H)=12Ar(H)/Mr(C6H12O6)=121:180=0,067, або 6,7%

w(O)=100%-w(C)-w(H)=100%-40%-6,7%=53,3%

NaCl

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

w(Na)=Ar(Na)/Mr(NaCl)=23:58,5=0,393, або 39,3%

w(Cl)=100%-w(Na)=100%-39,3%=60,7%

Cu(OH)2

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+216+21=98

w(Cu)=Ar(Cu)/Mr(Cu(OH)2)=64:98=0,65, або 65%

w(O)=2Ar(O)/Mr(Cu(OH)2)=216:98=0,33, або 33%

w(H)=100%-w(Cu)-w(O)=100%-65%-33%=2%

Fe2(SO4)3

Mr(Fe2(SO4)3)=2Ar(Fe)+3Ar(S)+12Ar(O)=256+332+1216=400

w(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2(SO4)3)=256:400=0,28, або 28%

w(S)=3Ar(S)/Mr(Fe2(SO4)3)=332:400=0,24, або 24%

w(O)=100%-w(Fe)-w(S)=100%-28%-24%=48%

Інші завдання дивись тут...