Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Який склад повітря?

Речовина

Об'ємна частка

в повітрі

Масова частка 

в повітрі

Азот N

Кисень О

Аргон Аr

Вуглекислий газ СO2

Неон Ne

Гелій Не

Метан СН4

Криптон Кr

Нітроген (ІV) оксид NO2

Водень Н2

Ксенон Хе

Озон O3

78,08

20,95

0,93

0,03

1,25 • 10-3

5,2 • 10-4

2,2 • 10-4

1 • 10-4

1 • 10-4

5 • 10-5

8 • 10-6

1 • 10-6

75,51

23,15

1,28 3 

0,046

1,25 • 10-3

0,72 • 10-4 

1,2 • 10-4

2,9 • 10-4

1,5 • 10-4

0,3 • 10-5

3,6 • 10-5

3,6 • 10-5

Вправа 2 Уміст якого газу в повітрі найбільший? Азоту

 

Вправа 3 Хто відкрив кисень? Є підстави вважати відкривачами кисню щонайменше трьох дослідників: шведського хіміка Карла Вільгельма Шеєле, англійського священика Джозефа Прістлі і французького хіміка Антуана Лорана Лавуазьє

 

Вправа 4 Як експериментально можна визначити приблизний уміст кисню в повітрі? За допомогою такого досліду: у посудину з водою поміщають чашку для випарювання, у якій закріплена свічка. Запалюють її і швидко накривають скляним дзвоном, попередньо розміченим на п’ять рівних частин. Свічка буже горіти доти, поки у дзвоні є кисень. Під час горіння кисень витрачатиметься, тож вода заповнюватиме простір, що вивільнився. Тому її рівень у дзвоні підвищиться. Свічка погасне, коли кисню у дзвоні не залишиться. Результати експерименту засвідчили: рівень води в циліндрі підвищився на одну поділку. Це означає, що об’єм повітря зменшився приблизно на одну п’яту частину. Тобто об’ємна частка кисню в повітрі становить близько 20%

 

Вправа 5 Який науковець уперше правильно визначив відносну молекулярну масу кисню і склад його молекули?  Італійський науковець Амедео Авогадро

 

Вправа 6 Яка відносна атомна маса Оксигену? Ar(O)=16

Валентність? II

 

Вправа 7 Скільки атомів у молекулі кисню? Два атоми Оксигену

Яка його хімічна формула? О2

 

Вправа 8 Які фізичні властивості кисню? За звичайних умов кисень ― безбарвний газ, без смаку й запаху, малорозчинний у воді, Його густина трохи більша за густину повітря. Твердий кисень плавиться за температури -218 °С., а рідкий ― кипить за температури -183 °С

 

Вправа 9 Чому кисень, випущений з балона, накопичується в нижній частині виробничого приміщення, заповнює всі приямки та траншеї і надовго там затримується? Бо кисень важчий за повітря

 

Вправа 10 Чому жива троянда, яку занурили в посудину з рідким киснем, стала крихкою? Рідкий кисень  ―  блакитна речовина з температурою -1830С, а у пелюстках троянди міститься вода, яка замерзає при температурі 00С, тому квітка стала крихкою

 

Вправа 11* Чому науковці тривалий час вважали повітря чистою речовиною, а не сумішшю? Бо не могли визначити склад повітря

 

Вправа 12 Класифікуйте речовини, що є в повітрі, на прості й складні.

Прості речовини: N2, O2, Ar, Ne, He, Kr, H2, Xe, O3

Складні речовини: СO2, CH4, NO2

 

Вправа 13 Порівняйте якісний і кількісний склад:

а) кисню О2 й озону О3

Молекула кисню О2 складається з двох атомів Оксигену, а молекула озону О3  з трьох атомів Оксигену

б) кисню О2, азоту N2 й водню Н2

Молекула кисню О2 складається з двох атомів Оксигену, молекула азоту N2  з двох атомів Нітрогену, а молекула водню Н2― з двох атомів Гідрогену

в) вуглекислого газу СO2 й нітроген (IV) оксиду NO2

Молекула вуглекислого газу СО2 складається з одного атома Карбону й двох атомів Оксигену, а молекула нітроген (IV) оксиду NО2 - з одного атома Нітрогену й двох атомів Оксигену

 

Вправа 14 Визначте валентності хімічних елементів у складних речовинах, які є в повітрі. 

СIVОII, CIVH4I, NIVO2II

 

Вправа 15 Обчисліть відносні молекулярні маси складних речовин, які є в повітрі.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44

Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(C)=12+41=16

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46

 

Вправа 16* Прокоментуйте висловлювання відомого вченого-хіміка А. Лавуазьє: «...Не робити жодного висновку, який не випливав би безпосередньо з досліду і спостереження, не пропонувати нічого понад те, що підтверджує дослід, і нічого не добавляти там, де факти мовчать». Хімія - експериментальна наука. Теорія створюється на підставі багатьох закономірностей, виявлених під час проведених дослідів і спостережень

Інші завдання дивись тут...