Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Чи зберігаються атоми й молекули під час хімічних перетворень?

Атоми зберігаються. Відбувається перегрупування атомів, тому утворюються молекули нових речовин

 

Вправа 2 Чи змінюється загальна кількість атомів у хімічній реакції? 

Не змінюється

 

Вправа 3 У чому полягає суть хімічної реакції? Суть хімічної реакції полягає в перегрупуванні атомів. 

 

Вправа 4 Що таке аналіз? Синтез? Метод визначення складу речовин шляхом їхнього розкладання на простіші компоненти називають аналізом. Синтез (від давньогрец. - сполучання)  одержання або утворення складних речовин шляхом сполучання простіших речовин. 

 

Вправа 5 Як перевіряють гіпотези? Експериментами 

 

Вправа 6 Хто відкрив закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій? М.В. Ломоносов

 

Вправа 7 Яке сучасне формулювання закону збереження маси? Маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції

 

Вправа 8 Яке значення мало відкриття закону збереження маси речовин під час хімічних речовин?  Відкриття закону збереження маси сприяло подальшому розвитку хімічної науки і виробництва, розумінню законів природи та зв’язку між ними

 

Вправа 9 Чому важливо не лише вміти спостерігати та описувати зовнішні ознаки перебігу хімічних реакцій, а й пояснювати ці явища на рівні структурних одиниць речовин? Щоб розуміти хімічні перетворення, адже хімічні реакції пов’язані зі зміною хімічного складу речовин

 

Вправа 10 Чому для спостереження зовнішніх ефектів реакцій потрібно використовувати для її проведення досить значні кількості речовин? Щоб встигнути побачити ці ефекти    

 

Вправа 11 Чому аналіз потрібно підтверджувати синтезом і навпаки? Аналіз і синтез — два взаємопов’язані методи дослідження речовин

 

Вправа 12 Чому під час хімічних реакцій маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції? Загальна кількість атомів у хімічній реакції не змінюється й маса кожного атома також залишається сталою, тому й загальна маса речовин не змінюється.

 

Вправа 13 Чому потрібно вивчати речовини та їхні перетворення не лише на якісному, а й на кількісному рівні? Бо хімічні перетворення пов'язані зі зміною хімічного складу речовин

 

Вправа 14 Чому важливо оприлюднювати результати наукової діяльності? Щоб проаналізувати результати їх наукової діяльності  

 

Вправа 15 Чим подібні й чим відрізнялися методики проведення дослідів із прожарювання металів, застосовані Р. Бойлем, М. Ломоносовим, А. Лавуазьє? Р. Бойль прожарював метали у відкритій реторті та зважував їх до і після нагрівання, а М. Ломоносов та А. Лавуазьє прожарювали метали не на відкритому повітрі, а в запаяних ретортах і також зважували їх до та після прожарювання

 

Вправа 16 Чим аналіз відрізняється від синтезу? Аналіз  це метод дослідження предмета на рівні його складових частин, а синтез  навпаки.

 

Вправа 17* На платформі електронних терезів стоїть посудина з прозорою вапняною водою. Із часом вода стає каламутною, а покази терезів свідчать про збільшення маси об’єкта. Доведіть, що результати досліду не суперечать закону збереження маси речовин. Маса терезів збільшилася за рахунок пропускання вуглекислого газу крізь прозору вапняну воду.

Запропонуйте, як змінити методику проведення досліду, щоб підтвердити правильність закону збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Визначити масу реагента  вуглекислого газу  

 

Вправа 18 На терезах зрівноважено дві закриті посудини Ландольта. Унаслідок нахилення посудини відбувається змішування реактивів, які були в її різних колінах. Спрогнозуйте покази терезів, якщо змішали реактиви:

а) лише у лівій посудині; Будуть зрівноваженими, бо посудини закриті

б) в обох посудинах одночасно; Будуть зрівноваженими, бо посудини закриті

в) спочатку у правій, потім - у лівій посудині. Будуть зрівноваженими, бо посудини закриті

 Інші завдання дивись тут...