Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Із чого добувають кисень у промисловості? Зі зрідженого повітря

 

Вправа 2 Як добувають кисень у лабораторних умовах? Розкладанням деяких оксигеновмісних речовин, наприклад гідроген пероксиду:

2O2 = 2Н2O + O2

 

Вправа 3 Що таке реакція розкладу? Хімічну реакцію за участю одного реагенту з утворенням кількох продуктів реакції, називають реакцією розкладу

 

Вправа 4 Якими способами можна зібрати кисень у посудину? Витісненням повітря в посудину, розташовану отвором догори, тому що його густина більша за густину повітря, і витісненням води, тому що він ― малорозчинний у воді газ

 

Вправа 5 Як виявляють кисень? За допомогою тліючої скіпки, що яскраво спалахує в ньому

 

Вправа 6 Що таке каталізатор? Речовини, які пришвидшують хімічні реакції, але не входять до складу їхніх продуктів

 

Вправа 7 Чому як сировину для промислового добування кисню використовують повітря? Бо повітря є невичерпним природним ресурсом

 

Вправа 8 Чому зріджений кисень зберігають у термоізольованих посудинах? Подвійними стінками посудини, між якими створено вакуум, забезпечується низька передача тепла в навколишнє середовище

 

Вправа 9 Чому розчин гідроген пероксиду потрібно зберігати у нещільно закоркованих флаконах з темного скла, у прохолодному місці? Для запобігання потрапляння світла і нагрівання, бо вони прискорюють процес розкладання гідроген пероксиду

 

Вправа 10 Голландський природодослідник Ян Баптист ван Гельмонт (1579-1644) вивчав «летючі речовини» й увів у науку термін «гази». Він зауважував, що їх «не можна зібрати ні в яку посудину й зробити видимим тілом». Чи правильні його твердження? Ні, бо гази можна зріджувати (перетворювати на рідину) і зберігати у термоізольованих посудинах

 

Вправа 11 Раніше на підводних човнах для добування кисню застосовували натрій пероксид: Na2O2+СO2→Na2СO32↑. Нині використовують реакцію розкладання води електричним струмом: H2O→H2+O2 Перетворіть схеми цих реакцій на хімічні рівняння. 

2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2

2H2O2 = 2H2O + O2↑  (ел.струм)

Яку істотну перевагу має спосіб очищення повітря з використанням натрій пероксиду? Натрій пероксид взаємодіє з вуглекислим газом, зменшуючи його концентрацію в повітрі, і при цьому виділяється кисень. Є ефективним способом очищення повітря і збагачення його киснем на підводних човнах

 

Вправа 12 Найвизначніша наукова праця Карла Вільгельма Шеєле - «Хімічний трактат про повітря й вогонь» (1777). У ній описано результати численних експериментів ученого з дослідження газів і процесів горіння (1768-1773). К. Шеєле незалежно від Дж.Прістлій А.Лавуазьє за два роки до них добув кисень багатьма способами й докладно описав його властивості. Перетворіть схеми пророблених ним реакцій на хімічні рівняння. Визначте, чи всі ці реакції є реакціями розкладу. Класифікуйте реагенти та продукти за складом.

3РbO2 = Pb3O4 + O2↑ ― реакція розкладу

2НgСO3 = 2Hg + 2СO2 + O2↑ ― реакція розкладу

2Аg2СO3 =  4Аg + 2СO2 + O2↑ ― реакція розкладу

4НNO3 = 4NO2 + O2 + 2H2O ― реакція розкладу

2МnO2 + 2Н2SO4 = 2МnSO4 + O2 + 2Н2O

Прості речовини: O2, Hg, Ag

Складні речовини: PbO2, Pb3O4, HgCO3, CO2, Ag2CO3, HNO3, NO2, H2O, MnO2, H2SO4, MnSO4

 

Вправа 13 Проаналізуйте відомості про способи добування кисню в промисловості й лабораторії, складіть узагальнювальну схему.

  Способи добування кисню

      /                      \

у промисловості        у лабораторії

    /                             \

повітря                  оксигеновмісні речовини

Вправа 14 Датчанин Корнеліус ван Дреббель (1572-1633) у 1620 р. сконструював підводний човен. За свідченнями сучасників, винахідник використав для «відновлення» повітря в підводному човні газ, який одержував нагріванням селітри. Відтворіть хімічне рівняння розкладання селітри за наведеним фрагментом: 2КNO3 = 2КNO2 + O2

 

Вправа 15 Англійський священик Джозеф Прістлі (1733-1804) не мав спеціальної хімічної освіти. Проте саме він удосконалив пневматичну ванну, використавши замість води ртуть. Це дозволило ефективно збирати й аналізувати речовини, які досі вважали невловимими - гази. 1 серпня 1774 р., нагріваючи за допомогою лінзи червоний меркурій (ІІ) оксид, він добув і зібрав газ. У ньому добре горіла свічка, а тліюча скіпка яскраво спалахувала. Відтворіть хімічне рівняння розкладання меркурій (ІІ) оксиду за наведеним фрагментом:

2HgO = 2Hg + O2

 

Вправа 16 Оцініть значення каталізаторів у житті людини. Ферменти — біологічні каталізатори — пришвидшують хімічні реакції в живих організмах

Інші завдання дивись тут...