Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Для чого застосовують водні розчини? Для приготування їжі, прання білизни, прибирання помешкання у повсякденному житті; виготовлення лікарських мікстур у фармації; виготовлення розчинів мінеральних добрив і засобів захисту рослин у сільському господарстві; виготовлення розчинів речовин для проведення лабораторних досліджень

 

Вправа 2 Як відбувається процес розчинення? Молекули речовини відокремлюються від кристала і рівномірно розподіляються між молекулами води й водночас приєднуються до кристалу з розчину. Якщо у розчин переходить більше молекул кристала, ніж приєднується до нього, ― відбувається розчинення

 

Вправа 3 Які компоненти розчину ви знаєте? Розчинник, розчинена речовина і продукти їхньої взаємодії

 

Вправа 4 Які величини використовують для кількісної характеристики складу речовини, суміші або розчину? Це величини, названі частками компонентів (складових частин) системи або просто частками 

 

Вправа 5 Що таке масова частка розчиненої речовини? Масова частка розчиненої речовини — це відношення її маси до маси розчину

За якою формулою її обчислюють?

ω(р.р.)=m(р.р.):m(розчину), або ω(р.р.)=m(р.р.):m(розчину)100%

Скорочення р.р.  це розчинена речовина

 

Вправа 6 Чому воду вважають універсальним розчинником? Бо на поверхні речовин, занурених у воду, міжатомні й міжмолекулярні сили притягання слабшають у 80 разів під впливом молекул води і речовина розчиняється

 

Вправа 7 Для чого на етикетках хімічних реактивів, харчових продуктів, лікарських засобів у формі розчинів зазначають масову частку розчиненої речовини? Щоб знати скільки розчиненої речовини міститься в 100 г цих розчинів 

 

Вправа 8 Чому сума часток усіх компонентів розчину становить одиницю, або 100%? Бо є частинами цілого (всього розчину)

 

Вправа 10 У питній воді «Тонус-Кислород» об’ємом 2 л міститься кисень масою 300 мг. Обчисліть масову частку кисню в цьому розчині, густина якого дорівнює 1 г/см3.

Відомо: V(розчину)=2 л=2000 мл=2000 см3m2)=300 мг=0,3 г,

ρ(розчину)=1 г/см3

Знайти: ω2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу розчину:

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)= 2000 см3 • 1 г/см3=2000 г

2. Обчислюємо масову частку розчиненої речовини (кисню) в розчині:

ω2)=m(О2):m(розчину)100%=0,3 г : 2000 г  100%=0,015%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу розчину:

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)= 2000 см3 • 1 г/см3 = 2000 г

2. Обчислюємо масову частку кисню в розчині, тобто масу кисню у 100 г розчину:

у 2000 г розчину міститься 0,3 г О2, тоді

у 100 г розчину  х г О2, звідси

2000 г / 100 г = 0,3 г / х г

х г • 2000 г = 0,3 г • 100 г

х = 0,3 г • 100 г : 2000 г

х = 0,015 г, тобто ω2)=0,015%

Відповідь: 0,015%

 

Вправа 11 Обчисліть масу оцтової кислоти в 6%-овому столовому оцті об’ємом 1 л і густиною 1 кг/л.

Відомо: V(розчину)=1 л, ω(кислоти)=6%, ρ(розчину)=1 кг/л

Знайти: m(кислоти)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу розчину (оцту):

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)=1 л • 1 кг/л=1 кг=1000 г

2. Обчислюємо масу розчиненої речовини (кислоти) в розчині (оцті):

m(кислоти)=m(розчину)ω(кислоти):100%=1000 г6%:100%=60 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу розчину (оцту):

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)=1 л • 1 кг/л=1 кг=1000 г

2. Обчислюємо масу розчиненої речовини (кислоти) в розчині (оцті):

Те, що масова частка кислоти становить 6%, означає, що у 100 г розчину міститься 6 г речовини. Для знаходження маси кислоти у всьому розчині, складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 6 г кислоти, а

у 1000 г розчину  х г кислоти, звідси

100 г / 1000 г = 6 г / х г

х г • 100 г = 6 г • 1000 г

х = 6 г • 1000 г : 100 г

х = 60 г

Відповідь: 60 г

 

Вправа 12 Обчисліть масу оцтової кислоти в оцтовій есенції масою 250 г з масовою часткою оцтової кислоти 0,7.

Відомо: m(розчину)=250 г, ω(кислоти)=0,7, або 70%

Знайти: V(розчину)-?

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо масу розчиненої речовини (кислоти) в розчині (есенції):

m(кислоти)=ω(кислоти)m(розчину)=0,7  250 г=175 г

ІІ спосіб

Обчислюємо масу розчиненої речовини (кислоти) в розчині (есенції):

Те, що масова частка кислоти становить 70%, означає, що у 100 г розчину (есенції) міститься 70 г кислоти. Для знаходження маси кислоти у всьому розчині, складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г есенції міститься 70 г кислоти, а

у 250 г есенції  х г кислоти, звідси

100 г / 250 г = 70 г / х г

х г • 100 г = 250 г • 70 г

х = 250 г • 70 г : 100 г

х = 175 г

Відповідь: 175 г

 

Вправа 13 Обчисліть масу порції столового оцту з масовою часткою оцтової кислоти 9%, якщо маса оцтової кислоти в ній становить 175 г. Обчисліть об’єм води в цій порції оцту.

Відомо: m(кислоти)=175 г, ω(кислоти)=9%

Знайти: V(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу розчину (оцту):

m(розчину)=m(кислоти):ω(кислоти)•100%=175 г : 9%  100%=1944,4 г

2. Обчислюємо масу води в розчині (оцті):

m(H2O)=m(розчину)-m(кислоти)=1944,4 г - 175 г=1769,4 г

3. Обчислюємо об'єм води:

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)= 1769,4 г : 1 г/мл=1769,4 мл

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу розчину (оцту):

Те, що масова частка кислоти становить 9%, означає, що у 100 г розчину (оцту) міститься 9 г кислоти. Для знаходження маси розчину складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

9 г кислоти міститься в 100 г оцту, а

у 175 г кислоти  в х г оцту, звідси

9 г / 175 г = 100 г / х г

х г • 9 г = 175 г • 100 г

х = 175 г • 100 г : 9 г

х = 1944,4 г

2. Обчислюємо масу води в розчині (оцті):

m(H2O)=m(розчину)-m(кислоти)=1944,4 г - 175 г=1769,4 г

3. Обчислюємо об'єм води:

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)= 1769,5 г : 1 г/мл=1769,4 мл

Відповідь: 1769,4 мл

 

Вправа 14 У фізіологічному розчині, який широко застосовують у медицині, масова частка натрій хлориду становить 0,9%. Обчисліть масу солі та об’єм води, потрібні для виготовлення фізіологічного розчину об’ємом 1 л та густиною 1 кг/л.

Відомо: V(розчину)=1 л, ω(NaCl)=0,9%, ρ(розчину)=1 кг/л

Знайти: m(NaCl)-?, V(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу фізіологічного розчину:

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)=1 л • 1 кг/л=1 кг=1000 г

2. Обчислюємо масу розчиненої речовини (NaCl) в фізіологічному розчині:

m(NaCl)=ω(NaCl)m(розчину):100%=0,9%  1000 г : 100%=9 г

3. Обчислюємо масу води в фізіологічному розчині:

m(H2O)=m(розчину)-m(NaCl)=1000 г - 9 г=991 г

4. Обчислюємо об'єм води:

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)=991 г : 1 г/мл=991 мл

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу фізіологічного розчину:

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)=1 л • 1 кг/л=1 кг=1000 г

2. Обчислюємо масу розчиненої речовини (NaCl) у фізіологічному розчині:

Те, що масова частка солі становить 0,9%, означає, що у 100 г фізіологічного розчину міститься 0,9 г солі. Для знаходження маси солі у всьому розчині, складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 0,9 г NaCl, а

у 1000 г розчину  х г NaCl, звідси

100 г / 1000 г = 0,9 г / х г

х г • 100 г = 0,9 г • 1000 г

х = 0,9 г • 1000 г : 100 г

х = 9 г

3. Обчислюємо масу води в фізіологічному розчині:

m(H2O)=m(розчину)-m(NaCl)=1000 г - 9 г=991 г

4. Обчислюємо об'єм води:

V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)=991 г : 1 г/мл=991 мл

Відповідь: 9 г NaCl і 991 мл H2O

 

Вправа 15 Обчисліть масу води в нашатирному спирті об’ємом 40 см3 - розчині з масовою часткою амоніаку 10% та густиною 1 г/см3.

Відомо: V(розчину)=40 см3ω(амоніаку)=10%ρ(розчину)=1 г/см3

Знайти: m(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу розчину (нашатирного спирту):

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)=40 см3 • 1 г/см3=40 г

2. Обчислюємо масу розчиненої речовини (амоніак) в розчині (нашатирний спирт):

m(амоніаку)=ω(амоніаку)m(розчину):100%=10%  40 г : 100%=4 г

3. Обчислюємо масу води в нашатирному спирті:

m(H2O)=m(розчину)-m(амоніаку)=40 г - 4 г=36 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу розчину (нашатирного спирту):

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)= 40 см3 • 1 г/см3=40 г

2. Обчислюємо масу розчиненої речовини (амоніаку) у розчині (нашатирному спирті):

Те, що масова частка амоніаку становить 10%, означає, що у 100 г нашатирного спирту міститься 10 г амоніаку. Для знаходження маси амоніаку у всьому спирті, складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г спирту міститься 10 г амоніаку, а

у 40 г спирту  х г амоніаку, звідси

100 г / 40 г = 10 г / х г

х г • 100 г = 40 г • 10 г

х = 40 г • 10 г : 100 г

х = 4 г

3. Обчислюємо масу води в нашатирному спирті:

m(H2O)=m(розчину)-m(амоніаку)=40 г - 4 г=36 г

Відповідь: 36 г

 

Вправа 16 Для виготовлення цукрового сиропу було взято цукор масою 200 г і воду об’ємом 200 см3. Обчисліть масову частку цукру в сиропі.

Відомо: m(цукру)=200 г, V(H2O)=200 см3ρ(H2O)=1 г/см3

Знайти: ω(цукру)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=200 см3 • 1 г/см3=200 г

2. Обчислюємо масу розчину (цукрового сиропу):

m(розчину)=m(H2O)+m(цукру)=200 г + 200 г=400 г

3. Обчислюємо масову частку розчиненої речовини (цукру) в розчині (цукровому сиропі):

ω(цукру)=m(цукру):m(розчину)100%=200 г : 400 г  100%=50%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)= 200 см3 • 1 г/см3=200 г

2. Обчислюємо масу розчину (цукрового сиропу):

m(розчину)=m(H2O)+m(цукру)=200 г + 200 г=400 г

2. Обчислюємо масову частку розчиненої речовини (цукру) в розчині (цукровому сиропі), тобто масу цукру у 100 г сиропу:

у 400 г сиропу міститься 200 г цукру, тоді

у 100 г сиропу  х г цукру, звідси

400 г / 100 г = 200 г / х г

х г • 400 г = 200 г • 100 г

х = 200 г • 100 г : 400 г

х = 50 г, тобто  ω(цукру)=50%

Відповідь: 50%

 

Вправа 17* Медичний засіб «Регідрон» використовують для лікування й профілактики теплових уражень, пов’язаних з порушенням водного балансу (інтенсивне потовиділення, пронос у дітей). В одному пакетику цього засобу - натрій хлорид масою 3,5 г, калій хлорид масою 2,5 г, натрій цитрат масою 2,9 г і глюкоза масою 10 г. Обчисліть масові частки кожного із цих компонентів у розчині, одержаному внаслідок розчинення вмісту одного пакетика «Регідрону» у воді об’ємом 150 см3. Одержані результати округліть до цілих.

Відомо: m(NaCl)=3,5 г, m(KCl)=2,5, m(цитрату)=2,9 г,

m(С6Н12О6)=10 г, V(H2O)=150 см3ρ(H2O)=1 г/см3

Знайти: ω(NaCl)-?, ω(KCl)-?, ω(цитрату)-?, ω(С6Н12О6)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=150 см3 • 1 г/см3=150 г

2. Обчислюємо масу всіх речовин, що містяться в медичному засобі "Регідрон":

m(р.р.)=m(NaCl)+m(KCl)+m(цитрату)+m(С6Н12О6)=

=3,5 г+2,5 г+2,9 г+10 г=18,9 г

3. Обчислюємо масу розчину медичного засобу:

m(розчину)=m(H2O)+m(р.р.)=150 г + 18,9 г=168,9 г

4. Обчислюємо масові частки усіх компонентів медичного засобу в розчині:

ω(NaCl)=m(NaCl):m(розчину)100%=3,5 г : 168,9 г  100%=2,1%≈2%

ω(KCl)=m(KCl):m(розчину)100%=2,5 г : 168,9 г  100%=1,5%≈2%

ω(цитрату)=m(цитрату):m(розчину)100%=2,9 г : 168,9 г  100%=

=1,7%≈2%

ω(С6Н12О6)=m(С6Н12О6):m(розчину)100%=10 г : 168,9 г  100%=

=5,9%≈6%

Відповідь: 2% NaCl, 2% KCl, 2% цитрату і 6% C6H12O6

Інші завдання дивись тут...