Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Які речовини утворюються внаслідок реакції з водою кислотних оксидів? Кислоти

 

Вправа 2 Як називають гідрати основних оксидів? Основами

 

Вправа 3 Які основи називають лугами? Розчинні у воді основи, називаються лугами

 

Вправа 4 Як експериментально визначають кислоти і луги у водних розчинах? За зміною забарвлення індикаторів

 

Вправа 5 Що є причиною утворення кислотних опадів? Забруднення повітря кислотними оксидами.

Кислотні оксиди ― сульфур (ІV) оксид, вуглекислий газ, нітроген (ІV) оксид ― реагують з атмосферною вологою і це призводить до утворення кислотних опадів 

 

Вправа 6 Яке джерело забруднення повітря кислотними оксидами? Згоряння палива, торфовищ, лісові пожежі, гниття органічних рештків, виверження вулканів, викиди металургійних і хімічних виробництв, теплових електростанцій тощо

 

Вправа 7 Якими індикаторами можна виявити кислоту в розчині? Лакмус, метиловий оранжевий і універсальний індикатор

 

Вправа 8 Чому фенолфталеїн не можна використати для того, щоб розрізнити дистильовану воду і розчин лимонної кислоти? Бо фенолфталеїн не змінює забарвлення в розчині кислоти

 

Вправа 9 Для чого досвідчені господині завжди додають до страв зі столового буряка (борщів, салатів) лимонний сік або оцет? Страва зберігає фіолетовий колір

 

Вправа 10 Чому в розчині засобу для видалення накипу універсальний індикаторний папірець набуває червоного забарвлення? Середовище є кислим

 

Вправа 11 Класифікуйте оксиди, хімічні формули яких ВаО, SO3, P2O5, МgО, К2O, на кислотні та основні.

Кислотні оксиди: SO3, P2O5

Основні оксиди: ВаО, МgО, К2O

 

Вправа 12 Оксид хімічного елемента реагує з водою. У водному розчині продукту реакції фенолфталеїн набуває малинового забарвлення. Класифікуйте оксид і продукт його взаємодії з водою. Основний оксид і луг, оскільки фенолфталеїн набуває малинового кольору в лужному середовищі  

 

Вправа 13 Оксид хімічного елемента реагує з водою. У водному розчині продукту реакції лакмус набуває червоного забарвлення. Класифікуйте оксид і продукт його взаємодії з водою. Кислотний оксид і кислота, оскільки лакмус  набуває червоного забарвлення в кислому середовищі 

 

Вправа 14 Складіть узагальнювальну схему «Класифікація оксидів».

     Оксиди

      /     \

основні  кислотні

Вправа 15 У засобі для чищення сантехнічних виробів «Йорж» є кислота, а в засобі для чищення газових плит цього самого виробника - луг. Поясніть, як експериментально можна розрізнити розчини цих засобів. За допомогою індикаторів, наприклад, лакмусу. У розчині першого засобу лакмус набуває червоного забарвлення, а у розчині другого  синього

 

Вправа 16 Марійка змішала буряковий сік з молоком. Суміш набула синього кольору. Спостерігаючи за цією сумішшю протягом кількох днів, Марійка помітила, що суміш поступово змінила колір на фіолетовий, а згодом - на рожевий. Поясніть імовірні причини явищ, за якими спостерігала Марійка. Лужне середовище змінилося на нейтральне, а потім на кисле. Хімічне явище скисання молока.   

 

Вправа 17 Антін занурив смужку індикаторного паперу в зразок свіжого молока. Він залишив молоко в теплому місці й через кілька днів повторив спробу. Опишіть явища, які спостерігав Антін, і поясніть їх причини. Синій колір індикаторного папірця в зразку свіжого молока через кілька днів при скисанні молока змінився на червоний.

Інші завдання дивись тут...