Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Яка умова часто потрібна для того, щоб речовина прореагувала з киснем? Попереднє нагрівання 

 

Вправа 2 Які зовнішні ефекти супроводжують горіння у кисні сірки, вуглецю, заліза, магнію, водню, метану? Ці речовини згоряють у кисні з утворенням яскравого полум’я

 

Вправа 3 Які реакції називають реакціями сполучення? Реакції за участю кількох реагентів з утворенням одного продукту, називаються реакціями сполучення

 

Вправа 4 Що таке оксиди? Бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном

 

Вправа 5 Які реакції називають реакціями окиснення? Горіння? Реакції речовин з киснем називають реакціями окиснення. Окиснення, що супроводжується виділенням світла й тепла, називають горінням

 

Вправа 6 Чому біля отвору посудини з киснем горіння сірки посилюється? Бо кисень підтримує горіння

 

Вправа 7 Чому під час шліфувальних та заточувальних робіт потрібно надягати захисний спецодяг і маску? Щоб уберегтися від іскрів ― розпечених частинок

 

Вправа 8 Чому реакція розкладу є протилежністю реакції сполучення? Бо ці реакції є оберненими: реакція розкладу - розкладання сполуки, а реакція сполучення ― утворення сполуки

У реакції розкладу з одного реагента утворюються декілька продуктів реакції, а в реакції сполучення з декількох реагентів - один продукт реакції

 

Вправа 9 Чому продукти горіння метану й глюкози однакові?

Бо продукти горіння мають однаковий склад молекул.

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

 

Вправа 10 Чому речовини в кисні згоряють швидше, ніж у повітрі? Бо кисень підтримує горіння, а в повітрі кисень становить тільки близько 20% (1/5 частини), а азот і решта газів у його складі не підтримують горіння 

 

Вправа 11 Чому під час компостування органічних відходів виділяється теплова енергія? Бо процес гниття є реакцією повільного окиснення 

 

Вправа 12 Порівняйте зовнішні ефекти реакцій горіння в кисні водню, сірки, вуглецю, заліза, метану, глюкози.

Водень згоряє з утворенням тільки водяної пари, тому полум'я майже безколірне.

Cірка згоряє яскраво блакитним полум'ям, з появою різкого запаху, що нагадує запах палених сірників.

Вуглець згоряє яскравіше.

Залізо згоряє сліпучим полум’ям, розкидаючи іскри  розпечені частинки залізної ожарини Fe3O4.

Метан і глюкоза згоряють з ледь помітним  блакитним полум’ям.

 

Вправа 13 Проаналізуйте схеми реакцій, про які йшлося в параграфі. Які із цих реакцій є реакціями сполучення?

С + O2 = CO2

S + O2 = SO2

3Fe + 2O2 = Fe3O4

2Mg + O2 = 2MgO

2Cu + O2 = 2CuO

2H2 + O2 = 2H2O

 

Вправа 15 Порівняйте реакції горіння й повільного окиснення. Результати запишіть до таблиці за зразком:

Ознака порівняння Горіння Повільне окиснення

Утворення нових речовин

так так

Виділення теплової енергії

так так

Швидкість перебігу

швидко повільно

Виділення світлової енергії

так ні

Вправа 16 Проаналізуйте узагальнювальну схему «Повільне окиснення»:

Речовина + кисень → продукти окиснення + теплова енергія. 

За аналогією узагальніть відомості про реакцію горіння у формі схеми.

Речовина + кисень → продукти окиснення + теплова енергія + світлова енергія

 

Вправа 17 Випишіть хімічні формули оксидів:

а) CaCO3

б) Fe2O3

в) NO2

г) NaCl

д) SO3

е) H3PO4

Відповідь: б); в); д)

 

Вправа 18 Відтворіть рівняння реакцій горіння за наведеними фрагментами:

а) N2 + O2 = 2NO

б) 2Zn + O2 = 2ZnO

в) 2С2Н2 + 5O2 = 4СO2 + 2H2O

г) С12Н22O11 + 11O2 = 12CO2 + 11Н2O

д) (С6Н10О5)n + 6nO2 = 6nСO2 + 5nН2O

Інші завдання дивись тут...

  • лол
    спс
    11 лютого 2023 12:31