Інші завдання дивись тут...

Вправа 7. Чому хімію вважають давньою і водночас молодою наукою? Становлення хімії, як науки,  відбувалося протягом декількох століть, починаючи з XVIII ст., тому її вважають давньою.  Сучасна хімічна наука має теоретичну основу і широкі можливості для нових досліджень. Виокремилися цілі галузі сучасної хімії: загальна хімія, неорганічна і органічна хімія, біохімія, комп'ютерна хімія, радіохімія тощо. 

 

Вправа  9. Доведіть, що людина в наш час не може обмежитися використанням лише тих речовин,  які є в природі. Сьогодні нас оточують матеріали, яких у природі немає: гума і пластмаса, скло і різноманітні металічні сплави, лаки і фарби, мийні і гігієнічні засоби, добрива і засоби захисту рослин, ліки і вітаміни тощо. Тобто, потрібні речовини з особливими властивостями, а таких у природі немає. Наприклад, для побудови літаків потрібен легкий і міцний матеріал, таким є штучно створений сплав  дюралюміній. Матеріали з особливими властивостями: надчисті, надтверді, надпровідні, жароміцні тощо, використовуються в таких галузях промисловості, як мікроелектроніка, радіотехніка, космічна техніка, автоматика та обчислювальна техніка. Сьогодні потрібні ліки від простого аспірину до складних препаратів проти СНІДу та раку. І таких прикладів багато. 

 

Вправа 10. Які завдання вирішують учені хіміки?

 розробляють і вдосконалюють методи використання і переробки природної сировини;

 працюють над зменшенням відходів та повторним їх використанням;

 створюють нові матеріали з наперед заданими властивостями для потреб людей;

 працюють над створенням безпечних для довкілля технологій, впровадження нешкідливих виробництв.

Інші завдання дивись тут...