Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника Попель П.П.

"Хімія 7 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2020 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА 2020 РОКУ ВИДАННЯ

2015 року видання дивись нижче

Вступ

§ 1 Хімія — природнича наука...5

§ 2 Як виникла і розвивалася наука хімія ...11

§ 3 Правила роботи в хімічному кабінеті. Лабораторний посуд і обладнання...16

§ 4 Найпростіші операції в хімічному експерименті...25

§ 5 Правила безпеки під час роботи в лабораторії. Маркування небезпечних речовин...30

Розділ 1. Початкові хімічні поняття

§ 6 Речовини. Атоми, молекули...38

§ 7 Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини...44

§ 8 Чисті речовини і суміші...50

§ 9 Способи розділення сумішей...55

Практична робота №2. Розділення суміші...61

§ 10 Атоми. Хімічні елементи...64

§ 11 Поширеність хімічних елементів...71

§ 12 Маса атома. Відносна атомна маса...75

§ 13 Прості речовини. Метали і неметали...79

§ 14 Складні речовини...85

§ 15 Хімічні формули...89

§ 16 Валентність хімічних елементів...93

§ 17 Відносна молекулярна маса...100

§ 18 Масова частка елемента у складній речовині...103

§ 19 Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції). Хімічні властивості речовин...108

§ 20 Як досліджують хімічні реакції...115

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ ...119

§ 21 Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин. Хімічне рівняння...125

Розділ 2. Кисень

§ 22 Оксиген. Кисень...133

§ 23 Добування кисню...138

Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду...143

§ 24 Хімічні властивості кисню: реакції з простими речовинами. Оксиди...146

§ 25 Хімічні властивості кисню: реакції зі складними речовинами. Окиснення...152

§ 26 Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль і застосування кисню...157

Розділ 3. Вода

§ 27 Вода...165

§ 28 Розчин і його компоненти. Вода як розчинник...169

§ 29 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини...172

§ 30 Реакції води з оксидами. Основи, кислоти ...180

§ 31 Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів...186

§ 32 Значення води і водних розчинів. Кислотні опади...190

§ 33 Проблема чистої води...196

№1 №3 №4

 

Відповіді і розв'язки 

до підручника Попель П.П. "Хімія 7 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА 2015 РОКУ ВИДАННЯ

2015 року видання дивись нижче

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Сторінка 5
§ 2. Як виникла і розвивалася наука хімія. Сторінка 11
§ 3. Правила роботи в хімічному кабінеті. Сторінка 16
§ 4. Найпростіші операції в хімічному експерименті. Сторінка 24

Практична робота № 1. Сторінка 30

 Розділ 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5. Речовини. Атоми, молекули. Сторінка 34
§ 6. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини. Сторінка 40

Лабораторний дослід №1. Сторінка 43
§ 7. Чисті речовини і суміші. Сторінка 46
§ 8. Методи розділення сумішей. Сторінка 51
Практична робота № 2. Сторінка 57

§ 9. Атоми. Хімічні елементи. Сторінка 60
§ 10. Маса атома. Відносна атомна маса. Сторінка 68
§ 11. Прості речовини. Метали і неметали. Сторінка 72
§ 12. Складні речовини. Сторінка 77

Лабораторний дослід №2. Сторінка 79 
§ 13. Хімічні формули. Сторінка 81
§ 14. Валентність хімічних елементів. Сторінка 84
§ 15. Відносна молекулярна маса. Сторінка 90
§ 16. Масова частка елемента у складній речовині. Сторінка 93
§ 17. Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції). Хімічні властивості речовин. Сторінка 97

Практична робота № 3. Сторінка 104

Розділ 2. КИСЕНЬ

§ 18. Оксиген. Кисень. Сторінка 107
§ 19. Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин. Сторінка 111
§ 20. Добування кисню. Сторінка 118
Практична робота № 4. Сторінка 124
§ 21. Хімічні властивості кисню. Оксиди. Сторінка 127
§ 22. Хімічні властивості кисню. Процеси окиснення. Сторінка 132
§ 23. Небезпечні речовини та їх маркування. Сторінка 137
§ 24. Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню. Сторінка 140

Розділ 3. ВОДА

§ 25. Вода. Сторінка 147
§ 26. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник. Сторінка 151
§ 27. Кількісний склад розчину. Масова частка. Сторінка 154

§ 28. Реакції води з оксидами. Сторінка 161
§ 29. Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів. Сторінка 166

Лабораторний дослід №5 сторінка 169

§ 30. Значення води і водних розчинів. Кислотні опади. Сторінка 171
§ 31. Проблема чистої води. Сторінка 176

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

№1 №2 №3

Інші ГДЗ дивись тут...