Інші ГДЗ дивись тут...

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ 

до підручника Попель П.П. "Хімія 7 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Сторінка 5
§ 2. Як виникла і розвивалася наука хімія. Сторінка 11
§ 3. Правила роботи в хімічному кабінеті. Сторінка 16
§ 4. Найпростіші операції в хімічному експерименті. Сторінка 24

Практична робота № 1. Сторінка 30

 Розділ 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5. Речовини. Атоми, молекули. Сторінка 34
§ 6. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини. Сторінка 40

Лабораторний дослід №1. Сторінка 43
.§ 7. Чисті речовини і суміші. Сторінка 46
§ 8. Методи розділення сумішей. Сторінка 51
Практична робота № 2. Сторінка 57

§ 9. Атоми. Хімічні елементи. Сторінка 60
§ 10. Маса атома. Відносна атомна маса. Сторінка 68
§ 11. Прості речовини. Метали і неметали. Сторінка 72
§ 12. Складні речовини. Сторінка 77

Лабораторний дослід №2. Сторінка 79 
§ 13. Хімічні формули. Сторінка 81
§ 14. Валентність хімічних елементів. Сторінка 84
§ 15. Відносна молекулярна маса. Сторінка 90
§ 16. Масова частка елемента у складній речовині. Сторінка 93
§ 17. Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції). Хімічні властивості речовин. Сторінка 97

Лабораторний дослід №3. Сторінка 99  
Практична робота № 3. Сторінка 104 

Розділ 2. КИСЕНЬ

§ 18. Оксиген. Кисень. Сторінка 107
§ 19. Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин. Сторінка 111
§ 20. Добування кисню. Сторінка 118
Практична робота № 4. Сторінка 124
§ 21. Хімічні властивості кисню. Оксиди. Сторінка 127
§ 22. Хімічні властивості кисню. Процеси окиснення. Сторінка 132
§ 23. Небезпечні речовини та їх маркування. Сторінка 137
§ 24. Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню. Сторінка 140

Розділ 3. ВОДА

§ 25. Вода. Сторінка 147
§ 26. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник. Сторінка 151
§ 27. Кількісний склад розчину. Масова частка. Сторінка 154

Лабораторний дослід №4. Сторінка 158 
§ 28. Реакції води з оксидами. Сторінка 161
§ 29. Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів. Сторінка 166

Лабораторний дослід №5. Сторінка 168  
§ 30. Значення води і водних розчинів. Кислотні опади. Сторінка 171
§ 31. Проблема чистої води. Сторінка 176

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...