Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 40. Поясніть, чому абсолютно чистих речовин не буває. У кожній речовині, як правило, міститься певна кількість домішок інших речовин. Вони потрапляють до неї під час її добування, зберігання або використання. 

 

Вправа 41. Які типи сумішей речовин існують і чим вони різняться?

Існують однорідні і неоднорідні суміші. 

Однорідні суміші – суміші, компоненти яких не можна виявити шляхом спостереження. Наприклад, повітря, більшість металічних сплавів, джерельна вода, парафін, столовий оцет.

Неоднорідні суміші – суміші, компоненти яких можна виявити спостереженням.

Деякі неоднорідні суміші мають загальні назви. Неоднорідну суміш рідини і газу називають піною. Прикладом є газований напій (компоненти піни: вода і вуглекислий газ). Добре струшену суміш двох рідин, які не розчиняються одна в одній, називають емульсією. Прикладом є молоко (компоненти емульсії: вода і рідкі жири). Розмішана рідина і подрібнена тверда речовина утворюють суспензію. Прикладом є, придбані в аптеці у вигляді порошків, ліки (компоненти суспензії: вода і порошок ліків). Змішувані гази утворюють аерозолі. Прикладом є туман, дим, пил. 

 

Вправа 42. Запишіть наведені слова і словосполучення у відповідні стовпчики поданої нижче таблиці: алюміній, ртуть, йодна настоянка, граніт, лід із джерельної води, вуглекислий газ, залізобетон.

Чисті речовини Однорідні суміші Неоднорідні суміші

Алюміній

Ртуть

Лід з чистої води

Вуглекислий газ

Йодна настоянка

Граніт

Залізобетон

Вправа 43. Який популярний напій залежно від способу приготування буває однорідною або неоднорідною сумішшю?

Кава розчинна і нерозчинна (змелена).

 

Вправа 44. Чи можна водний розчин кухонної солі перетворити на неоднорідну суміш? Якщо так, то як це зробити?Можна. Потрібно випарити з розчину воду, але не повністю.

 

Вправа 45. Наведіть 1—2 приклади металічних сплавів (однорідних сумішей металів). 

Сталь (сплав заліза з вуглецем, вміст вуглецю менше 4%), чавун (сплав заліза з вуглецем, вміст вуглецю більше 4%), бронза (сплав міді з оловом). 

Які переваги мають ці сплави у використанні порівняно з чистими металами — їхніми компонентами?

Деякі фізичні властивості однорідної суміші відрізняються від властивостей її компонентів, а тому можуть бути, таким чином, покращені чи отримані з наперед заданими властивостями. Наприклад, ювелірні прикраси виготовляють не з чистих дорогоцінних металів, які є м'якими і швидко стираються, а з їх твердіших сплавів із міддю і сріблом. Для припою використовують сплав олова зі свинцем, що має нижчу температуру плавлення, ніж відповідні їх чисті метали, і тому ним легше паяти. Таких прикладів багато.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...