Інші завдання дивись тут...

Вправа 40. Поясніть, чому абсолютно чистих речовин не буває. У кожній речовині, як правило, міститься певна кількість домішок інших речовин. Вони потрапляють до неї під час її добування, зберігання або використання. 

 

Вправа 41. Які типи сумішей речовин існують і чим вони різняться?

Суміші речовин бувають однорідними і неоднорідними. В однорідній суміші (розчині) окремі речовини, або компоненти, не можна виявити спостереженням, а в неоднорідній суміші це можливо.

 

Вправа 42. Запишіть наведені слова і словосполучення у відповідні стовпчики поданої нижче таблиці: алюміній, ртуть, йодна настоянка, граніт, лід із джерельної води, вуглекислий газ, залізобетон.

Чисті

речовини

Однорідні

суміші

Неоднорідні

суміші

алюміній,

ртуть,

лід з чистої води,

вуглекислий газ

йодна настоянка

граніт,

залізобетон

Вправа 43. Який популярний напій залежно від способу приготування буває однорідною або неоднорідною сумішшю? Кава розчинна і нерозчинна (змелена).

 

Вправа 44. Чи можна водний розчин кухонної солі перетворити на неоднорідну суміш? Якщо так, то як це зробити? Можна. Потрібно випарити з розчину воду, але не повністю.

 

Вправа 45. Наведіть 1—2 приклади металічних сплавів (однорідних сумішей металів). Сталь (сплав заліза з вуглецем, вміст вуглецю менше 4%), чавун (сплав заліза з вуглецем, вміст вуглецю більше 4%), бронза (сплав міді з оловом). 

Які переваги мають ці сплави у використанні порівняно з чистими металами — їхніми компонентами? Деякі фізичні властивості однорідної суміші відрізняються від властивостей її компонентів, а тому можуть бути, таким чином, покращені чи отримані з наперед заданими властивостями. Наприклад, ювелірні прикраси виготовляють не з чистих дорогоцінних металів, які є м'якими і швидко стираються, а з їх твердіших сплавів із міддю і сріблом. Для припою використовують сплав олова зі свинцем, що має нижчу температуру плавлення, ніж відповідні їм чисті метали, і тому ним легше паяти. Таких прикладів багато. 

Інші завдання дивись тут...