Інші завдання дивись тут...

Вправа 46 Знайдіть відповідність, врахувавши можливість застосування кількох методів розділення певної суміші.

Тип суміші Метод розділення суміші

1) неоднорідна суміш двох рідин

2) однорідна суміш двох рідин

3) неоднорідна суміш рідини і

   твердої речовини 

4) однорідна суміш рідини і

   твердої речовини; 

а) відстоювання

б) фільтрування

в) перегонка 

Відповідь: 1-а); 2-в); 3-а),б); 4-в)

 

Вправа 47 Який метод — фільтрування чи відстоювання — дає змогу розділити неоднорідну суміш рідкої та твердої речовин із мінімальними втратами компонентів? Фільтрування – суміш пропускають через фільтр, частинки твердої речовини залишаються  на фільтрі.

Зміни 2020 року видання. Вправа 49 Яку суміш — однорідну чи неоднорідну — легше розділити на компоненти? Відповідь аргументуйте?

Легше неоднорідні суміші, оскільки їх розділяють за звичайних умов відстоюванням, фільтруванням, іноді — за допомогою магніту, а однорідні — випарюванням, перегонкою (дистиляцією), тобто за нагрівання.

 

Вправа  48 Які суміші можна розділити фільтруванням:

а) суміш піску і глини;

б) суміш спирту і мідних ошурків;

в) суміш води і бензину;

г) суміш води з кусочками пластмаси?

Назвіть речовини, що залишаться на фільтрі. Мідні ошурки і кусочки пластмаси.

Відповідь: б), г)

 

Вправа 49 Яку суміш доводилося розділяти вам або вашим батькам у домашніх умовах? Неоднорідну суміш —  молоко.

Який метод було використано для цього? Відстоювання.

 

Вправа 50 Як би ви розділили суміш: 

а) кухонної солі та крейди;

Доливаємо до суміші води, сіль розчиниться у воді, а крейда  ні.  Фільтруванням розділяємо крейду з водного розчину солі. На фільтрі залишиться крейда. Для виділення розчинної твердої речовини з отриманого фільтрату використовуємо метод випарювання. Отримаємо кухонну сіль. 

Які відмінності у властивостях речовин дають змогу використати обраний вами метод? Неоднорідна суміш утворена розчинними і нерозчинними у воді речовинами, однорідна суміш твердої речовини з леткою рідиною. 

б) спирту і води?  

Розділяємо методом перегонки.

Які відмінності у властивостях речовин дають змогу використати обраний вами метод? Однорідна суміш розчинених один в одному компонентів з різною температурою кипіння.

Зміни 2020 року видання. Вправа 52 б) подрібненого пінопласту і мармурової крихти?

Суміш заливаємо водою і даємо відстоятися. З часом мармурові крихти осядуть на дно, а подрібнений пінопласт спливе.

Які відмінності у властивостях речовин дають змогу використати обраний вами метод? Неоднорідна суміш  двох нерозчинних речовин, що мають різну густину.

 

Вправа 51 За матеріалами з інтернету підготуйте стисле повідомлення про те, як у промисловості розділяють повітря на його головні компоненти — азот і кисень.

Суміш можна розділити фізичними методами. На здатності повітря переходити при охолодженні з газоподібного стану у рідкий та різній температурі випаровування окремих його компонентів ґрунтується промислове добування компонентів повітря. 

У промисловості, використовуючи спеціальну, досить громіздку апаратуру, кисень добувають із рідкого повітря. Спочатку повітря охолоджують до -2000С, а потім поступово нагрівають. При -1960С випаровується азот, і залишається рідкий кисень світло-блакитного кольору. Саме у цей колір фарбують балони, у яких транспортують стиснений кисень. 

 

Вправа 52 Чи можна добути кожний компонент виданої вам суміші без його втрат? Не можна.

Відповідь обґрунтуйте. Абсолютно нерозчинних речовин не існує і добути абсолютно чисту речовину неможливо.

 

Вправа 53 Учень випарював рідину, нагріваючи її. Через якийсь час у посудині нічого не залишилося. Учень вирішив, що рідина була чистою речовиною. Якщо ви з ним не згодні, вкажіть, які домішки могли бути у вихідній речовині. Могли бути домішки газів, які є леткими.

 

Вправа 54 Тверда речовина повністю розчинилася у воді. Чи можна вважати цю речовину чистою? Відповідь поясніть. Не можна, до складу речовини можуть входити розчинні домішки.

 

Вправа 55 Брусок парафіну забруднений піском. Як би ви очистили парафін від цієї домішки? Методом відстоювання. Забруднений піском брусок покладемо у склянку з водою. Через деякий час пісок опуститься на дно склянки, а парафін спливе.

Які властивості речовин дають змогу здійснити такий експеримент? 

Розділення суміші ґрунтується на їх фізичних властивостях: різна густина нерозчинних у воді речовин.

  Інші завдання дивись тут...