Інші завдання дивись тут...

Вправа 46 / 48 (2020) Знайдіть відповідність, врахувавши можливість застосування кількох методів розділення певної суміші.

Тип суміші Метод розділення суміші

1) неоднорідна суміш двох рідин

2) однорідна суміш двох рідин

3) неоднорідна суміш рідини і

   твердої речовини 

4) однорідна суміш рідини і

   твердої речовини; 

а) відстоювання

б) фільтрування

в) перегонка 

Відповідь: 1-а); 2-в); 3-а),б); 4-в)

 

Вправа 49 (2020) Яку суміш — однорідну чи неоднорідну — легше розділити на компоненти? Відповідь аргументуйте?

Легше неоднорідні суміші, оскільки їх розділяють за звичайних умов відстоюванням, фільтруванням, іноді — за допомогою магніту, а однорідні — випарюванням, перегонкою (дистиляцією), тобто за нагрівання. 

 

Вправа 47 / 49 (2020) Який метод — фільтрування чи відстоювання — дає змогу розділити неоднорідну суміш рідкої та твердої речовин із мінімальними втратами компонентів? Фільтрування – суміш пропускають через фільтр, частинки твердої речовини залишаються  на фільтрі.

Зміни 2020 року видання Яку суміш — однорідну чи неоднорідну — легше розділити на компоненти? Відповідь аргументуйте? Легше неоднорідні суміші, оскільки їх розділяють за звичайних умов відстоюванням, фільтруванням, іноді — за допомогою магніту, а однорідні — випарюванням, перегонкою (дистиляцією), тобто за нагрівання.

 

Вправа  48 / 50 (2020) Які суміші можна розділити фільтруванням:

а) суміш піску і глини;

б) суміш спирту і мідних ошурків;

в) суміш води і бензину;

г) суміш води з кусочками пластмаси?

Назвіть речовини, що залишаться на фільтрі. Мідні ошурки і кусочки пластмаси.

Відповідь: б), г)

 

Вправа 49 / 51 (2020) Яку суміш доводилося розділяти вам або вашим батькам у домашніх умовах? Неоднорідну суміш —  молоко.

Який метод було використано для цього? Відстоювання.

 

Вправа 5052 (2020) Як би ви розділили суміш: 

а) кухонної солі та крейди;

Доливаємо до суміші води, сіль розчиниться у воді, а крейда  ні.  Фільтруванням розділяємо крейду з водного розчину солі. На фільтрі залишиться крейда. Для виділення розчинної твердої речовини з отриманого фільтрату використовуємо метод випарювання. Отримаємо кухонну сіль. 

Які відмінності у властивостях речовин дають змогу використати обраний вами метод? Неоднорідна суміш утворена розчинними і нерозчинними у воді речовинами, однорідна суміш твердої речовини з леткою рідиною.

б) спирту і води? Розділяємо методом перегонки.

Які відмінності у властивостях речовин дають змогу використати обраний вами метод? Однорідна суміш розчинених один в одному компонентів з різною температурою кипіння.

Зміни 2020 року видання б) подрібненого пінопласту і мармурової крихти?

Суміш заливаємо водою і даємо відстоятися. З часом мармурові крихти осядуть на дно, а подрібнений пінопласт спливе.

Які відмінності у властивостях речовин дають змогу використати обраний вами метод? Неоднорідна суміш  двох нерозчинних речовин, що мають різну густину.

 

Вправа 51 / 53 (2020)  За матеріалами з інтернету підготуйте стисле повідомлення про те, як у промисловості розділяють повітря на його головні компоненти — азот і кисень.

Суміш можна розділити фізичними методами. На здатності повітря переходити при охолодженні з газоподібного стану у рідкий та різній температурі випаровування окремих його компонентів ґрунтується промислове добування компонентів повітря. 

У промисловості, використовуючи спеціальну, досить громіздку апаратуру, кисень добувають із рідкого повітря. Спочатку повітря охолоджують до -2000С, а потім поступово нагрівають. При -1960С випаровується азот, і залишається рідкий кисень світло-блакитного кольору. Саме у цей колір фарбують балони, у яких транспортують стиснений кисень. 

 

Вправа 52 / 54 (2020) Чи можна добути кожний компонент виданої вам суміші без його втрат? Не можна.

Відповідь обґрунтуйте. Абсолютно нерозчинних речовин не існує і добути абсолютно чисту речовину неможливо.

 

Вправа 53 / 55 (2020) Учень випарював рідину, нагріваючи її. Через якийсь час у посудині нічого не залишилося. Учень вирішив, що рідина була чистою речовиною. Якщо ви з ним не згодні, вкажіть, які домішки могли бути у вихідній речовині. Могли бути домішки газів, які є леткими.

 

Вправа 54 / 56 (2020) Тверда речовина повністю розчинилася у воді. Чи можна вважати цю речовину чистою? Відповідь поясніть. Не можна, до складу речовини можуть входити розчинні домішки.

 

Вправа 55 / 57 (2020) Брусок парафіну забруднений піском. Як би ви очистили парафін від цієї домішки? Методом відстоювання. Забруднений піском брусок покладемо у склянку з водою. Через деякий час пісок опуститься на дно склянки, а парафін спливе.

Які властивості речовин дають змогу здійснити такий експеримент? 

Розділення суміші ґрунтується на їх фізичних властивостях: різна густина нерозчинних у воді речовин.

  Інші завдання дивись тут...