Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 46. Знайдіть відповідність, врахувавши можливість застосування кількох методів розділення певної суміші.

Тип суміші Метод розділення суміші

1) неоднорідна суміш двох рідин

2) однорідна суміш двох рідин

3) неоднорідна суміш рідини і твердої речовини 

4) однорідна суміш рідини і твердої речовини; 

а) відстоювання

б) фільтрування

в) перегонка 

Відповідь: 1-а); 2-в); 3-б); 4-в).

 

Вправа  47. Які суміші можна розділити фільтруванням:

а) суміш піску і глини;

б) суміш спирту і мідних ошурків;

в) суміш води і бензину;

г) суміш води з кусочками пластмаси?

Назвіть речовини, що залишаться на фільтрі. 

б) мідні ошурки, г) кусочки пластмаси.

 

Вправа 48. Який метод — фільтрування чи відстоювання — дає змогу розділити неоднорідну суміш рідкої та твердої речовин із мінімальними втратами компонентів? Фільтрування – суміш пропускають через фільтр, частинки твердої речовини залишаються  на фільтрі.

 

Вправа 50. Як би ви розділили суміш: а) кухонної солі та крейди; б) спирту і води? Які відмінності у властивостях речовин дають змогу використати обраний вами метод? 

а) Доливаємо до суміші води, сіль розчиниться у воді, а крейда – не розчиниться. Суміш неоднорідна, утворена розчинними і нерозчинними у воді речовинами. Фільтруванням розділяємо крейду з водного розчину солі. На фільтрі залишиться крейда. Для виділення розчинної твердої речовини з отриманого фільтрату використовуємо метод випарювання. Отримаємо кухонну сіль.  

б) Суміш однорідна. Розділяємо методом перегонки, який грунтується на відмінності температур кипіння розчинених один в одному компонентів. Спирт і вода мають різні температури кипіння.

 

Вправа 51. За матеріалами з інтернету підготуйте стисле повідомлення про те, як у промисловості розділяють повітря на його головні компоненти — азот і кисень.

Суміш можна розділити фізичними методами. На здатності повітря переходити при охолодженні з газоподібного стану у рідкий та різній температурі випаровування окремих його компонентів ґрунтується промислове добування цих компонентів, наприклад, азоту чи кисню. 

У промисловості, використовуючи спеціальну, досить громіздку апаратуру, кисень добувають із рідкого повітря. Спочатку повітря охолоджують до -2000С, а потім поступово нагрівають. При -1960С випаровується азот, і залишається рідкий кисень світло-блакитного кольору. Саме у цей колір фарбують балони, у яких транспортують стиснений кисень. 

 

Вправа 53. Учень випарював рідину, нагріваючи її. Через якийсь час у посудині нічого не залишилося. Учень вирішив, що рідина була чистою речовиною. Якщо ви з ним не згодні, вкажіть, які домішки могли бути у вихідній речовині. У рідині міг міститися розчинений газ або речовина, яка під час нагрівання повністю перетворилася на газ.

 

Вправа 54. Тверда речовина повністю розчинилася у воді. Чи можна вважати цю речовину чистою? Відповідь поясніть.  Ні, не завжди можна. Наприклад, до складу речовини можуть входити розчинні домішки.

 

Вправа 55. Брусок парафіну забруднений піском. Як би ви очистили парафін від цієї домішки? Методом відстоювання. Забруднений піском брусок покладемо у склянку з водою. Через деякий час пісок опуститься на дно склянки, а чистий парафін спливе.

Які властивості речовин дають змогу здійснити такий експеримент?  Розділення суміші ґрунтується на їх фізичних властивостях: різна густина нерозчинних у воді речовин.

  Інші завдання дивись тут...

Загрузка...