Інші завдання дивись тут...

Вправа 56. Охарактеризуйте будову і  склад атома. Атом — електронейтральна частинка, яка складається із позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

 

Вправа 57. Що таке хімічний елемент? Це вид атомів із певним зарядом ядра.

Чому його не можна ототожнювати з атомом або речовиною? Поняття «хімічний елемент» застосовують для класифікації атомів, а речовина  це сукупність атомів, молекул або йонів.

 

Вправа 58. Чим різняться короткий і довгий варіанти періодичної системи? У короткому варіанті 8 груп (окремі періоди містять два рядки), а у довгому — 18 (всі періоди містять один рядок).

Скільки періодів і груп у кожному варіанті? У короткому варіанті 7 періодів і 8 груп, у довгому  7 і 18.

 

Вправа 59. Знайдіть у періодичній системі і прочитайте такі символи хімічних елементів і назвіть ці елементи:

Li  "літій" Літій,

 "аш" Гідроген,

Al  "алюміній" Алюміній,

 "о" Оксиген,

 "це" Карбон,

Na  "натрій" Натрій,

 "ес" Сульфур,

Cu  "купрум" Купрум,

Ag  "аргентум" Аргентум,

 "ен" Нітроген,

Au  "аурум" Аурум. 

 

Вправа 60. Який символ має Ферум — F, Fr, Fe чи Fm; Силіцій — C, Cl, S, Si чи Sc; Карбон — K, C, Co, Ca, Cr чи Kr?

Відповідь: Ферум - Fe; Силіцій — Si; Карбон — C?

 

Вправа 61. Випишіть із періодичної системи символи всіх елементів, які починаються з літери А. Аl, Аr, Аs, Аg, Аu, Аt, Аc, Аm

Скільки існує таких елементів? Вісім

 

Вправа 62. За матеріалами з інтернету підготуйте коротке повідомлення про походження назв Гідрогену, Гелію або будь-якого іншого елемента. Назва Гідрогену у перекладі з латинської мови означає "той, що породжує воду". Назва Гелію походить від грецького helios — Сонце, бо цей елемент був відкритий у спектрі сонця. Назви наступних декількох елементів пов'язані з міфологією і астрономією: Титан — на честь Титанів — могутніх і безсмертних дітей богині Землі Геї  і бога Неба; Телур — на честь давньоіталійської богині — матері Землі (Теллус); Прометей — на честь титана Прометея; Уран — від назви планети Уран, Нептуній — планети Нептун, Плутоній — планети Плутон.

 

Вправа 63. Заповніть пропуски:

а) Z(О)=8, Z(Mg)=12

б) Z(С)=6, Z(Na)=11

 

Вправа 64. Заповніть таблицю:

символ

елемента

назва

елемента

періоду

групи

Заряд

ядра

Кількість

електронів

Не Гелій 1 VIII +2 2
Са Кальцій 4 ІІ +20 20
Zn Цинк 4 ІІ +30 30

Інші завдання дивись тут...