Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 65. У чому відмінність між поняттями «маса атома» і «відносна атомна маса»?

Маса атома - фізична величина, що вимірюється у грамах, а відносна атомна маса - це маса атома у порівнянні з 1/12 маси атома Карбону. Маса атома — абсолютна величина, вона має одиниці вимірювання.  «Відносна атомна маса — відносна величина, безрозмірна.

 

Вправа 66. Що таке атомна одиниця маси? Атомна одиниця маси - це  1/12 маси атома Карбону і чисельно рівна

1 а.о.м. = 1,662•10-24 г.

 

Вправа 67. Що означають записи Аr і Ar? Аr — позначення фізичної величини  «відносна атомна маса». Аг— символ елемента Аргон.

 

Вправа 68. Який атом легший — Берилію чи Алюмінію? Атом  Берилію. 

У скільки разів? У три рази, бо Ar(Al)/Ar(Be)=27/9=3

 

Вправа 69. Що має більшу масу: атом Флуору чи два атоми Літію? 

Атом Флуору, бо Ar(F)=19,  Ar(Li)=7, а двох атомів Літію 14. 19 > 14.

два атоми Магнію чи три атоми Сульфуру?

Три атоми Сульфуру, бо  Ar(Mg)=24 і двох атомів рівна 48 а Ar(S)=32 і трьох атомів рівна 96. 48<96.

 

Вправа 70. Знайдіть у періодичній системі три чотири пари елементів, відношення мас атомів яких становить:

а) 1 : 2 б) 1 : 3.

Ar(Li):Ar(N)=7:14;  

Ar(S):Ar(Cu)=32:64;  

Ar(Fe):Ar(Cd)=56:112.

Ar(Be):Ar(Al)=9:27;  

Ar(He):Ar(Cl)=4:12;  

Ar(O):Ar(Ti)=16:48.

Вправа 71. Речовина містить однакові маси атомів Сульфуру та Оксигену. Атомів якого елемента в речовині більше й у скільки разів? 

Ar(S)=32 i Ar(O)=16, оскільки за  умовою маса атомів однакова, то кількість атомів Оксигену в речовині буде у два рази більша, бо маса атома Оксигену менша за масу атома Сульфуру у два рази.

 

Вправа 72. Обчисліть відносну атомну масу Гелію, якщо маса атома цього елемента становить 6,64•10-24 г.

Нагадаємо, що 1/12ma(C))=1,662•10-24 г.

Ar(He)=ma(He)/(1/12ma(C))=6,64•10-24 г/1,662•10-24 г=4

Відповідь: Ar(He)=4

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...