Інші завдання дивись тут...

Вправа 65 / 72 (2020) У чому відмінність між поняттями «маса атома» і «відносна атомна маса»?

Маса атома  фізична величина, що вимірюється у грамах, а відносна атомна маса  це маса атома у порівнянні з 1/12 маси атома Карбону. Маса атома — абсолютна величина, вона має одиниці вимірювання.  «Відносна атомна маса» — відносна величина, безрозмірна.

 

Вправа 66 / 73 (2020) Що таке атомна одиниця маси? Атомна одиниця маси  це  1/12 маси атома Карбону і чисельно дорівнює: 1 а.о.м.=1,66•10-24г

 

Вправа 67 / 74 (2020) Що означають записи Аr і Ar? Аr — позначення фізичної величини «відносна атомна маса». Аг— символ елемента Аргона.

 

Вправа 68 / 75 (2020) Який атом легший — Берилію чи Алюмінію? 

Атом  Берилію. 

У скільки разів? У три рази, бо Ar(Al):Ar(Be)=27:9=3

 

Вправа 69 / 76 (2020) Що має більшу масу: атом Флуору чи два атоми Літію? Атом Флуору, бо Ar(F)=19, Ar(Li)=7, а двох атомів Літію 14. 19 > 14

Два атоми Магнію чи три атоми Сульфуру?

Три атоми Сульфуру, бо Ar(Mg)=24 і двох атомів рівна 48, а Ar(S)=32 і трьох атомів рівна 96. 48<96

 

Вправа 70 / 77 (2020) Знайдіть у періодичній системі три чотири пари елементів, відношення мас атомів яких становить: 

а) 1 : 2 б) 1 : 3

Ar(Li):Ar(N)=7:14=1:2

Ar(O):Ar(S)=16:32=1:2

Ar(S):Ar(Cu)=32:64=1:2 

Ar(Fe):Ar(Cd)=56:112=1:2

Ar(Be):Ar(Al)=9:27=1:3 

Ar(He):Ar(C)=4:12=1:3

Ar(O):Ar(Ti)=16:48=1:3

Ar(S):Ar(Mo)=32:96=1:3

Вправа 71 / 78 (2020) Речовина містить однакові маси атомів Сульфуру та Оксигену. Атомів якого елемента в речовині більше й у скільки разів? 

Ar(S)=32 i Ar(O)=16, Ar(S):Ar(O)=32:16=2:1 Атом Оксигену удвічі легший від атома Сульфуру, тому в однакових масах речовини сірки і кисню атомів Оксигену буде удвічі більше, ніж атомів Сульфуру.

Відповідь: атомів Сульфуру в 2 рази більше

 

Вправа 72 / 79 (2020) Обчисліть відносну атомну масу Гелію, якщо маса атома цього елемента становить 6,64•10-24 г.

Відомо: mа(He)=6,64•10-24 г  

Знайти: Ar(He)-?

Розв'язування

Ar(He)=ma(He):1 а.о.м.=6,64•10-24 г:1,66•10-24 г=4

Відповідь: Ar(He)=4

Інші завдання дивись тут...

  • lolmeat
    спасибо
    28 жовтня 2019 20:21