Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 73. Яку речовину називають простою? Речовину, утворену одним хімічним елементом.

Назвіть кілька таких речовин. Кисень, водень, алюміній, цинк.

 

Вправа 74. Які типи простих речовин існують? Метали і неметали.

Як називають відповідні елементи? Металічні елементи і неметалічні елементи.

 

Вправа 75. Укажіть правильне закінчення речення «Кожна проста речовина утворена …»:

а) однаковими молекулами;

б) одним хімічним елементом;

в) одним металічним елементом;

г) одним неметалічним елементом.

 

Вправа 76. За якими фізичними властивостями метал можна відрізнити від неметалу?

• Характерною ознакою металів є металічний блиск.

• Твердість (за звичайних умов метали тверді речовини (крім ртуті), а неметали - газоподібні і тверді речовини).

• Теплопровідність і електропровідність (метали добре проводять теплоту і електричний струм, а неметали - погано).

• Температура плавлення (більшість з металів мають високі температури плавлення а неметали - невисокі).

• Пластичність, ковкість (метали є пластичними (добре куються, розплющуються в пластини, витягуються в дріт), а неметали - крихкі).

• Колір (метали сріблясто-білого або сірого кольору (за винятком міді та золота), а неметали мають різний колір (сірка - жовтий, графіт - чорний, бром - чорно-бурий)).

 

Вправа 77. Заповніть пропуски, вставивши у відповідних відмінках слова

«Нітроген» або «азот», і поясніть ваш вибір:

а) азот — газ, якого в повітрі міститься найбільше;

б) молекула азоту складається з двох атомів Нітрогену;

в) сполуки Нітрогену потрапляють у рослини із ґрунту;

г) азот погано розчиняється у воді.

 

Вправа 78. Заповніть пропуски, вставивши слова «елемент», «атом» чи «молекула» у відповідному відмінку та числі:

а) молекула білого фосфору містить чотири атоми Фосфору;

б) золото — проста речовина елемента Ауруму.

 

Вправа 79. Які елементи утворюють такі прості речовини: фтор, золото, цинк, фосфор, ртуть? 

Флуор F Аурум Au Цинк Zn Фосфор P Меркурій Hg

Вправа 80. Назвіть прості речовини елементів Pb, Ca, Не, Ag, B.

свинець кальцій гелій срібло бор

Вправа 81. Яку помилку допущено у вислові «У яблуках є залізо»? Змініть цей вислів, правильно дібравши хімічну назву. У яблуках є Ферум.

 

Вправа 82. Знайдіть відповідність, скориставшись довгим варіантом періодичної системи:

Елемент  Тип елемента

1) Арсен; 

2) Вольфрам; 

3) Стронцій;

4) Ксенон;

5) Уран;

а) металічний елемент;

б) неметалічний елемент.

 

Відповідь: 1)-б); 2)-а); 3)-а); 4)-б); 5-а).

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...