Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 83. Яку речовину називають складною?  Складні речовини, утворені  двома або більшою кількістю елементів.

Назвіть кілька таких речовин. Сіль, цукор, питна сода, лимонна кислота.

 

Вправа 84. Простими чи складними речовинами є металічні руди (їх переробкою добувають метали)? Відповідь обґрунтуйте. Складними речовинами, бо містять у своєму складі домішки, тобто інші речовини.

 

Вправа 85. Простою чи складною є речовина, при нагріванні якої виділяються вуглекислий газ і водяна пара? Відповідь поясніть. Складною, бо ця речовина, утворена трьома елементами: Карбоном, Оксигеном  та Гідрогеном.

Вуглекислий газ утворений двома елементами: Карбоном і Оксигеном та водяна пара (вода у газоподібному стані) утворена: Гідрогеном і Оксигеном.

 

Вправа 86. Якими елементами утворені складні речовини з такими хімічними назвами: алюміній оксид, силіцій нітрид, натрій гідрогенсульфід?

Алюміній, Оксиген Силіцій, Нітроген Натрій, Гідроген, Сульфур

Вправа 87. Укажіть органічні та неорганічні речовини: алмаз, глюкоза, вода, крейда, олія, вітамін С (аскорбінова кислота).

Органічні Неорганічні

глюкоза

олія

вітамін С

алмаз

вода

крейда

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...