Інші завдання дивись тут...

Вправа 83 Яку речовину називають складною? Речовину, утворену двома або більшою кількістю елементів, називають складною речовиною, або хімічною сполукою.

Назвіть кілька таких речовин. Сіль, цукор, питна сода, лимонна кислота.

 

Вправа 84 Простими чи складними речовинами є металічні руди (їх переробкою добувають  метали)?  Складними речовинами.

Відповідь обґрунтуйте. Металічні руди містять у своєму складі окрім металів ще й домішки інших сполук, тобто складаються не з одного хімічного елемента.

 

Вправа 85 Простою чи складною є речовина, при нагріванні якої виділяються вуглекислий газ і водяна пара? Складною речовиною.

Відповідь поясніть. Складною речовиною (хімічною сполукою), бо утворена трьома елементами (Карбоном, Оксигеном  та Гідрогеном), адже розкладається на вуглекислий газ, що утворений двома елементами (Карбоном і Оксигеном), та на водяну пару (вода у газоподібному стані), що утворена двома елементами (Гідрогеном і Оксигеном).

Зміни 2020 року видання. Вправа 93 (85). Простою чи складною є речовина, якщо:

а) під час її нагрівання утворюються натрій хлорид і кисень

Складною речовиною (хімічною сполукою), бо утворена трьома хімічними елементами (Натрієм, Хлором та Оксигеном), адже розкладається на натрій хлорид, що утворений двома елементами (Натрієм і Хлором), та на кисень, що утворений одним елементом (Оксигеном).

б) за звичайних умов вона поступово перетворюється на кисень

Простою речовиною, бо утворена одним хімічними елементом (Оксигеном)

 

Вправа 86 Якими елементами утворені складні речовини з такими хімічними назвами:

алюміній оксид - Алюміній, Оксиген

силіцій нітрид - Силіцій, Нітроген

натрій гідрогенсульфід - Натрій, Гідроген, Сульфур

 

Вправа 87 Укажіть органічні та неорганічні речовини: алмаз, глюкоза, вода, крейда, олія, вітамін С (аскорбінова кислота).

Органічні

речовини

Неорганічні

речовини

глюкоза

олія

вітамін С

алмаз

вода

крейда

Інші завдання дивись тут...