Інші завдання дивись тут...

Вправа 83 / 91 (2020) Яку речовину називають складною?

Речовину, утворену двома або більшою кількістю елементів, називають складною речовиною, або хімічною сполукою.

Назвіть кілька таких речовин. Сіль, цукор, питна сода, лимонна кислота.

 

Вправа 84 / 92 (2020) Простими чи складними речовинами є металічні руди (їх переробкою добувають  метали)?  Складними речовинами.

Відповідь обґрунтуйте. Металічні руди містять у своєму складі окрім металів ще й домішки інших сполук, тобто складаються не з одного хімічного елемента.

 

Вправа 85 / 93 (2020) Простою чи складною є речовина, при нагріванні якої виділяються вуглекислий газ і водяна пара? Складною речовиною.

Відповідь поясніть. Складною речовиною (хімічною сполукою), бо утворена трьома елементами (Карбоном, Оксигеном  та Гідрогеном), адже розкладається на вуглекислий газ, що утворений двома елементами (Карбоном і Оксигеном), та на водяну пару (вода у газоподібному стані), що утворена двома елементами (Гідрогеном і Оксигеном).

Зміни 2020 року видання. Простою чи складною є речовина, якщо:

а) під час її нагрівання утворюються натрій хлорид і кисень

Складною речовиною (хімічною сполукою), бо утворена трьома хімічними елементами (Натрієм, Хлором та Оксигеном), адже розкладається на натрій хлорид, що утворений двома елементами (Натрієм і Хлором), та на кисень, що утворений одним елементом (Оксигеном).

б) за звичайних умов вона поступово перетворюється на кисень

Простою речовиною, бо утворена одним хімічними елементом (Оксигеном)

 

Вправа 86 / 94 (2020) Якими елементами утворені складні речовини з такими хімічними назвами:

алюміній оксид  Алюміній, Оксиген

силіцій нітрид  Силіцій, Нітроген

натрій гідрогенсульфід  Натрій, Гідроген, Сульфур

 

Вправа 87 / 95 (2020) Укажіть органічні та неорганічні речовини: алмаз, глюкоза, вода, крейда, олія, вітамін С (аскорбінова кислота).

Органічні

речовини

Неорганічні

речовини

глюкоза

олія

вітамін С

алмаз

вода

крейда

Інші завдання дивись тут...