Інші завдання дивись тут...

Вправа 88 / 96 (2020) Яку інформацію про атом, молекулу, речовину надає хімічна формула? Про якісний склад (елементи, якими утворені) і кількісний склад (кількість атомів кожного елемента в молекулі, співвідношення атомів різних елементів у молекулі (речовині)).

 

Вправа 89 / 97 (2020) Яка відмінність між коефіцієнтом і нижнім індексом у хімічних записах? Відповідь поясніть на прикладах. 

Коефіцієнт — число, яке записується перед хімічною формулою і означає  кількість молекул, атомів чи формульних одиниць.

2 чотири молекули води

2  три молекули кисню

8Al  вісім атомів алюмінію

Індекси — числа, які показують кількість атомів або груп атомів у формулі.  

Молекула води Н2О складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену, у формулі Сa(OH)2 є дві групи атомів ОН, а Al(NO3)3 — три групи атомів NO3.

 

Вправа 90 / 98 (2020) Прочитайте формули:

Nен-два, Cl2 — хлор-два, P4 — пе-чотири, NaCl — натрій-хлор, KHCO3 — калій-аш-це-о-три, Al2(SO4)3  алюміній-два-ес-о-чотири-тричіFe(OH)2  ферум-о-аш-двічіNO3  ен-о-три.

Зміни 2020 року видання

а) N— ен-два 

Cl2 — хлор-два

NaCl — натрій-хлор

Al2(SO4)3  алюміній-два-ес-о-чотири-тричі

б) P4 — пе-чотири

KHCO3 — калій-аш-це-о-три

Fe(OH)2NO3  ферум-о-аш-двічі-ен-о-три

 

Вправа 91 / 99 (2020) Що означають записи:

2Н  два атоми Гідрогену

2  дві молекули водню

N2  молекула азоту

Li  атом Літію

4Cu  чотири атоми Купруму

3H2 три молекули води

 

Вправа 92 / 100 (2020) Запишіть хімічні формули, які читають так:

йод-два I2ес-о-три SO2бор-два-о-три B2O3аш-ен-о-два HNO2хром-о-аш-тричі Cr(OH)3натрій-аш-ес-о-чотири NaHSO4ен-аш-чотири-двічі-ес (NH4)2S

Зміни 2020 року видання

а) йод-два I2

бор-два-о-три B2O3

аш-ен-о-два HNO2

хром-о-аш-тричі Cr(OH)3

б) о-три О3

ес-о-три SO2 

ен-аш-чотири-двічі-ес (NH4)2S

натрій-аш-ес-о-чотири NaHSO4

 

Вправа 93 / 101 (2020) Складіть хімічну формулу молекули, яка містить:

а) один атом Сульфуру і два атоми Оксигену; SO2

б) один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену; HNO3

в) чотири атоми Гідрогену, два атоми Фосфору і сім атомів Оксигену. H4P2O7

 

Вправа 102 (2020) Скільки атомів кожного елемента позначено у формулах речовин:

NH4HCO3  1 атом Нітрогену N, 5 атоми Гідрогену H, 1 атому Карбону С, 3 атоми Оксигену О

CH3COOH 2 атоми Карбона С, 4 атоми Гідрогену Н, 2 атоми Оксигену О

Al(OH)3 1 атом Алюмінію Al, 3 атоми Оксигену О, 3 атоми Гідрогену Н

C2H4(OH)2 2 атоми Карбону С, 6 атомів Гідрогену Н, 2 атоми Оксигену О

(CH3)2CO 3 атоми Карбону С, 6 атомів Гідрогену Н, 1 атом Оксигену О

 

Вправа 94 / 103 (2020) Охарактеризуйте якісний і кількісний склад молекулярних речовин: хлору Cl2, гідроген пероксиду (перекису водню) H2O2, глюкози C6H12O6

Cl2 утворений елементом Хлором; молекула хлору містить два атоми Хлору.

H2O2 утворений елементами Гідрогеном і Оксигеном; молекула містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену; N(H):N(O)=2:2=1:1.

C6H12Oутворена елементами Карбоном, Гідрогеном і Оксигеном; молекула містить шість атомів Карбону, дванадцять атомів Гідрогену і шість атомів Оксигену; N(С):N(Н):N(O)=6:12:6=1:2:1

Зміни 2020 року видання Охарактеризуйте якісний і кількісний склад молекулярних речовин: 

а) хлору Cl2, сірки S8

Cl2 утворений елементом Хлором; молекула хлору містить два атоми Хлору.

S8 утворений елементом Сульфуром; молекула сірки містить вісім атомів Сульфуру.

б) гідроген пероксиду (перекису водню) H2O2

H2O2 утворений елементами Гідрогеном і Оксигеном; молекула містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену; N(H):N(O)=2:2=1:1

в) глюкози C6H12O6

C6H12Oутворена елементами Карбоном, Гідрогеном і Оксигеном; молекула містить шість атомів Карбону, дванадцять атомів Гідрогену і шість атомів Оксигену; N(С):N(Н):N(O)=6:12:6=1:2:1

 

Вправа 104 (2020) Що позначає латинська літера у варіантах її запису N і N?

символ хімічного елемента Нітрогену

позначають число структурних частинок (атомів, молекул, формульних одиниць), з яких складається хімічна сполука.

Інші завдання дивись тут...