Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 88. Яку інформацію про атом, молекулу, речовину надає хімічна формула?  Про якісний склад (елементи, яким утворені) і кількісний склад (кількість атомів кожного елемента в молекулі, співвідношення атомів різних елементів у молекулі (речовині)).

 

Вправа 89. Яка відмінність між коефіцієнтом і нижнім індексом у хімічних записах? Відповідь поясніть на прикладах. 

Коефіцієнт – число, яке записується перед хімічною формулою і означає  кількість молекул, атомів чи формульних одиниць. Наприклад, 2O. 3СО2, , 8Al, 2Са(ОН)2.

Індекси – числа, які показують кількість атомів або груп атомів у формулі.  Наприклад, молекула води Н2О складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену, у формулі Сa(OH)2 є дві групи атомів ОН, а Al(NO3)3 — три групи атомів NO3.

Вправа 90. Прочитайте формули: N2, Cl2, P4, NaCl, KHCO3, Al2(SO4)3, Fe(OH)2, NO3

Ен-два, хлор-два, пе-чотири, натрій-хлор, калій-аш-це-о-три, алюміній-два-ес-о-чотири-тричі, ферум-о-аш-двічі, ен-о-три.

 

Вправа 91. Що означають записи: 2Н, 2Н2, N2, Li, 4Cu, 3H2O? 

Два атоми Гідрогену, дві молекули водню,  молекула азоту, атом Літію, чотири атоми Купруму, 3 молекули води.

 

Вправа 92. Запишіть хімічні формули, які читають так: йод-два, ес-о-три; бор-два-о-три; аш-ен-о-два; хром-о-аш-тричі; натрій-аш-ес-о-чотири; ен-аш-чотири-двічі-ес.

I2, SO3, B2O3, HNO2, Cr(OH)3, NaHSO4, (NH4)2S

 

Вправа 93. Складіть хімічну формулу молекули, яка містить:

а) один атом Сульфуру і два атоми Оксигену; SO2

б) один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену; HNO3

в) чотири атоми Гідрогену, два атоми Фосфору і сім атомів Оксигену. H4P2O7

 

Вправа 94. Охарактеризуйте якісний і кількісний склад молекулярних речовин — хлору Cl2, гідроген пероксиду (перекису водню) H2O2, глюкози C6H12O6

Cl2 утворений елементом Хлором; молекула хлору містить два атоми Хлору.

Гідроген пероксид H2O2 утворений елементами Гідрогеном і Оксигеном; молекула містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену; N(H):N(O)=2:2=1:1.

Глюкоза C6H12Oутворена елементами Карбоном, Гідрогеном і Оксигеном; молекула містить шість атомів Карбону, дванадцять атомів Гідрогену і шість атомів Оксигену; N(С):N(Н):N(O)=6:12:6=1:2:1

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...