Інші завдання дивись тут...

Вправа 88 Яку інформацію про атом, молекулу, речовину надає хімічна формула? Про якісний склад (елементи, якими утворені) і кількісний склад (кількість атомів кожного елемента в молекулі, співвідношення атомів різних елементів у молекулі (речовині)).

 

Вправа 89 Яка відмінність між коефіцієнтом і нижнім індексом у хімічних записах? Відповідь поясніть на прикладах. 

Коефіцієнт — число, яке записується перед хімічною формулою і означає  кількість молекул, атомів чи формульних одиниць.

2O - чотири молекули води, 

2 - три молекули кисню,

8Al - вісім атомів алюмінію,

Індекси — числа, які показують кількість атомів або груп атомів у формулі.  

Молекула води Н2О складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену, у формулі Сa(OH)2 є дві групи атомів ОН, а Al(NO3)3 — три групи атомів NO3.

 

Вправа 90 Прочитайте формули:

Nен-два,

Cl2 — хлор-два,

P4 — пе-чотири,

NaCl — натрій-хлор,

KHCO3 — калій-аш-це-о-три, 

Al2(SO4)3  алюміній-два-ес-о-чотири-тричі,

Fe(OH)2  ферум-о-аш-двічі,

NO3  ен-о-три.

 

Вправа 91 Що означають записи:

2Н  два атоми Гідрогену,

2  дві молекули водню,

N2  молекула азоту,

Li  атом Літію,

4Cu  чотири атоми Купруму,

3H2 три молекули води.

 

Вправа 92 Запишіть хімічні формули, які читають так:

йод-два I2,

ес-о-три SO2;

бор-два-о-три B2O3;

аш-ен-о-два HNO2;

хром-о-аш-тричі Cr(OH)3;

натрій-аш-ес-о-чотири NaHSO4;

ен-аш-чотири-двічі-ес (NH4)2S

 

Вправа 93 Складіть хімічну формулу молекули, яка містить:

а) один атом Сульфуру і два атоми Оксигену; SO2

б) один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену; HNO3

в) чотири атоми Гідрогену, два атоми Фосфору і сім атомів Оксигену. H4P2O7

 

Вправа 94 Охарактеризуйте якісний і кількісний склад молекулярних речовин — хлору Cl2, гідроген пероксиду (перекису водню) H2O2, глюкози C6H12O6

Cl2 утворений елементом Хлором; молекула хлору містить два атоми Хлору.

Гідроген пероксид H2O2 утворений елементами Гідрогеном і Оксигеном; молекула містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену; N(H):N(O)=2:2=1:1.

Глюкоза C6H12Oутворена елементами Карбоном, Гідрогеном і Оксигеном; молекула містить шість атомів Карбону, дванадцять атомів Гідрогену і шість атомів Оксигену; N(С):N(Н):N(O)=6:12:6=1:2:1

Інші завдання дивись тут...