Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 95. Що таке валентність хімічного елемента?  Здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів.

Назвіть мінімальне і максимальне значення валентності елементів. Один і вісім.

 

Вправа 96. Укажіть у поданому переліку символи елементів зі сталою валентністю: K, Ca, Cu, Cl, Zn, F, H.

 

Вправа  97. Що таке бінарна сполука? Бінарною називають сполуку, утворену двома елементами.

Наведіть формули кількох таких сполук, кожна з яких утворена:

а) неметалічними елементами: СО2, Н2О;

б) металічним і неметалічним елементами: K2S, K2O, CaO.

 

Вправа 98. За наведеним значенням валентності одного з елементів у сполуці визначте і запишіть значення валентності іншого елемента:

IV І

SCl4

V I     

PBr5

ІІІ I   

NI3

IV ІІ  

CS2

V III

P3N5.

Вправа  99. Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) BaH2, V2O5, SiF4, Li3P; б) CuF2, Ca3N2, P2O3, Mn2O7.

Ba (II) H (I),

V (V) O (II),

Si (IV) F (I),

Li (I) P (III)

Cu (II) F (I),

Ca (II) N (III),

P (III) O (II),

Mn (VII) O (II).

Вправа  100. Складіть формули сполук, утворених елементами зі сталою валентністю: Na…H…; Ba…F…; Al…O…; Al…F…

NaH BaF2 Al2O3 AlF3

Вправа  101. Складіть формули сполук за вказаними валентностями деяких елементів:

        II    IV             I     VI

а) Al...S..., Si...H..., Zn...Br..., W...O...

   III       V        IV  I        II

б) N...O..., P...O..., C...Cl…, Li…S…

а) Al2S3, SiH4, ZnBr2, WO3

б) N2O3, P2O5, CCl4, Li2S

Вправа  102. Напишіть формули сполук Калію та Алюмінію з Гідрогеном. 

KH

AlH3

Вправа  103. Напишіть формули сполук з Оксигеном таких елементів:

а) Літію; Li2O

б) Магнію; MgO

в) Осмію (виявляє валентність 4 і 8). OsO2, OsO4

 

Вправа 104. Зобразіть графічні формули молекул Cl2O, PH3, SO3

ClOCl

HPH

   

    H

O=S=O

    

    O

Вправа 105. Визначте валентність елементів за графічними формулами молекул:

O=C=O H–C≡N H–N=C=S O=Cl–O–Cl=O H–O–Se–O–H.
C(IV), O(II) H(I), C(IV), N(III) H(I), N(III), C(IV),S(II) Cl(III), O(II) H(I), O(II), Se(II)

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...