Інші завдання дивись тут...

Вправа 95 / 105 (2020) Що таке валентність хімічного елемента?

Здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів.

Назвіть мінімальне і максимальне значення валентності елементів. Один і вісім.

 

Вправа 96 / 106 (2020) Укажіть у поданому переліку символи елементів зі сталою валентністю: K, Ca, Cu, Cl, Zn, F, H.

Відповідь: KCa, Zn, F, H

 

Вправа  97 / 107 (2020) Що таке бінарна сполука? 

Бінарною називають сполуку, утворену двома елементами.

Наведіть формули кількох таких сполук, кожна з яких утворена:

а) неметалічними елементами: СО2, Н2О

б) металічним і неметалічним елементами: K2S, K2O, CaO

 

Вправа 98 / 108 (2020) За наведеним значенням валентності одного з елементів у сполуці визначте і запишіть значення валентності іншого елемента: SIVCl4, PBr5I, NI3I, CIVS2, P3N5III.

Відповідь: SCl4I, PVBr5, NIIII3, CS2II, P3VN5

Сполука SCl4. Значення валентності Сульфуру ІV. Обчислюємо валентність усіх атомів Сульфуру (1•4=4) і ділимо валентність усіх атомів Сульфуру на число атомів Хлору (4:4=1). Валентність Хлору — I

Сполука PBr5Значення валентності Брому І. Обчислюємо валентність усіх атомів Брому (5•1=5) і ділимо валентність усіх атомів Брому на число атомів Фосфору (5:1=5). Валентність Фосфору — V

Сполука NI3Значення валентності Йоду І. Обчислюємо валентність усіх атомів Йоду (3•1=3) і ділимо валентність усіх атомів Йоду на число атомів Нітрогену (3:1=3). Валентність Нітрогену — IІІ

Сполука CS2Значення валентності Карбону ІV. Oбчислюємо валентність усіх атомів Карбону (1•4=4) і ділимо валентність усіх атомів Карбону на число атомів Сульфуру (4:2=2). Валентність Сульфуру — IІ

Сполука P3N5Значення валентності Нітрогену ІІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Нітрогену (3•5=15) і ділимо валентність усіх атомів Нітрогену на число атомів Фосфору (15:3=5). Валентність Фосфору — V

 

Вправа  99 / 109 (2020) Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) BaIIH2I, V2VO5II, SiIVF4I, Li3IPIII;

Сполука ВаН2. Значення валентності Барію ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Барію (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Барію на число атомів Гідрогену (2:2=1). Валентність Гідрогену — І

Сполука V2О5Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (5•2=10) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Ванадію (10:2=5). Валентність Ванадію — V

Сполука SiF4Значення валентності Флуору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Флуору (4•1=4) і ділимо валентність усіх атомів Флуору на число атомів Силіцію (4:1=4). Валентність Силіцію — IV

Сполука Li3PЗначення валентності Літію І. Oбчислюємо валентність усіх атомів Літію (3•1=3) і ділимо валентність усіх атомів Літію на число атомів Фосфору (3:1=3). Валентність Фосфору — IІІ

б) CuIIF2I, Ca3IIN2III, P2IIIO3II, Mn2VIIO7II.

Сполука СuF2Значення валентності Флуору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Флуору (2•1=2) і ділимо валентність усіх атомів Флуору на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — II

Сполука Ca3N2Значення валентності Кальцію ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Кальцію (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Кальцію на число атомів Нітрогену (6:2=3). Валентність Нітрогену — III

Сполука P2О3Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Фосфору (6:2=3). Валентність Фосфору — III

Сполука Mn2О7Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (7•2=14) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Мангану (14:2=7). Валентність Мангану — VII

 

Вправа  100 / 110 (2020) Складіть формули сполук, утворених елементами зі сталою валентністю:

Na…H…   ―  NaH

Ba…F…  ― BaF

Al…O…  ― Al2O3

Al…F… ― AlF3

Сполука Na...H... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: NalHІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює один (1•1=1). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (1:1=1 i 1:1=1)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента  (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула NaH.

Сполука Ba...F... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: BaIIFI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (2•1=2). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:1=2)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента  (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула BaF2.

Сполука Al...O... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: AlIIIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула Al2O3.

Сполука Al...F... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: AlIIIFI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює три (3•1=3). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (3:3=1 i 3:1=3)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента  (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула AlF3.

 

Вправа  101 / 111 (2020) Складіть формули сполук за вказаними валентностями деяких елементів:

а) Al..SІІ..,SiIV..H..,Zn..BrI..,WVI..O..

Відповідь: Al2S3, SiH4, ZnBr2, WO3

Сполука Al...SII... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: AlIIISІI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула Al2S3.

Сполука SiIV...H... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: SiIVHI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири (4•1=4). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:1=4)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула SiH4.

Сполука Zn...BrI... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: ZnIIBrI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (2•1=2). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:1=2)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента  (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула ZnBr2.

Сполука VVI...O... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: VVIOІI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість. Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (6:6=1 i 6:2=3)   це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула VO3.

б) NIII..O..,PV..O..,CIV..Cl..,Li..S..

Відповідь: N2O3, P2O5, CCl4, Li2S

Сполука NIII...O... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: NIIIOІI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула N2O3.

Сполука PV...O... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: PVOІI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює десять (5•2=10). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (10:5=2 i 10:2=5)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула P2O5.

Сполука CIV...Cl... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: CIVClI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири (4•1=4). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:1=4)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула ССl4.

Сполука Li...SII... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: LiISII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (1•2=2). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:2=2)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула Li2S.

 

Вправа  102 / 112 (2020) Напишіть формули сполук Калію та Алюмінію з Гідрогеном.

Відповідь: KH, AlH3

Сполука Калію з Гідрогеном. Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: KIHI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює один (1•1=1). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (1:1=1 i 1:1=1)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула KH.

Сполука Алюмінію з Гідрогеном. Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: AlIIIHI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює три (3•1=3). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (3:3=1 i 3:1=3)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула AlH3.

 

Вправа  103 / 113 (2020) Напишіть формули сполук з Оксигеном таких елементів:

а) Літію; Li2O

Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: LiIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (1•2=2). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула Li2O.

б) Магнію; MgO

Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: MgIIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два. Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:2=1)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула MgO.

в) Осмію (виявляє валентність 4 і 8). OsO2, OsO4

Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: OsIVOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири. Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2)   це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула OsO2.

Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: OsVIIIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює вісім. Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (8:8=1 i 8:2=4)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула OsO4.

 

Вправа 104 / 114 (2020) Зобразіть графічні формули таких молекул:

Молекули: Cl2O
PH3
SO3

Графічні 

формули:

 

 

ClOCl

 

 

 

HPH

    

    H

O=S=O

    ||

    O

Вправа 105 / 115 (2020) Визначте валентність елементів за графічними формулами молекул:

O=C=O H–C≡N H–N=C=S O=Cl–O–Cl=O H–O–Se–O–H

C(IV)

O(II)

 

 

H(I)

C(IV)

N(III)

 

H(I)

N(III)

C(IV)

S(II)

Cl(III)

O(II)

 

 

H(I)

O(II)

Se(II)

 

Зміни 2020 року видання Визначте валентність елементів за графічними формулами молекул:

O=C=O H–C≡N H–N=C=S

    О     О

    ||     ||

O=Cl–O–Cl=O

    ||     ||

    О     О

H–O–Se–O–H

       ||

       О

C(IV)

O(II)

 

 

H(I)

C(IV)

N(III)

 

H(I)

N(III)

C(IV)

S(II)

Cl(VII)

O(II)

 

 

H(I)

O(II)

Se(IV)

 

Інші завдання дивись тут...

  • гость
    спс
    16 листопада 2022 15:13