Інші завдання дивись тут...

Вправа 106 / 116 (2020) Що таке відносна молекулярна маса? 

Це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону.

Як її розрахувати:

а) за масою молекули;

Відносну молекулярну масу можна знайти, якщо масу молекули поділити на 1 а.о.м.

б) за хімічною формулою молекули? 

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних мас атомів, які містяться в молекулі.

 

Вправа  107 / 117 (2020) Назвіть речовину, яка має найменшу відносну молекулярну масу. Водень Н2, бо молекули цієї речовини складаються з двох найлегших атомів Гідрогену.

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2

 

Вправа  108 / 118 (2020) Обчисліть (бажано усно) відносні молекулярні маси речовин із такими формулами:

a) Cl2, O3, P4

Mr(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71

Mr(O3)=3Ar(O)=316=48

Mr(P4)=4Ar(P)=431=124

б) CO, H2S, H3PO4

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=31+31+416=98

 

Вправ 109 / 119 (2020) Обчисліть відносні молекулярні маси сечовини CO(NH2)2 і глюкози С6Н12О6

Mr(CO(NH2)2)=Ar(C)+Ar(O)+2Ar(N)+4Ar(H)=12+16+214+41=60

Mr(С6Н12О6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(O)=612+121+616=180

 

Вправа  110 / 120 (2020) Визначте (усно), у скільки разів маса атома Оксигену більша чи менша за масу:

а) атома Сульфуру S

Ar(S):Ar)=32 : 2=16 ― маса атома Сульфуру в 16 разів більша за масу атома Оксигену.

б) молекули водню H2

Ar(O)=16, Mr(H2)=2Ar(H)=2

Ar(O):Mr(H2)=16:2=8 ― маса атома Оксигену у 8 разів більша за масу молекули водню.

в) двох молекул силану SiH4

Ar(O)=16, Mr(SiH4)=Ar(Si)+4Ar(H)=28+41=32, а двох молекул 322=64

2Mr(SiH4):Ar(O)=64:32=4 ― маса атома Оксигену в 4 рази менша за масу двох молекул силану.

 

Вправа  111 / 121 (2020) Скільки молекул сірчистого газу SO2 мають таку саму масу, що й дві молекули брому Br2

Mr(Br2)=2Ar(Br)=680=160, а маса двох молекул дорівнює 2160=320

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

Позначимо кількість молекул сірчистого газу через х, складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

х • 64=320

х = 320 : 64

х=5

Відповідь: 5 молекул

 

Вправа  112 / 122 (2020) Обчисліть співвідношення мас молекул CH4 і SO3.

Мr(СН4)=Ar(С)+4Ar(Н)=12+41=16

Mr(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80

Мr(СН4) : Mr(SO3) = 16 : 80 = 1 : 5

 

Вправа  113 / 123 (2020) Відносна молекулярна маса сполуки Хлору з Оксигеном становить 183. Відомо, що в молекулі речовини міститься 7 атомів Оксигену. Знайдіть її формулу. 

Відомо: сполука ClxO7, Mr(ClxO7)=183

Знайти: формулу-?

Розв'язування

Мr(СlxО7)=35,5•х+167=35,5х + 112

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

35,5x + 112 = 183

35,5x = 183 - 112

35,5x = 71

x =71 : 35,5

x = 2

Відповідь: формула сполуки Сl2О7

 

Вправа 114 / 124 (2020) Сполука Нітрогену з Оксигеном має таку саму відносну молекулярну масу, що й вуглекислий газ. Яка формула цієї сполуки?

Відомо: сполука Нітрогену з Оксигеном, Mr(сполуки)=Mr(CO2)

Знайти: формулу-?

Розв'язування

Мr(СО2)=Ar(С)+2Ar(О)=12+216=44, Ar(O)=16

Припустимо, що формула містить два атоми Оксигену, тоді відносна атомна маса Нітрогену має бути рівною: 44-2•16=12, що не відповідає дійсності, тому наше припущення неправильне. Отже, сполука містить один атом Оксигену і має загальну формулу NxO.

Мr(NxO)=х•Ar(N)+Ar(O)=14х+16

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14x + 16 = 44

14x = 44 - 16

14x = 28

x =28 : 14

x = 2

Відповідь: формула сполуки N2О

Інші завдання дивись тут...