Інші завдання дивись тут...

Вправа 106 Що таке відносна молекулярна маса? 

Це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону.

Як її розрахувати:

а) за масою молекули;

б) за хімічною формулою молекули? Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних мас атомів, які містяться в молекулі.

 

Вправа  107 Назвіть речовину, яка має найменшу відносну молекулярну масу. Водень Н2, бо молекули цієї речовини складаються з двох найлегших атомів Гідрогену.

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2

 

Вправа  108 Обчисліть (бажано усно) відносні молекулярні маси речовин із такими формулами:

a) Cl2, O3, P4

Mr(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71

Mr(O3)=3Ar(O)=316=48

Mr(P4)=4Ar(P)=431=124

б) CO, H2S, H3PO4

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=31+31+416=98

 

Вправа  109 Обчисліть відносні молекулярні маси сечовини CO(NH2)2 і глюкози С6Н12О6

Mr(CO(NH2)2)=Ar(C)+Ar(O)+2Ar(N)+4Ar(H)=12+16+214+41=60

Mr(С6Н12О6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(O)=612+121+616=180

 

Вправа  110 Визначте (усно), у скільки разів маса атома Оксигену більша чи менша за масу:

а) молекули водню H2

Ar(O)=16, Mr(H2)=2Ar(H)=2, 16:2=8

Відповідь: маса атома Оксигену у 8 разів більша за масу молекули водню

б) двох молекул силану SiH4

Ar(O)=16, Mr(SiH4)=Ar(Si)+4Ar(H)=28+41=32, а двох молекул 322=64

16:64=1/4

Відповідь: маса атома Оксигену у 4 рази менша за масу двох молекул силану

 

Вправа  111 Скільки молекул сірчистого газу SO2 мають таку саму масу, що й дві молекули брому Br2?

Mr(Br2)=2Ar(Br)=680=160, а маса двох молекул дорівнює 2160=320

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

Позначимо кількість молекул сірчистого газу через х, складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

х • 64=320

х = 320 : 64

х=5

Відповідь: 5 молекул

 

Вправа  112 Обчисліть співвідношення мас молекул CH4 і SO3.

Мr(СН4)=Ar(С)+4Ar(Н)=12+41=16

Mr(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80

Мr(СН4):Mr(SO3)=16:80=1:5

 

Вправа  113 Відносна молекулярна маса сполуки Хлору з Оксигеном становить 183. Відомо, що в молекулі речовини міститься 7 атомів Оксигену. Знайдіть її формулу. 

Відомо: сполука ClxO7, Mr(ClxO7)=183

Знайти: формулу-?

Розв'язування

Мr(СlxО7)=35,5•х+167=35,5х + 112

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

35,5x + 112 = 183

35,5x = 183 - 112

35,5x = 71

x =71 : 35,5

x = 2

Відповідь: формула сполуки Сl2О7

 

Вправа 114. Сполука Нітрогену з Оксигеном має таку саму відносну молекулярну масу, що й вуглекислий газ. Яка формула цієї сполуки?

Відомо: сполука Нітрогену з Оксигеном, Mr(сполуки)=Mr(CO2)

Знайти: формулу-?

Розв'язування

Мr(СО2)=Ar(С)+2Ar(О)=12+216=44

Валентність Нітрогену І, ІІ, ІІІ, ІV, V, а Оксигену ІІ, тому формули сполук:

N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5

Mr(N2O)=2Ar(N)+Ar(O)=214+16=44

Mr(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30

Mr(N2O3)=2Ar(N)+3Ar(O)=214+316=76

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46

Mr(N2O5)=2Ar(N)+5Ar(O)=214+516=108

Відповідь: формула сполуки N2О

Інші завдання дивись тут...