Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа  131. Складіть речення, вставивши замість крапок слова «Оксиген» або «кисень» у відповідних відмінках:

а) кисень — проста речовина Оксигену;

б) вода утворена Гідрогеном і Оксигеном;

в) молекула кисню складається із двох атомів Оксигену;

г) у результаті фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ, а виділяють кисень

 

Вправа  132. Назвіть два гази, яких у повітрі найбільше, і напишіть їхні формули. 

Азот N2 і кисень О2.

Вправа  133. У яких природних речовинах (простих, складних) містяться атоми Оксигену? У кисні, вуглекислому газі, воді, вапняку, глині, піску і інших речовинах.

Які із цих речовин входять до складу атмосфери, гідросфери, літосфери?  Кисень, вуглекислий газ - в атмосфері, вода (водяна пара) - в атмосфері, гідросфері і верхніх шарах літосфери, вапняк, глина, пісок - в гідросфері, літосфері (гірські породи і мінерали).

 

Вправа  134. Складіть формули сполук Оксигену за вказаними валентностями. 

Cl (І), As (ІІІ), N (IV), Se (VI)

Cl2О, As2O3, NO2, SeO2

Вправа  135. Знайдіть масову частку Оксигену:

а) у вуглекислому газі СО2;

Mr(СО2)=Ar(С)+2Ar(О)=12+216=44

ω(О)=2Ar(О)/Mr(СО2)=216/44=0,73, або,

помноживши знайдене число на 100, отримаємо 73%

Відповідь: ω(О)=0,73 або 73%.

б) в метиловому спирті СН3ОН;

Mr(СН3ОН)=Ar(С)+Ar(О)+3Ar(Н)=12+16+31=32

ω(О)=Ar(О)/Mr(СН3ОН)=16/32=0,5, або,

помноживши знайдене число на 100, отримаємо 50%

Відповідь: ω(О)=0,5 або 50%.

в) у глюкозі С6Н12О6

Mr(С6Н12О6)=6Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(О)=612+121+616=180

ω(О)=6Ar(О)/Mr(С6Н12О6)=616/180=0,53, або,

помноживши знайдене число на 100, отримаємо 53%

Відповідь: ω(О)=0,53 або 53%.

 

Вправа 136. Яка маса Оксигену міститься в 90 г води?

Дано: m(води)= 90 г.

Знайти: m(O2)-?

Розв'язання:

Mr(Н2О)=2Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18

Обчислимо масову частку Оксигену у воді Н2О за формулою:

ω(О)=Ar(О)/Mr(Н2О)

ω(О)=16/18=0,8889

Обчислимо масу Оксигену.

З формули ω(О)=m(О)/m(води) знаходимо масу Оксигену

m(О)=ω(О)m(води)

m(О)=0,8889•90 г=80,001 г.

Відповідьm(О)= 80,001 г.

 

Вправа  137. Обчисліть масу кисню в 10 л повітря, якщо густина повітря становить 1,29 г/л. Додаткові відомості, які потрібні для розв’язання задачі, візьміть із таблиці №2. 

Дано: V(повітря)=10 л, ρ(повітря)=1,29 г/л, ω(О)=23,14%.

Знайти: m(O2) - ?

Розв'язання:

І спосіб.

Обчислюємо масу повітря за формулою:

m(повітря)=V(повітря)ρ(повітря)

m(повітря)=10 л1,29 г/л=12,9 г.

Обчислюємо масу кисню в повітрі.

З формули ω(О)=(m2)/m(повітря))•100% знаходимо

m(О2)=(ω(О)m(повітря)):100%

m(О2)=(23,14%•12,9 г):100% = 2,99 г.

ІІ спосіб.

Обчислюємо масу повітря за формулою:

m(повітря)=V(повітря)ρ(повітря)

m(повітря)=10 л1,29 г/л=12,9 г.

Для обчислення маси кисню у повітрі складемо пропорцію і розв'яжемо її.

Те, що масова частка кисню у повітрі становить 23,14% означає, що

у 100 г повітря міститься 23,14 г кисню, тоді

у 12,9 г повітря буде міститися х г кисню.

100 г / 12,9 г =23,14 г / х г,

звідси х =23,14 г • 12,9 г / 100 г = 2,99 г.

Відповідьm(О2)= 2,99 г.

 

Вправа 138. Відносна молекулярна маса сполуки Сульфуру з Оксигеном удвічі більша за відносну молекулярну масу кисню. Знайдіть формулу сполуки.

Дано: Mr(SxOy)/Mr(O2)=2

Знайти: формулу SxOy-?

Розв'язання:

Mr(O2)=2Аr(O)=216=32

За умовою Mr(SxOy)=2Mr(O2), тому Mr(SxOy)=2•32=64

Оскільки Аr(S)=32, то сполука може містити лише один атом Сульфуру і її формула матиме вигляд SOy.

За означенням Mr(SOy)=Аr(S)+yАr(O)=32+y16 і за умовою Mr(SOy)=64, прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо: 

32+y16=64, 

y=(64-32):16

y=2

Отже, формула сполуки 2

Відповідь2

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...