Інші завдання дивись тут...

Вправа 145 (2020) Запишіть схеми реакцій, у яких вихідними речовинами є:

а) натрій і водень;

2Na + H2 = 2NaH (за t0C)

б) літій і кисень.

4Li + O2 = 2Li2O (за t0C)

 

Вправа 146 (2020) Спирт або бензин (суміш сполук), згоряючи, «зникають». Чи не суперечить це закону збереження маси речовин під час хімічної реакції? Ні, не суперечить.

Відповідь аргументуйте. При згорянні цих органічних сполук утворюються газоподібні продукти реакції і тому здається, що речовина зникає. 

 

Вправа 139 / 147 (2020) Чим відрізняється хімічне рівняння від схеми реакції? Схема реакції містить формули реагентів і продуктів, а хімічне рівняння здебільшого — ще й коефіцієнти і узгоджується із законом збереження маси речовин Ломоносова — Лавуазьє: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції.

 

Вправа 148 (2020) Прочитайте такий запис:

2FeCl3 + 3Ba(OH)2 = 2Fe(OH)3↓ + 3BaCl2

Відповідь: два ферум-хлор-три + три барій-о-аш-двічі = два ферум-о-аш-тричі + три барій-хлор-два

 

Вправа 140 / 149 (2020) Допишіть пропущені коефіцієнти в хімічних рівняннях:

а) 2B + 3S = B2S3

   Li2O + 2HBr = 2LiBr + H2O

б) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

   4HNO3 = 4NO2↑ + O2↑ + 2H2O

 

Вправа 141 / 150 (2020) Перетворіть на хімічні рівняння такі схеми реакцій:

а) 2Cr(OH)3 = Cr2O3 + 3H2O

    2Na + 2H2= 2NaOH + H2

б) LiH + H2= LiOH + H2

    3Ba(OH)2 + P2O5 Ba3(PO4)2 + 3H2O

 

Вправа 142 / 151 (2020) Складіть формули продуктів реакцій і відповідні хімічні рівняння:

а) 2Al + 3F2 = 2AlF3

    2Ca + O2 = 2CaO

б) 3FeO + 2Al = 3Fe + Al2O3

   2AlBr3 + 3Cl2 = 2AlCl3 + 3Br2

 

Вправа 143 / 152 (2020) Замість крапок запишіть формули простих речовин і складіть хімічні рівняння. Візьміть до уваги, що бор і вуглець складаються з атомів, фтор, хлор, водень і кисень — із двохатомних молекул, а фосфор (білий) — із чотирьохатомних молекул.

а) P4 + 10Cl2 = 4PCl5  (при t0С)

   4B + 3O2 = 2B2O3  (при t0С)

б) H2 + Cl2 = 2HCl  (при hv)

   C + 2F2 = CF4  (при t0С)

 

Вправа 144 / 153 (2020) Прокоментуйте додаткові позначки в схемах реакцій і складіть відповідні хімічні рівняння:

а) 2AgCl = 2Ag + Cl2↑ 

Реакцію слід проводити за освітлення (hv), виділиться () газ

2Fe2O3 + 3= 4Fe + 3CO2↑ 

Реакцію слід проводити за нагрівання (t), виділиться () газ

б) N2 + 3H2 = 2NH3

Реакцію слід проводити за нагрівання (t) та наявності каталізатора платини (Pt)

Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + 2NaOH

У результаті реакції утвориться осад ()

 

Вправа 145 / 154 (2020) Яку масу негашеного вапна було добуто при тривалому прожарюванні 25 г крейди, якщо крім вапна утворилося 11 г вуглекислого газу?

Відомо: m(СаСО3)=25 г, m(СO2)=11 г

Знайти: m(СаО)-?

Розв'язування

СаСО3 = СаО + СО2

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, отримаємо m(СаСО3)=m(СаО)+m(СO2), звідси

m(СаО)=m(СаСО3)-m(СO2)=25 г - 11 г=14 г

Відповідь: 14 г

Інші завдання дивись тут...