Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 139. Чим відрізняється хімічне рівняння від схеми реакції? Схема реакції містить формули реагентів і продуктів, а хімічне рівняння здебільшого — ще й коефіцієнти і узгоджується із законом збереження маси речовин Ломоносова — Лавуазьє: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції.

 

Вправа 140. Допишіть пропущені коефіцієнти в хімічних рівняннях:

а) 2B + 3S = B2S3

   Li2O + 2HBr = 2LiBr + H2O

б) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

   4HNO3 = 4NO2↑ + O2↑ + 2H2

Вправа  141. Перетворіть на хімічні рівняння такі схеми реакцій:

а) 2Cr(OH)3 = Cr2O3 + 3H2O

    2Na + 2H2= 2NaOH + H2

б) LiH + H2= LiOH + H2

    6Ba(OH)2 + 2P2O5 = 2Ba3(PO4)2 + 6H2O

 

Вправа  142. Складіть формули продуктів реакцій і відповідні хімічні рівняння:

а) 2Al + 3F2 = 2AlF3

    2Ca + O2 = 2CaO

б) 6FeO + 4Al = 6Fe + 2Al2O3

   2AlBr3 + 3Cl2 = 2AlCl3 + 3Br2

Вправа  143. Замість крапок запишіть формули простих речовин і складіть хімічні рівняння. Візьміть до уваги, що бор і вуглець складаються з атомів, фтор, хлор, водень і кисень — із двохатомних молекул, а фосфор (білий) — із чотирьохатомних молекул.

а) P4 + 10Cl2 = 4PCl5;

   4B + 3O2 = 2B2O3;

б) H2 + Cl2 = 2HCl;

    C + 2F2 = CF4

Вправа  144. Прокоментуйте додаткові позначки в схемах реакцій і складіть відповідні хімічні рівняння:

а) 2AgCl = 2Ag + Cl2↑;  

   2Fe2O3 + 3= 4Fe + 3CO2

б) N2 + 3H2 = 2NH3;

    Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + 2NaOH

 

Вправа  145. Яку масу негашеного вапна було добуто при тривалому прожарюванні 25 г крейди, якщо крім вапна утворилося 11 г вуглекислого газу?

Дано: m(СаСО3)= 25 г, m(СO2)=11 г.

Знайти: m(СаО)-?

Розв'язання:

СаСО3 = СаО + СО2

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, отримаємо:

m(СаСО3)=m(СаО)+m(СO2)

m(СаО)=m(СаСО3)-m(СO2)

m(СаО)=25 г - 11 г=14 г

Відповідь: m(СаО)=14 г

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...