Інші завдання дивись тут...

Вправа  146 Як добувають кисень у промисловості? Великі кількості кисню добувають із рідкого повітря фізичним методом  розділенням (ректифікацією). Спочатку повітря охолоджують до –200°С, а потім поступово нагрівають. При –196°С азот випаровується, а рідкий кисень залишається. Зріджений кисень зберігають у спеціальних балонах — посудинах Дьюара, які за будовою нагадують звичайний термос. 

Чому, на вашу думку, для цього не використовують калій перманганат, гідроген пероксид? Через свою високу вартість. 

 

Вправа  147 Які реакції називають реакціями розкладу? Реакції, під час яких з однієї речовини утворюється щонайменше дві.

 

Вправа  148 Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій, під час яких утворюється кисень:

а) 2Ag2= 4Ag + O2

   2Mn2O7 = 4MnO2 + 3O2

б) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2↑ + O2

    2Ag2CO3 = 4Ag + 2CO2↑ + O2

 

Вправа  149 Що таке каталізатор? Речовина, яка спричиняє перебіг реакції або прискорює її,  залишаючись після реакції незмінною.

 

Вправа  150 Якими способами можна збирати кисень під час його добування в лабораторії? Двома способами: витісненням води та витісненням повітря.

На яких фізичних властивостях кисню ґрунтується кожний спосіб? Кисень погано розчиняється у воді та кисень важчий за повітря.

В якому разі візуально не можна встановити момент, коли посудина повністю заповнена киснем? У разі збирання кисню витісненням повітря, бо кисень і повітря  безбарвні.

 

Вправа  151 На малюнку 57 зафіксовано момент розкладу білої твердої речовини — кадмій нітрату Cd(NO3)2. Уважно розгляньте малюнок і опишіть, що відбувається під час реакції.

Під час реакції біла речовина Cd(NO3)2 перетворюється на чорну речовину CdO і виділяється газ темного кольору  NO2.

Чому спалахує жевріюча скіпка? Бо серед продуктів реакції утворюється газ, що підтримує горіння — це кисень. 

Складіть відповідне хімічне рівняння. 

2Cd(NO3)=2CdO+4NO2+O2

 

Вправа 152 Масова частка Оксигену в залишку після нагрівання калій нітрату KNO3 становила 40%. Чи повністю розклалася ця сполука? 

Відомо: w(О)=40%,

Знайти: чи повністю розклалася сполука - ?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції розкладу KNO3:

2KNO3 = 2KNO2 + O2

Обчислимо масову частку Оксигену в залишку KNO2.

Mr(KNO2)=Ar(К)+Ar(N)+2Ar(О)=39+14+216=85

w(О)=2Ar(О)/Mr(KNO2)=216:85=0,376, або 37,6%<40%

Відповідь: не повністю

 

Зміни 2020 року видання. Вправа 170 Студентка добула кисень, нагріваючи натрій нітрат. Схема цієї реакції: NaNO3 → NaNO2 + O2↑. Чи повністю розклалася сполука, якщо масова частка Оксигену в залишку після нагрівання становила 50%

Відомо: w(О)=50%,

Знайти: чи повністю розклалася сполука - ?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції розкладу NaNO3:

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

Обчислимо масову частку Оксигену в залишку NaNO2.

Mr(NaNO2)=Ar(Na)+Ar(N)+2Ar(О)=23+14+216=69

w(О)=2Ar(О)/Mr(NaNO2)=216:69=0,463, або 46,3%<50%

Відповідь: не повністю

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 дивись тут...

 

Вправа 154. Що відбуватиметься із жевріючою скіпкою, якщо пробірка буде заповнена киснем частково? Скіпка, піднесена до отвору пробірки, продовжуватиме жевріти, бо кисень важчий за повітря і буде міститись у нижніїй частині пробірки.

 

Вправа 155 Як можна видалити зібраний кисень із пробірки? Перевернути пробірку догори дном, кисень буде "виливатися" із пробірки, бо є важчим за повітря.

Інші завдання дивись тут...