Інші завдання дивись тут...

Вправа 146 / 164 (2020) Як добувають кисень у промисловості? Великі кількості кисню добувають із рідкого повітря фізичним методом  розділенням (ректифікацією). Спочатку повітря охолоджують до –200°С, а потім поступово нагрівають. При –196°С азот випаровується, а рідкий кисень залишається. Зріджений кисень зберігають у спеціальних балонах — посудинах Дьюара, які за будовою нагадують звичайний термос. 

Чому, на вашу думку, для цього не використовують калій перманганат, гідроген пероксид? Через свою високу вартість. 

 

Вправа 147 / 165 (2020) Які реакції називають реакціями розкладу? 

Реакції, під час яких з однієї речовини утворюється щонайменше дві.

 

Вправа 148 / 166 (2020) Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій, під час яких утворюється кисень:

а) 2Ag2= 4Ag + O2

   2Mn2O7 = 4MnO2 + 3O2

б) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2↑ + O2

    2Ag2CO3 = 4Ag + 2CO2↑ + O2

 

Вправа 149 / 167 (2020) Що таке каталізатор? Речовина, яка спричиняє перебіг реакції або прискорює її,  залишаючись після реакції незмінною.

 

Вправа 150 / 168 (2020) Якими способами можна збирати кисень під час його добування в лабораторії? Двома способами: витісненням води та витісненням повітря.

На яких фізичних властивостях кисню ґрунтується кожний спосіб? Кисень погано розчиняється у воді та кисень важчий за повітря.

В якому разі візуально не можна встановити момент, коли посудина повністю заповнена киснем? У разі збирання кисню витісненням повітря, бо кисень і повітря  безбарвні.

 

Вправа 151 / 169 (2020) На малюнку 57 зафіксовано момент розкладу білої твердої речовини — кадмій нітрату Cd(NO3)2. Уважно розгляньте малюнок і опишіть, що відбувається під час реакції.

Під час реакції біла речовина Cd(NO3)2 перетворюється на чорну речовину CdO і виділяється газ темного кольору  NO2.

Чому спалахує жевріюча скіпка? Бо серед продуктів реакції утворюється газ, що підтримує горіння — це кисень. 

Складіть відповідне хімічне рівняння. 

2Cd(NO3)=2CdO+4NO2+O2

 

Вправа 152 (2015) / 170 (2020) Масова частка Оксигену в залишку після нагрівання калій нітрату KNO3 становила 40%. Чи повністю розклалася ця сполука? 

Відомо: w(О)=40%,

Знайти: чи повністю розклалася сполука - ?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції розкладу KNO3:

2KNO3 = 2KNO2 + O2

Обчислимо масову частку Оксигену в залишку KNO2.

Mr(KNO2)=Ar(К)+Ar(N)+2Ar(О)=39+14+216=85

w(О)=2Ar(О)/Mr(KNO2)=216:85=0,376, або 37,6%<40%

Відповідь: не повністю

Зміни 2020 року видання. Студентка добула кисень, нагріваючи натрій нітрат. Схема цієї реакції: NaNO3 → NaNO2 + O2↑. Чи повністю розклалася сполука, якщо масова частка Оксигену в залишку після нагрівання становила 50%

Відомо: w(О)=50%,

Знайти: чи повністю розклалася сполука - ?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції розкладу NaNO3:

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

Обчислимо масову частку Оксигену в залишку NaNO2.

Mr(NaNO2)=Ar(Na)+Ar(N)+2Ar(О)=23+14+216=69

w(О)=2Ar(О)/Mr(NaNO2)=216:69=0,463, або 46,3%<50%

Відповідь: не повністю

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 дивись тут...

 

Вправа 154 / 171 (2020) Що відбуватиметься із жевріючою скіпкою, якщо пробірка буде заповнена киснем частково? Скіпка, піднесена до отвору пробірки, продовжуватиме жевріти, бо кисень важчий за повітря і буде міститись у нижніїй частині пробірки.

 

Вправа 155 / 172 (2020) Як можна видалити зібраний кисень із пробірки? Перевернути пробірку догори дном, кисень буде "виливатися" із пробірки, бо є важчим за повітря.

Інші завдання дивись тут...