Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа  146. Як добувають кисень у промисловості? Великі кількості кисню добувають із рідкого повітря фізичним методом - розділенням (ректифікацією). Спочатку повітря охолоджують до –200 °С, а потім поступово нагрівають. При –196 °С азот випаровується, а рідкий кисень залишається. Зріджений кисень зберігають у спеціальних балонах — посудинах Дьюара, які за будовою нагадують звичайний термос. 

Чому, на вашу думку, для цього не використовують калій перманганат, гідроген пероксид? Через свою високу вартість. 

 

Вправа  147. Які реакції називають реакціями розкладу? Реакції, під час яких з однієї речовини утворюється щонайменше дві.

 

Вправа  148. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій, під час яких утворюється кисень:

а) 2Ag2O = 4Ag + O2

   2Mn2O7 = 4MnO2 + 3O2

б) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2↑ + O2

    2Ag2CO3 = 4Ag + 2CO2↑ + O2

Вправа  149. Що таке каталізатор? Речовина, яка спричиняє перебіг реакції або прискорює її, залишаючись після реакції незмінною.

 

Вправа  150. Якими способами можна збирати кисень під час його добування в лабораторії? У лабораторії кисень збирають двома способами: витісненням води або витісненням повітря.

На яких фізичних властивостях кисню ґрунтується кожний спосіб? Кисень погано розчиняється у воді, кисень важчий за повітря.

В якому разі візуально не можна встановити момент, коли посудина повністю заповнена киснем? При способі  збирання кисню витісненням повітря, бо кисень важчий за повітря всього у 1,1 рази.

 

Вправа  151. На малюнку 57 зафіксовано момент розкладу білої твердої речовини — кадмій нітрату Cd(NO3)2. Уважно розгляньте малюнок і опишіть, що відбувається під час реакції.

Під час реакції біла речовина 2Cd(NO3)2 перетворюється на чорну речовину CdO і виділяється газ темного забарвлення - NO2.

Чому спалахує жевріюча скіпка? Жевріюча скіпка спалахує, бо серед продуктів реакції є газ, що підтримує горіння. Це кисень. 

Складіть відповідне хімічне рівняння. 

2Cd(NO3)=2CdO+4NO2+O2

 

Вправа 152. Масова частка Оксигену в залишку після нагрівання калій нітрату KNO3 становила 40%. Чи повністю розклалася ця сполука? 

Дано: ω(О)= 40%, KNO3.

Розклад повний - ?

Розв'язання:

2KNO3=2KNO22

Обчислимо масову частку Оксигену в KNO2.

Mr(KNO2)=Ar(К)+Ar(N)+2Ar(О)=39+14+216=85

ω(О)=2Ar(О)/Mr(KNO2)=216/85=0,376 або 37,6%

Отже, вихідна речовина розклалася не повністю.

Відповідь: не повністю.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 дивись тут...

 

Вправа 154. Що відбуватиметься із жевріючою скіпкою, якщо пробірка буде заповнена киснем частково? Скіпка продовжуватиме жевріти, бо кисень важчий за повітря і буде міститись у нижніїй частині пробірки.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...