Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 156. Чим різняться реакції сполучення і розкладу? У першому випадку із кількох речовин утворюється одна речовина, а у другому - з одної речовини утворюються декілька.

 

Вправа 157. Виберіть серед наведених формул ті, що відповідають оксидам:

O2, NaOH, H2O, HCl, I2O5, BaO.

 

Вправа 158. Встановіть відповідність:

Формула оксиду Назва оксиду

1) FeO

2) Fe2O3

3) Fe3O4

а) ферум (ІІІ) оксид

б) ферум (ІІ, ІІІ) оксид

в) ферум (ІІ) оксид.

Відповідь: 1)-в); 2)-а); 3)-б).

 

Вправа 159. Дайте хімічні назви оксидам із такими формулами: NO, Ti2O3, Cu2O, Cl2O7, V2O5, CrO3. Зважте на те, що елементи, які утворюють ці оксиди, мають змінну валентність. 

Нітроген (ІІ) оксид, титан (ІІІ) оксид, купрум (I) оксид, хлор (VII) оксид, ванадій (V) оксид, хром (VI) оксид.

 

Вправа 160. Запишіть формули плюмбум (IV) оксиду, хром (III) оксиду, хлор (І) оксиду, осмій (VIII) оксиду.

PbO2, Cr2O3, Cl2O, OsO4.

 

Вправа  161. Допишіть формули простих речовин у схемах реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) N2 + O2 = 2NO;

в) 4Al + 3O2 = 2Al2O3;

б) 2Ca + O2 = 2CaO;

г) 4Li + O2 = 2Li2O

 

Вправа 162. Назвіть усі можливі значення індексу n у загальній формулі оксидів ЕmОn, якщо:

а) m = 1; б) m = 2. 

a) n = 4, 6 б) n = 5 

Вправа 163. Обчисліть масову частку Оксигену в бор оксиді. 

Mr(В2О3)=2Ar(В)+3Ar(О)=211+316=70

ω(О)=3Ar(О)/Mr(В2О3)=316/70=0,69, або,

помноживши знайдене число на 100, отримаємо 69%

Відповідь: ω(О)=0,69 або 69%.

 

Вправа 164. Дві колби заповнили киснем. В одній колбі спалили магній, узятий в надлишку, а в іншій — надлишок сірки. Під час горіння речовин посудини були герметично закриті. У якій колбі утворився вакуум? Відповідь поясніть.

У колбі, де спалили магній, утворився вакуум, бо продуктом реакції є тверда речовина - MgO. 

2Mg+O2=2MgO

У колбі, де спалили сірку, утвориться сірчистий газ SO2.

S + O2 = SO2- газ.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...