Інші завдання дивись тут...

Вправа 156 / 174 (2020) Чим різняться реакції сполучення і розкладу? У реакції сполучення беруть участь декілька речовин, а утворюється одна речовина, а в реакції розкладу  одна речовина, а утворюються декілька.

 

Вправа 157 / 175 (2020) Виберіть серед наведених формул ті, що відповідають оксидам: O2, NaOH, H2O, HCl, I2O5, BaO.

Відповідь: H2O, I2O5, BaO

 

Вправа 158 / 176 (2020) Встановіть відповідність (позначено однаковим кольором):

Формула оксиду Назва оксиду

1) FeO

2) Fe2O3

3) Fe3O4

а) ферум (ІІІ) оксид

б) ферум (ІІ, ІІІ) оксид

в) ферум (ІІ) оксид

Відповідь: 1)-в); 2)-а); 3)-б)

 

Вправа 159 / 177 (2020) Дайте хімічні назви оксидам із такими формулами:

NO ― нітроген (ІІ) оксид

Ti2O3 ― титан (ІІІ) оксид

Cu2O ― купрум (I) оксид

Cl2O7 ― хлор (VII) оксид

V2O ванадій (V) оксид

CrO3 ― хром (VI) оксид

 

Вправа 160 / 178 (2020) Запишіть формули:

плюмбум (IV) оксиду ― PbO2

хром (III) оксиду ― Cr2O3

хлор (І) оксиду ― Cl2O

осмій (VIII) оксиду ― OsO4

 

Вправа  161 / 179 (2020) Допишіть формули простих речовин у схемах реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) N2 + O2 = 2NO

б) 2Ca + O2 = 2CaO

в) 4Al + 3O2 = 2Al2O3

г) 4Li + O2 = 2Li2O

Зміни 2020 року видання Допишіть формули простих речовин у схемах реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) N2 + O2 = 2NO

б) 2Ca + O2 = 2CaO

в) 4Li + O2 = 2Li2O

 

Вправа 162 / 180 (2020) Назвіть усі можливі значення індексу n у загальній формулі оксидів ЕmОn, якщо:

а) m = 1 

Якщо m=1, то n=1, 2, 3, 4 (ЕО, EO2, EO3, EO4)

б) m = 2

Якщо m=2, то n=1, 3, 5, 7 (Е2О, Е2О3, Е2О5, Е2О7)

 

права 163 / 181 (2020) Обчисліть масову частку Оксигену в бор оксиді. 

Mr2О3)=2Ar(В)+3Ar(О)=211+316=70

ω(О)=3Ar(О)/Mr2О3)=316:70=0,686, або,

помноживши це число на 100, одержимо 68,6%

Відповідь: ω(О)=0,686 або 68,6%

 

Вправа 164 / 182 (2020) Дві колби заповнили киснем. В одній колбі спалили магній, узятий в надлишку, а в іншій — надлишок сірки. Під час горіння речовин посудини були герметично закриті. У якій колбі утворився вакуум? Відповідь поясніть.

У колбі, де спалили магній, утворився вакуум, бо продуктом реакції є тверда речовина MgO.

2Mg+O2=2MgO

У колбі, де спалили сірку, утвориться сірчистий газ SO2.

S + O2 = SO2

Інші завдання дивись тут...