Інші завдання дивись тут...

Вправа 165. Яке явище називають горінням?

Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота і з’являється полум’я, називають горінням.

Назвіть умови, необхідні для перебігу цього процесу.

• наявність кисню (повітря);

• нагрівання речовини до температури самозаймання.

 

Вправа 166. Чи можна вважати, що в електролампочці відбувається реакція горіння металевої (вольфрамової) спіралі? Не можна.

Чому? Бо у лампочці ― вакуум (відсутній кисень чи повітря).

 

Вправа 167. Якими способами можна загасити полум’я? 

Речовину або предмети, що горять, можна загасити водою, засипати піском чи землею, накрити їх ковдрою чи спрямувати на них струмінь вуглекислого газу. У лабораторіях, на підприємствах із цією метою використовують вогнегасники. 

Водою не можна гасити бензин, гас, нафту, оскільки ці рідини не розчиняються у воді і, будучи легшими за неї, спливають і продовжують горіти, залишаючись у контакті з повітрям.

 

Вправа 168. Зіставте значення термінів «горіння», «окиснення» і скажіть, який із них є більш загальним. Відповідь поясніть. 

Більш загальним терміном є термін "окиснення", тому що всі реакції горіння є реакціями окисненнями, а окиснення не завжди супроводжується горінням (виділенням тепла і появою полум'я).

 

Вправа 169. Допишіть формули простої речовини у схемах реакцій і складіть хімічні рівняння:

2NO + О2 = 2NO2

CS2 + 2 = CO2 + 2SO2

 

Вправа 170. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:

а) 4FeO + O2 = 2Fe2O3

   SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O

б) 2Mn2O3 + O2 = 4MnO2

    4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

 

Вправа 171. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі «ланцюжки» перетворень:

а) С → СО → СО2

2С+ О2 = 2CO

2CO + O2 = 2СО2

б) S → SО2 → SО3

S + O2 = SO2

2SO2 + O2 = 2SO3

 

Вправа 172. Складіть рівняння реакцій горіння на повітрі ацетону (СН3)2СО та етеру (С2Н5)2О.

(СН3)2СО + 4О2 = 3СО2 + 3Н2О

2Н5)2О 6О2 = 4СО2 + 5Н2О

 

Вправа 173. У трьох посудинах без етикеток містяться повітря, кисень і вуглекислий газ. Як можна визначити вміст кожної посудини? До кожної з посудин піднести жевріючу скіпку. У посудині з повітрям жевріюча скіпка продовжує жевріти, у посудині з киснем ― яскраво спалахує, а в посудині з вуглекислим газом ― гасне.

Інші завдання дивись тут...