Інші завдання дивись тут...

Вправа 165 / 183 (2020) Яке явище називають горінням?

Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота і з’являється полум’я, називають горінням.

Назвіть умови, необхідні для перебігу цього процесу.

• наявність кисню (повітря);

• нагрівання речовини до температури самозаймання.

 

Вправа 166 / 184 (2020) Чи можна вважати, що в електролампочці відбувається реакція горіння металевої (вольфрамової) спіралі? Не можна.

Чому? Бо у лампочці ― вакуум (відсутній кисень чи повітря).

 

Вправа 167 / 185 (2020) Якими способами можна загасити полум’я? 

Речовину або предмети, що горять, можна загасити водою, засипати піском чи землею, накрити їх ковдрою чи спрямувати на них струмінь вуглекислого газу. У лабораторіях, на підприємствах із цією метою використовують вогнегасники. 

Водою не можна гасити бензин, гас, нафту, оскільки ці рідини не розчиняються у воді і, будучи легшими за неї, спливають і продовжують горіти, залишаючись у контакті з повітрям.

 

Вправа 168 / 186 (2020) Зіставте значення термінів «горіння», «окиснення» і скажіть, який із них є більш загальним. Відповідь поясніть. 

Більш загальним терміном є термін "окиснення", тому що всі реакції горіння є реакціями окисненнями, а окиснення не завжди супроводжується горінням (виділенням тепла і появою полум'я).

 

Вправа 169 / 187 (2020) Допишіть формули простої речовини у схемах реакцій і складіть хімічні рівняння:

2NO + О2 = 2NO2

CS2 + 2 = CO2 + 2SO2

 

Вправа 170 / 188 (2020) Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:

а) 4FeO + O2 = 2Fe2O3

   SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O

б) 2Mn2O3 + O2 = 4MnO2

    4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

 

Вправа 171 / 189 (2020) Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі «ланцюжки» перетворень:

а) С → СО → СО2

2С+ О2 = 2CO

2CO + O2 = 2СО2

б) S → SО2 → SО3

S + O2 = SO2

2SO2 + O2 = 2SO3

 

Вправа 172 / 190 (2020) Складіть рівняння реакцій горіння на повітрі ацетону (СН3)2СО та етеру (С2Н5)2О.

(СН3)2СО + 4О2 = 3СО2 + 3Н2О

2Н5)2О 6О2 = 4СО2 + 5Н2О

 

Вправа 173 / 191 (2020) У трьох посудинах без етикеток містяться повітря, кисень і вуглекислий газ. Як можна визначити вміст кожної посудини? До кожної з посудин піднести жевріючу скіпку. У посудині з повітрям жевріюча скіпка продовжує жевріти, у посудині з киснем ― яскраво спалахує, а в посудині з вуглекислим газом ― гасне.

Інші завдання дивись тут...