Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 165. Яке явище називають горінням?

Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота і з’являється полум’я, називають горінням.

Назвіть умови, необхідні для перебігу цього процесу.

• наявність кисню (повітря);

• нагрівання речовини до температури самозаймання.

 

Вправа 166. Чи можна вважати, що в електролампочці відбувається реакція горіння металевої (вольфрамової) спіралі? Ні. Чому? Бо у лампочці - вакуум.

 

Вправа 167. Якими способами можна загасити полум’я? 

Речовину або предмети, що горять, можна загасити водою, засипати піском чи землею, накрити їх ковдрою чи спрямувати на них струмінь вуглекислого газу (він важчий за повітря й не підтримує горіння). Зауважимо, що водою не можна гасити бензин, гас, нафту. Ці рідини не розчиняються у воді і, будучи легшими за неї, спливають і продовжують горіти, залишаючись у контакті з повітрям.

 

Вправа 168. Зіставте значення термінів «горіння», «окиснення» і скажіть, який із них є більш загальним. Відповідь поясніть. 

Більш загальним терміном є термін "окиснення", тому що всі реакції горіння є реакціями окисненнями, а окиснення не завжди супроводжується горінням (виділенням тепла і появою полум'я).

 

Вправа 169. Допишіть формули простої речовини у схемах реакцій і складіть хімічні рівняння:

2NO + О2 = 2NO2 CS2 + 2 = CO2 + 2SO2

Вправа 170. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:

а) 4FeO + O2 = 2Fe2O3

   SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O

б) 2Mn2O3 + O2 = 4MnO2;

    4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

Вправа 171. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі «ланцюжки» перетворень:

а) С → СО → СО2; б) S → SО2 → SО3

а) 2С+ О2 = 2CO

   2CO + O2 = 2СО2

б) S + O2 = SO2

   2SO2 + O2 = 2SO3

Вправа 172. Складіть рівняння реакцій горіння на повітрі ацетону (СН3)2СО та етеру (С2Н5)2О. 

2(СН3)2СО + 8О2 = 6СО2 + 6Н2О 2Н5)2О + 6О2 = 4СО2 + 5Н2О

Вправа 173. У трьох посудинах без етикеток містяться повітря, кисень і вуглекислий газ. Як можна визначити вміст кожної посудини? До кожної з посудин піднести жевріючу скіпку. При наявності повітря жевріюча скіпка продовжуватиме жевріти, у кисні спалахне, у вуглекислому газі згасне.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...