Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 181. «Вода» — традиційна назва сполуки із формулою H2O. Якою має бути її хімічна назва (цю назву не використовують)? Гідроген оксид.

 

Вправа  182. Чому в природі немає чистої води? Контактуючи з повітрям, вода розчиняє невеликі кількості його компонентів — кисню, азоту, вуглекислого газу. У ній містяться ще й часточки пилу, інші розчинні та нерозчинні домішки.

Які домішки можуть бути в ній? Мінеральні солі, органічні та неорганічні  сполуки.

 

Вправа 184. Охарактеризуйте фізичні властивості води. 

За звичайних умов вода — безбарвна рідина, без запаху і смаку, густина 1,00 г/см3 (при 4°С), температура кипіння 100 °С, температура замерзання 0°С, неелектропровідна, теплопровідність низька, перебуває у трьох агрегатрих станах: твердому (лід , густина льоду (при 00С) 0,92 г/см3), рідкому, газоподібному (пара).

 

Вправа  186. Маса якого елемента у воді більша й у скільки разів? (Усно.) 

Маса Оксигену більша у 8 разів.

2Ar(H)/Ar(О)=21/16=1/8

 

Вправа 187. Обчисліть масові частки елементів у воді.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18

   ω(H)=2Ar(H)/Mr(H2O)=21/18=0,11 або 11%

   ω(O)=Ar(O)/Mr(H2O)=16/18=0,89 або 89%

Інший варіант розрахунку масової частки Оксигену:

   ω(O)=1-ω(Н)=1-0,11=0,89

або

  ω(O)=100%-ω(Н)=100%-11%=89%

Відповідь: ω(Н)=0,11 або 11%; ω(O)=0,89 або 89%.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...