Інші завдання дивись тут...

Вправа 181 / 197 (2020) «Вода» — традиційна назва сполуки із формулою H2O. Якою має бути її хімічна назва (цю назву не використовують)? Гідроген оксид.

 

Вправа 182 / 198 (2020) Чому в природі немає чистої води? Які домішки можуть бути в ній? Абсолютно нерозчинних речовин практично не існує. Контактуючи з повітрям, вода розчиняє невеликі кількості його компонентів — кисню, азоту, вуглекислого газу. У ній містяться ще й часточки пилу, інші розчинні та нерозчинні домішки.

 

Вправа 184 / 200 (2020) Охарактеризуйте фізичні властивості води. 

За звичайних умов вода — безбарвна рідина, без запаху і смаку, густина 1,00 г/см3 (при 4°С), температура кипіння 100°С, температура замерзання 0°С, не проводить електричного струму, має малу теплопровідність, перебуває у трьох агрегатних станах: твердому (лід, густина льоду (при 00С) 0,92 г/см3), рідкому, газоподібному (пара).

 

Вправа 185 / 201 (2020) Які ви знаєте фізичні константи води, які прийнято за еталони? 

Густина води 1,00 г/см3, температура кипіння 1000С, температура замерзання 00С.

 

Вправа 202 (2020) Яка хімічна властивість води свідчить про те, що ця речовина складна, а не проста? Здатність води  складної речовини  розкладатися під дією електричного струму на дві прості речовини: водень і кисень.

 

Вправа 186 / 203 (2020) Маса якого елемента у воді більша й у скільки разів? (Усно.) 

Маса Оксигену у 8 разів більша за масу Гідрогену.

Mr(H):Mr(О)=2•Ar(H):Ar(O)=21:16=1:8, тобто маса Оксигену (Гідрогену) у 8 разів більша (менша).

 

Вправа 187 / 204 (2020) Обчисліть масові частки елементів у воді.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18

ω(H)=2Ar(H)/Mr(H2O)=21:18=0,11 або 11%

ω(O)=Ar(O)/Mr(H2O)=16:18=0,89 або 89%

Інший варіант розрахунку масової частки Оксигену:

   ω(O)=1-ω(Н)=1-0,11=0,89

або

  ω(O)=100%-ω(Н)=100%-11%=89%

Відповідь: ω(Н)=0,11, або 11%; ω(O)=0,89, або 89%

Інші завдання дивись тут...