Інші завдання дивись тут...

Вправа 215 / 234 (2020) Назвіть найважливіші ланки колообігу води в природі. Вода, потрапляючи на земну поверхню із опадами (дощем, снігом, градом) поглинається ґрунтом, стікає в озера, річки, моря, океани, випаровується в атмосферу. Ці процеси багаторазово повторюються.

 

Вправа 216 / 235 (2020) Чому більшість хімічних заводів розміщено поблизу річок? Вода необхідна для технологічних процесів хімічного виробництва (вода є універсальним розчинником, використовується для процесів охолодження).

 

Вправа 236 (2020) Кілька пропозицій з економії води в побуті.

 утримувати сантехніку в справному стані;

― щільно закручувати крани;

― використовувати сучасну техніку (пральну машину, посудомийну машину тощо);

― встановлювати прилади обліку води.

 

Вправа 218 / 237 (2020) Перетворіть схеми реакцій, які відбуваються при випалюванні металічних руд, на хімічні рівняння:

а) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

б) 2MoS2 + 7O2 = 2MoO3 + 4SO2

 

Вправа  219 / 238 (2020) Виведіть формулу оксиду Нітрогену, який взаємодіє з водою з утворенням:

а) нітритної кислоти HNO2;

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

Відповідь: NO2

б) нітратної кислоти HNO3.

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

N2O5 + H2O = 3HNO3

Відповідь: NO2N2O5

 

Вправа 239 (2020) Чому в дощовій воді, зібраній у регіоні, де немає населених пунктів і промислових підприємств, лакмус набуває рожевого відтінку? У повітрі міститься вуглекислий газ, який розчиняється у воді, утворюючи слабку карбонатну кислоту, тому в дощовій воді лакмус набуває рожевого відтінку. 

СО2 + Н2О = Н2СО3

 

Вправа 220 / 240 (2020) Обчисліть масу сульфур (IV) оксиду, що потрапить у повітря під час спалювання 1 т вугілля, в якому масова частка Сульфуру становить 6%. Припустіть, що сполуки Сульфуру, наявні у вугіллі, повністю вступають у відповідні реакції з утворенням сульфур (IV) оксиду.

Відомо: m(вугілля)=1 т=1000 кг, w(S)=6%

Знайти: m(SO2)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Обчислюємо масу Сульфуру в 1 т вугілля.

m(S)=m(вугілля)w(S):100%=1000 кг6%:100%=60 кг

2. Обчислюємо масову частку Сульфуру в сульфур (IV) оксиді.

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

w(S)=Ar(S):Mr(SO2)=32:64=0,5

3. Обчислюємо масу cульфур (IV) оксиду.

m(SO2)=m(S):ω(S)=60 кг : 0,5 = 120 кг

ІІ спосіб

1. Для визначення маси сульфуру складаємо пропорцію і розв'язуємо її. Те, що масова частка Сульфуру у вугіллі cтановить 6% означає:

у 100 г вугілля міститься 6 г S, тоді

в 1000000 г вугілля  х г S

100 г / 1000000 г = 6 г / х г, звідси за властивістю пропорції

х г • 100 г = 6 г • 1000000 г

х = 6 г  10000000 г : 100 г= 60000 г=60 кг

2. Знаходимо відносні молекулярні маси.

Mr(S)=Ar(S)=32, Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

3. Прирівняємо формули обчислення масової частки елемента в сполуці і виразимо масу оксиду SO2:

w(S)=Ar(S)/Mr(SO2) і w(S)=m(S)/m(SO2), тому

Ar(S)/Mr(SO2)=m(S)/m(SO2), звідси за властивістю пропорції

m(SO2)Ar(S)=m(S)•Mr(SO2)

m(SO2)=m(S)Mr(SO2):Ar(S)=60 кг • 64 : 32=120 кг

Відповідь: 120 кг

Інші завдання дивись тут...