Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 215. Назвіть найважливіші ланки колообігу води в природі. Вода, потрапляючи на земну поверхню із опадами (дощем, снігом, градом) поглинається ґрунтом, стікає в озера, річки, моря, океани, випаровується в атмосферу. Ці процеси багаторазово повторюються.

 

Вправа 216. Чому більшість хімічних заводів розміщено поблизу річок? Вода необхідна для технологічних процесів хімічного виробництва (вода - універсальний розчинник, процесів охолодження).

 

Вправа 218. Перетворіть схеми реакцій, які відбуваються при випалюванні металічних руд, на хімічні рівняння:

а) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 б) 2MoS2 + 7O2 = 2MoO3 + 4SO2.

Вправа  219. Виведіть формулу оксиду Нітрогену, який взаємодіє з водою з утворенням: а) нітритної кислоти HNO2; б) нітратної кислоти HNO3

а) N2O3 б) N2O5

Вправа 220. Обчисліть масу сульфур (IV) оксиду, що потрапить у повітря під час спалювання 1 т вугілля, в якому масова частка Сульфуру становить 6%. Припустіть, що сполуки Сульфуру, наявні у вугіллі, повністю вступають у відповідні реакції з утворенням сульфур (IV) оксиду. Задача 8 класу (для розв'язання використовуються поняття кількості речовини, молярної маси).

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...