Інші завдання дивись тут...

Тема. Розділення неоднорідної суміші.

Мета: ознайомитися з фізичними методами розділення неоднорідної суміші.

Обладнання: дві хімічні склянки, скляна паличка, лійка з фільтрувальним папером, шпатель, порцелянова чашка, пробіркотримач, спиртівка, лабораторний штатив, керамічна або пластмасова підставка.

Реактиви: деревні ошурки, пісок і кухонна сіль (варіант 1).

Реактиви: ошурки парафіну, дрібні кусочки мідного дроту і кальциновану соду (варіант 2).

ВАРІАНТ 1.

Номер і

назва етапу

Послідовність дій Спостереження Висновки

1. Змішування

суміші з водою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До порції суміші

доливаємо воду

і перемішуємо

вміст склянки

скляною палич-

кою, чекаємо

декілька хвилин.

 

 

 

 

 

Деревні ошурки

спливли і зібра-

лися на поверх-

ні, пісок осів на

дно посудини,

а кухонна сіль

розчинилася

у воді.

 

 

 

 

Виділити

речовини з

неодноріної

суміші, утво-

реної нероз-

чинними у

воді речо-

винами з

різною гус-

тиною, можна

методом

відстоювання.

2. Виділення

нерозчинних

компонентів

суміші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревні ошурки

збираємо шпателем

або наливаємо

рідину по скляній

паличці у фільтр

повільно, щоб у

нього не потрапив

пісок, який є на

дні склянки. Фільтр

виймаємо і кладе-

мо на  підставку.

До піска, що

залишився на дні

склянки, додаємо

трохи води, пере-

мішуємо суміш,

даємо їй відстоя-

тися, зливаємо

воду і переносимо

шпателем пісок зі
склянки на аркуш

фільтрувального

паперу. Можна
також змити

пісок водою на

новий фільтр,
використавши

промивалку.

На шпателі

або фільтрі

збираються 

деревні ошурки.

На фільтрі

збирається

пісок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виділити

речовини з

неоднорідної

суміші, утво-

реної нероз-

чинними і

розчинними у

воді речо-

винами, можна

методом

фільтрування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Виділення

розчинного

компонента

суміші

 

 

 

 

Фільтрат переливаємо

зі склянки в порцеля-

нову чашку, ставимо

її на кільце штатива,

запалюємо спиртівку

і нагріваємо до пов-

ного випаровування

води.

Рідина поступово

перетворюється

на пару, а в

посудині

залишається

тверда

речовина - сіль.

 

Твердий

розчинний

компонент

фільтрату

виділяють

методом

випарювання.

 

ВАРІАНТ 2.

Номер і

назва етапу

Послідовність дій Спостереження Висновки

1. Змішування

суміші з водою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До порції суміші

доливаємо воду

і перемішуємо

вміст склянки

скляною палич-

кою, чекаємо

декілька хвилин.

 

 

 

 

 

Ошурки парафіну

спливли і зібра-

лися на поверх-

ні, кусочки мід-

ного дроту осіли

на дно посудини,

а кальцинована

сода розчинила-

ся у воді.

 

 

 

Виділити

речовини з

неоднорідної

суміші, утво-

реної нероз-

чинними у

воді речо-

винами з

різною гус-

тиною, можна

методом

відстоювання.

2. Виділення

нерозчинних

компонентів

суміші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошурки парафіну

збираємо шпателем

або наливаємо

рідину по скляній

паличці у фільтр

повільно, щоб у

нього не потра-

пили кусочки

мідного дроту,що

є на дні склянки.

Фільтр виймаємо і

кладемо на

підставку.

До кусочків мідно-

го дроту, що

залишилися на дні

склянки, додаємо

трохи води, пере-

мішуємо суміш,

даємо їй відстоя-

тися, зливаємо

воду і переносимо

шпателем кусочки

зі склянки на

аркуш фільтру-

вального паперу.

На шпателі

або фільтрі

збираються 

ошурки

парафіну.

На фільтрі

збираються

кусочки мідного

дроту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виділити

речовини з

неоднорідної

суміші, утво-

реної нероз-

чинними і

розчинними у

воді речо-

винами, можна

методом

фільтрування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Виділення

розчинного

компонента

суміші

 

 

 

 

Фільтрат переливаємо

зі склянки в порцеля-

нову чашку, ставимо

її на кільце штатива,

запалюємо спиртівку

і нагріваємо до пов-

ного випаровування

води.

Рідина поступово

перетворюється

на пару, а в

посудині

залишається

тверда

речовина - сода.

 

Твердий

розчинний

компонент

фільтрату

виділяють

методом

випарювання.

 

  Інші завдання дивись тут...