Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

ТЕМА. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

Мета: навчитися виготовляти розчини із наперед заданими масовими частками розчинених речовин, попередньо провести всі необхідні розрахунки і записати отримані результати разом із вихідними даними в таблицю.

Обладнання: терези, склянки, мірний циліндр, скляна палочка або ложечка.

Реактиви: сечовина, вода.
Варіант І. Приготувати 40 г водного розчину сечовини з масовою часткою цієї речовини 0,05. Результати впишіть у таблицю.

Дано: m(р-ну)=40 г; ω(сечовини)=0,05
Знайти: m(сечовини)-?  m(води)-?
Розв'язання:

І спосіб.

1. Маса сечовини:
з формули ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо
m(речовини)=m(розчину)•ω(речовини);
m(сечовини)=m(розчину)•ω(сечовини)=40 г•0,05=2 г;
2. Маса води:
m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(води)=m(розчину)-m(сечовини)=40 г–2 г=38 г або 38 мл,

бо m(води)=V(води).

Відповідь: для приготування розчину сечовини з масовою часткою розчиненої речовини 0,05 потрібно взяти 2 г сечовини і 38 мл води. 

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тому для  визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:
у 100 г розчину міститься 5 г сечовини, тоді
у 40 г розчину буде міститися х г сечовини.
100 г / 40 г = 5 г / х г, 
тому х г•100 г=40 г•5 г
х=(40 г•5 г):100 г=2 г,  тому m(сечовини)=2 г. 

2. Маса води:
m(води)=m(розчину)-m(речовини)
m(води)=m(розчину)-m(сечовини)=40 г–2 г=38 г або 38 мл, бо m(води) = V(води).

Відповідь: для приготування розчину сечовини з масовою часткою розчиненої речовини 0,05 потрібно взяти 2 г сечовини і 38 мл води. 

 Результати вписуємо у таблицю.

Варіант m(р-ну),г m(р.р.),г ω(р.р.)  m(води),г V(води),мл
І  40   2   0,05 
38
 38

Хід роботи:

1. Зважуємо на терезах у склянці 2 г сечовини.

2. Набираємо у мірний циліндр 38 мл води і наливаємо у склянку з сечовиною.

3. Ретельно перемішуємо суміш до повного розчинення сечовини.

 

Варіант ІІ. Приготувати із 2 г сечовини водний розчин із масовою часткою цієї речовини 4 %. Результати впишіть у таблицю.

Дано: m(сечовини) =2 г, ω(сечовини)=4% або 0,04

Знайти: m(води) - ? 

Розв'язання:

І спосіб.
1. Маса розчину:
з формули ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо
m(розчину)=m(речовини)/ω(речовини);
m(розчину)=m(сечовини)/ω(сечовини)=2 г/0,04=50 г;
2. Маса води:
m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(води)=m(розчину)-m(сечовини)=50 г–2 г=48 г або 48 мл,

бо m(води)=V(води).

Відповідь: для приготування розчину сечовини з масовою часткою розчиненої речовини 4% потрібно взяти 2 г сечовини і 48 мл води. 

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тому для  визначення маси всього розчину складаємо пропорцію і розв'язуємо її:
у 100 г розчину міститься 4 г сечовини, тоді
у х г розчину буде міститися 2 г сечовини.
100 г / х г= 4 г / 2 г, 
тому х г•4 г=100 г•2 г, 
х = (100 г•2 г):4 г=50 г,  тому m(сечовини)=50 г. 

2. Маса води:
m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(води)=m(розчину)-m(сечовини)=50 г–2 г= 48 г або 48 мл,

бо m(води)=V(води).

Відповідь: для приготування розчину сечовини з масовою часткою розчиненої речовини 4% потрібно взяти 2 г сечовини і 48 мл води. 

ІII спосіб. 
Після додавання води масою х г, масова частка сечовини в розчині буде

ω(сечовини)=m(сечовини)/(m(сечовини) + х г);

0,04 = 2/(2 + х);

0,04 • (2 + х) = 2;

0,08 + 0,04х = 2;

0,04 х = 2 - 0,08;

0,04 х = 1,92;

х = 48

48 г = 48 мл, бо m(води) = V(води).

Відповідь: для приготування розчину сечовини з масовою часткою розчиненої речовини 4% потрібно взяти 2 г сечовини і 48 мл води.

 Результати вписуємо у таблицю.

Варіант m(р-ну),г m(р.р.),г ω(р.р.)  m(води),г V(води),мл
ІІ 50   2  0,04
48 

48 

Хід роботи:

1. Зважуємо на терезах у склянці 2 г сечовини.

2. Набираємо у мірний циліндр 48 мл води і наливаємо у склянку з сечовиною.

3. Ретельно перемішуємо суміш до повного розчинення сечовини.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...