Інші завдання дивись тут...

ТЕМА. Виготовлення водних розчинів із заданими

масовими частками розчинених речовин

Мета: навчитися виготовляти розчини із наперед заданими масовими частками розчинених речовин, попередньо провести всі необхідні розрахунки і записати отримані результати разом із вихідними даними в таблицю.

Обладнання: терези, склянки, мірний циліндр, скляна палочка або ложечка.

Реактиви: сечовина, вода.

 

Варіант І. Приготувати 40 г водного розчину сечовини з масовою часткою цієї речовини 0,05. Результати впишіть у таблицю.

Дано: m(р-ну)=40 г; w(сечовини)=0,05
Знайти: m(сечовини)-?, m(води)-?
Розв'язання

І спосіб

1. Маса сечовини:

m(сечовини)=m(розчину)•w(сечовини)=40 г•0,05=2 г
2. Маса води:

m(води)=m(розчину)-m(сечовини)=40 г–2 г=38 г, або 38 мл

оскільки ρ(води)=1 г/мл, тому m(води)=V(води).

ІІ спосіб

1. Масу сечовини знаходимо за допомогою пропорції. Те, що масова частка сечовини становить 0,05 (5%), означає:

у 100 г розчину міститься 5 г сечовини, тоді
в 40 г розчину ― х г сечовини.
100 г / 40 г = 5 г / х г, звідси за властивістю пропорції 
х г • 100 г = 40 г • 5 г
х=40 г • 5 г : 100 г=2 г, тому m(сечовини)=2 г.

2. Маса води:
m(води)=m(розчину)-m(сечовини)=40 г–2 г=38 г, або 38 мл

оскільки ρ(води)=1 г/мл, тому m(води)=V(води).

Відповідь: для приготування розчину сечовини з масовою часткою розчиненої речовини 0,05 потрібно взяти 2 г сечовини і 38 мл води. 

Результати вписуємо у таблицю.

Варіант m(р-ну),г m(р.р.),г w(р.р.) m(води),г V(води),мл
І  40   2   0,05 
38
 38

Хід роботи:

1. Зважуємо на терезах у склянці 2 г сечовини.

2. Набираємо у мірний циліндр 38 мл води і наливаємо у склянку з сечовиною.

3. Ретельно перемішуємо суміш до повного розчинення сечовини.

 

Варіант ІІ. Приготувати із 2 г сечовини водний розчин із масовою часткою цієї речовини 4%. Результати впишіть у таблицю.

Дано: m(сечовини)=2 г, w(сечовини)=4%

Знайти: m(води)-? 

Розв'язання

І спосіб

1. Маса розчину:
m(розчину)=(m(сечовини):w(сечовини))•100%=(2 г:4%)•100%=50 г

2. Маса води:

m(води)=m(розчину)-m(сечовини)=50 г–2 г=48 г або 48 мл, 

оскільки ρ(води)=1 г/мл, тому m(води)=V(води).

ІІ спосіб

1. Масу розчину знаходимо за допомогою пропорції. Те, що масова частка сечовини становить 4%, означає:

у 100 г розчину міститься 4 г сечовини, тоді
в х г розчину  2 г сечовини.
100 г / х г= 4 г / 2 г, звідси за властивістю пропорції
х г • 4 г=100 г • 2 г 
х=100 г • 2 г : 4 г=50 г,  тому m(розчину)=50 г

2. Маса води:

m(води)=m(розчину)-m(сечовини)=50 г–2 г= 48 г або 48 мл,

оскільки ρ(води)=1 г/мл, тому m(води)=V(води).

ІІІ спосіб

Після додавання води масою х г, масова частка сечовини в розчині буде:

w(сечовини)=m(сечовини)/(m(сечовини)+х г). Підставимо значення і отримаємо алгебраїчне рівняння, яке розв'язуємо:

0,04 = 2/(2 + х)

0,04 • (2 + х) = 2

0,08 + 0,04х = 2

0,04 х = 2 - 0,08

0,04 х = 1,92

х = 48

48 г = 48 мл, оскільки ρ(води)=1 г/мл, тому m(води)=V(води).

Відповідь: для приготування розчину сечовини з масовою часткою розчиненої речовини 4% потрібно взяти 2 г сечовини і 48 мл води.

Результати вписуємо у таблицю.

Варіант m(р-ну),г m(р.р.),г w(р.р.) m(води),г V(води),мл
ІІ 50   2  0,04
48 

48 

Хід роботи:

1. Зважуємо на терезах у склянці 2 г сечовини.

2. Набираємо у мірний циліндр 48 мл води і наливаємо у склянку з сечовиною.

3. Ретельно перемішуємо суміш до повного розчинення сечовини.

Інші завдання дивись тут...