Інші завдання дивись тут...

Вправа 177 / 192 (2020) Що таке колообіг хімічного елемента? Сукупність процесів у природі, під час яких атоми елемента внаслідок хімічних реакцій переходять від одних речовин до інших, називають колообігом елемента.

Прокоментуйте схему 6.

Якщо головною речовиною в колообігу Оксигену обрати кисень, то можна виокремити такі ланки цього глобального процесу:

• утворення кисню (фотосинтез, розклад води у верхніх шарах атмосфери);

• витрачання кисню (дихання, окиснення речовин у природі та в технологічних процесах, під час пожеж та згоряння палива і пального);

• взаємоперетворення оксигеновмісних сполук.

 

Вправа 178 / 193 (2020) У чому полягає значення кисню для живих організмів? Кисень необхідний для існування живих організмів. За його участю відбувається процес дихання, обмін речовин.

 

Вправа 179 / 194 (2020) Важчою чи легшою за молекулу кисню є молекула озону? Важчою

У скільки разів? У 1,5 разів

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32, Mr(O3)=3Ar(O)=216=48

Mr(O3):Mr(O2)=48:32=1,5 разів

 

Вправа 180 / 195 (2020) Які заходи має здійснювати людство для збереження вмісту кисню в атмосфері й запобігання забрудненню повітря?

Заходи:

― збільшувати площі зелених насаджень;

― використовувати альтернативні джерела енергії (вітрові, сонячні, гідроелектростанції);

― впроваджувати замкнені технології на виробництвах, які не призводять до забруднення довкілля й не створюють екологічних проблем;

― застосовувати ефективні каталізатори, що сприяють більш повному згорянню пального в автомобілях, переходити на електродвигуни, які не забруднюють повітря.

 

Вправа 196 (2020) Відомо, що замість певного об’єму кисню, який споживається в процесі дихання, у повітря надходить такий самий об’єм вуглекислого газу. Визначте об’ємну частку кисню в повітрі, яке видихає людина, якщо об’ємна частка вуглекислого газу в ньому становить 5%. 

Оскільки об'ємна частка кисню в повітрі становить 21%, то об'ємна частка кисню в повітрі в цьому випадку буде становити 21%-5%=16%

Відповідь: 16%

Інші завдання дивись тут...