Інші завдання дивись тут...

Вправа 68 Як оцінюють поширеність хімічних елементів? Поширеність елемента в певному середовищі оцінюють, порівнюючи кількість його атомів із кількістю атомів інших елементів. Найпоширеніші елементи в атмосфері — Нітроген N і Оксиген О, в гідросфері — Гідроген Н і Оксиген О, у літосфері — Оксиген О і Силіцій Si, у Всесвіті — Гідроген Н і Гелій Не

 

Вправа 69 Скориставшись даними, наведеними на малюнку 42, визначте приблизну кількість:

а) атомів Оксигену, яка припадає в земній корі на 1 атом Силіцію і на 1 атом Алюмінію;

Поширеність (у відсотках від загальної кількості атомів): w(O)=58%, w(Si)=19,6%, w(Al)=6,4%

w(O):w(Si)=58%:19,6%=2,95≈3

w(O):w(Al)=58%:6,4%=9,0625≈9

Відповідь: на 1 атом Силіцію припадає 3 атоми Оксигену, на 1 атом Алюмінію ― 9 атомів Оксигену

б) усіх атомів дев'яти найпоширеніших елементів серед кожних 100 атомів у земній корі.

w(усіх атомів)=w(O)+w(Si)+w(Al)+w(H)+w(Na)+w(Fe)+w(Ca)+w(Mg)+W(K)=

=58%+19,6%+6,4%+3%+2,3%+1,8%+1,8%+1,6%+1,3%=95,8%

Для визначення кількості атомів складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

100% припадає на кожних 100 атомів, а

95,8% ― х атомів

100 / 95,8 = 100 / x, звідси за властивістю пропорції x • 100 = 95,8 • 100, тому

x=95,8 • 100 : 100=95,896

Відповідь: 96

 

Вправа 70 Для підживлення рослин у ґрунт вносять мінеральні добрива. За матеріалами з інтернету з'ясуйте, які три найважливіші хімічні елементи для рослин містяться в добривах.

Відповідь: Нітроген, Калій, Фосфор

 

Вправа 71 У мінералі каолініті (основа глини) на кожні 2 атоми Алюмінію припадає стільки ж атомів Силіцію, 4 атоми Гідрогену і 9 атомів Оксигену. Обчисліть вміст (у відсотках) атомів цих елементів у каолініті.

Відомо: мінерал каолін

Знайти: w(Al)-?, w(Si)-?, w(H)-?, w(O)-?

Розв'язування

2 + 2 + 4 + 9 = 17 - загальна кількість атомів усіх елементів каоліну.

Для визначення вмісту атомів цих елементів в каоліні складаємо пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для визначення вмісту атомів Алюмінію і Силіцію:

На 17 атомів припадає 100%, а

на 2 атоми ― х %

17 / 2 = 100 / x, звідси за властивістю пропорції x • 17 = 2 • 100, тому

x=w(Al)=w(Si)=2 • 100 : 17=11,8%

Пропорція для визначення вмісту атомів Гідрогену:

На 17 атомів припадає 100%, а

на 4 атоми ― х %

17 / 4 = 100 / x, звідси за властивістю пропорції x • 17 = 4 • 100, тому

x=w(Н)=4 • 100 : 17=23,5%

Пропорція для визначення вмісту атомів Оксигену:

На 17 атомів припадає 100%, а

на 9 атомів ― х %

17 / 9 = 100 / x, звідси за властивістю пропорції x • 17 = 9 • 100, тому

x=w(O)=9 • 100 : 17=52,9%

Відповідь: w(Аl)=w(Si)=11,8%, w(Н)=23,5%, w(O)=52,9%

Інші завдання дивись тут... 

  • Асиюша
    А откуда взялось вот это 258 в 71 номере? ---> Виправили. Дякуємо.
    8 листопада 2021 20:39