Інші завдання дивись тут...

Вправа 80 Яку речовину називають простою? Речовину, утворену одним хімічним елементом.

Назвіть кілька таких речовин. Кисень, водень, азот, алюміній, цинк.

 

Вправа 81 Які типи простих речовин існують? Метали і неметали.

Як називають відповідні елементи? Металічні елементи і неметалічні елементи.

 

Вправа 82 Наведіть приклади простих речовин, які трапляються в природі.

Відповідь: кисень, водень, азот, сірка, алюміній, золото, алмаз

 

Вправа 83 Укажіть правильне закінчення речення «Кожна проста речовина утворена …»:

а) однаковими молекулами;

б) одним хімічним елементом;

в) одним металічним елементом;

г) одним неметалічним елементом.

Відповідь: б)

 

Вправа 84 За якими фізичними властивостями метал можна відрізнити від неметалу?

• Твердість (за звичайних умов метали тверді речовини (крім ртуті), а неметали - газоподібні і тверді речовини, тільки бром - рідина).

• Металічний блиск (в неметалах відсутній (за винятком графіту, йоду, кристалічного бору і силіцію)).

• Теплопровідність і електропровідність (метали добре проводять теплоту і електричний струм, а неметали - погано).

• Температура плавлення (більшість з металів мають високі температури плавлення, а неметали - невисокі).

• Пластичність, ковкість (метали є пластичними (добре куються, розплющуються в пластини, витягуються в дріт), а неметали - крихкі).

 

Вправа 85 Заповніть пропуски, вставивши у відповідних відмінках слова

«Нітроген» або «азот», і поясніть ваш вибір:

а) азот — газ, якого в повітрі міститься найбільше;

б) молекула азоту складається з двох атомів Нітрогену;

в) сполуки Нітрогену потрапляють у рослини із ґрунту;

г) азот погано розчиняється у воді.

 

Вправа 86 Заповніть пропуски, вставивши слова «елемент», «атом» чи «молекула» у відповідному відмінку та числі:

а) молекула білого фосфору містить чотири атоми Фосфору;

б) золото — проста речовина елемента Ауруму.

 

Вправа 87 Які елементи утворюють такі прості речовини:

фтор  Флуор F

сірка  Сульфур S

цинк  Цинк Zn

фосфор  Фосфор P

ртуть  Меркурій Hg

 

Вправа 88 Назвіть прості речовини елементів:

Pb  свинець

Ca  кальцій

Не  гелій

Ag  срібло

Cl  хлор

 

Вправа 89 Яку помилку допущено у вислові «У яблуках є залізо»? Змініть цей вислів, правильно дібравши хімічну назву. У яблуках є Ферум.

 

Вправа 90 Знайдіть відповідність (позначено однаковим кольором), скориставшись довгим варіантом періодичної системи:

Елемент  Тип елемента

1) Силіцій

2) Хром 

3) Барій

4) Неон

5) Уран

а) металічний елемент

б) неметалічний елемент

 

Відповідь: 1)-б); 2)-а); 3)-а); 4)-б); 5-а)

Інші завдання дивись тут...