Інші завдання дивись тут...

Вправа 141 Якими мають бути ваші дії та їх послідовність, якщо необхідно дослідити перебіг хімічної реакції? 

• потрібно зібрати інформацію про реагенти і продукти, властивості цих речовин;

• під час хімічного експерименту спостерігати за перебігом реакції, здійснювати за необхідності вимірювання;

результати спостережень і вимірювань записувати у лабораторний журнал;

• після завершення експерименту сформулювати висновки. 

 

Вправа 142 Що визначає хімік, досліджуючи хімічну реакцію?

• за яких умов реакція відбувається;

• швидким чи повільним є перебіг реакції;

• чи повністю реагенти перетворюються на продукти;

• чи відбуваються одночасно інші (побічні) реакції;

• виділяється чи поглинається теплота під час реакції;

• який склад мають продукти реакції.

 

Вправа 143 Чи варто вченому здійснювати реакцію за участю розчину, якщо він виготовлений на природній воді, а не на дистильованій? Дайте обґрунтовану відповідь. Варто тільки в тому випадку, якщо ця умова не вплине суттєво на отриманий результат, адже природна вода є сумішшю (містить домішки інших речовин)

 

Вправа 144 Хіміку не вдалося добути певну речовину. Він вирішив повторити дослід за таких самих умов. Інший хімік запропонував йому змінити умови експерименту. Як би ви пояснили намір першого хіміка і пораду другого? Перший хімік переконаний: помилка допущена безпосередньо ним під час проведення експерименту, тому проводить дослід ще раз за таких самих умов. Другий хімік вважає: можливо в інших умовах цю речовину можна добути.

Інші завдання дивись тут...