Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Яку інформацію про хімію як природничу науку ви отримали на уроці? Хімія — наука, яка разом з іншими природничими дисциплінами формує цілісне уявлення про світ, природу, взаємозв’язки між речовинами та явищами, суть яких полягає в перетворенні речовин.  

 

Вправа 2 Назвіть, що є предметом вивчення хімії. Хімія — наука про речовини, їх склад, будову, властивості її перетворення.

 

Вправа 3 Наведіть приклади речовин, які ви використовуєте в повсякденному житті. Поліетилен, пластмаса, скло, гума, мило, лаки, фарби, волокна, ліки, вітаміни тощо.

 

Вправа 4 Яке значення для вас особисто мають знання про речовини та їх перетворення? Обґрунтуйте свою думку. Вивчення хімії допоможе краще зрозуміти біологію. Навчить правильно і безпечно поводитися з речовинами в побуті, в природі, на виробництві.

 

Вправа 5 Висловіть судження про цінність хімічних знань і вмінь застосовувати їх на практиці. Хімічні знання сприяють формуванню загальної культури особистості, що проявляється в ставленні людини до речовин, умінні застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях, розумінні та пізнанні себе й навколишнього світу.

Інші завдання дивись тут...

  • Лох
    норм
    13 вересня 2023 16:23