Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника "Хімія 7 клас"

Савчин М.-В. М.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015, 2020 РОКУ

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Вступ

§ 1 Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі...5

§ 2 Короткі відомості з історії хімії ... 11

§ 3 Правила поведінки у хімічному кабінеті. Обладнання та лабораторний посуд ...17

Тема 1. Початкові хімічні поняття

§ 4 Фізичні тіла. Матеріали. Речовини та їх фізичні властивості ...34

Лабораторний дослід 1 ...38

§ 5 Чисті речовини й суміші. Способи розділення сумішей ...40

§ 6 Атом, його склад. Хімічні елементи, їх назви й символи ...48

§ 7 Відносні атомні маси хімічних елементів ...54

§ 8 Періодична система хімічних елементів Д.Менделєєва ...57

§ 9 Прості та складні речовини ...64

§ 10 Хімічні формули речовин ...72

§ 11 Валентність хімічних елементів ...76

§ 12 Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента ...83

§ 13 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують ...88

§ 14 Хімічні властивості речовин ...99

Практична робота 3 ...102

Тема 2. Кисень

§ 15 Повітря, його склад. Оксиген. Кисень ...108

§ 16 Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння ...114

§ 17 Добування кисню. Реакція розкладу ...119

§ 18 Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Оксиди ...125

§ 19 Взаємодія кисню зі складними речовинами ...133

Практична робота 4 ...137

§ 20 Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його біологічна роль ...138

§ 21 Поняття про систему маркування небезпечних речовин...142

Тема 3. Вода

§ 22 Вода. Поширеність у природі. Вода — розчинник ...150

§ 23 Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину ...155

Лабораторний дослід 4 ...158

§ 24 Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи ...160

Лабораторний дослід 5 ...162

§ 25 Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення ...164

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

§ 4 § 5 д1

Інші ГДЗ дивись тут...