Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Визначте основні періоди становлення хімії як науки.

Виокремлюють чотири періоди становлення хімії як наки: 

перший (IV—XVI ст.) — алхімічний; 

другий (XVII ст.) — існування теорії флогістону; 

третій (XVIIIXIX ст.) — становлення хімії як науки, створення атомномолекулярного вчення (М.Ломоносов, А.Лавуазье, Дж.Дальтон);

четвертий (ХХ-ХХІ ст.) — сучасний, який триває донині.

 

Вправа 2 Поясніть, у чому суть алхімічного періоду. Визначте його досягнення та недоліки. Алхімічний період тривав упродовж ІV-ХVІ ст. Шукання способів перетворення будь-яких металів на золото та «філософського каменю» стаю найголовнішою метою алхіміків. Досягненням стало відкриття багато нових речовин, розроблення способів їх очистки, створення деякого хімічного обладнання, започатковано виробництво ліків. Недоліком було те, що хімії як науки тоді ще не було, а існували тільки розрізнені хімічні знання, що передавалися з покоління в покоління.

 

Вправа 3 Обґрунтуйте значення першої хімічної теорії — теорії флогістону. З’ясуйте, чому вона виявилася помилковою. Теорія флогістону  невидима речовина, що виділяється з горючих речовин під час їхнього згоряння — була спробою пояснити процеси горіння речовин і окиснення металів. Виявилася помилковою, бо процеси горіння і окиснення полягають в сполученні з киснем — складова повітря.   

 

Вправа 4 Охарактеризуйте значення вчення про атоми та молекули для розвитку науки. Створення атомно-молекулярного вчення (М.Ломоносов, Дж.Дальтон) стало теоретичною основою подальшого розвитку хімії, що розвивалася як природнича експериментальна наука. Молекулярна теорія будови речовини дала змогу пояснити фізичні процеси, що відбуваються з речовинами, атомна ж — допомогла пояснити суть хімічних процесів (явищ).

 

Вправа 5 Наведіть приклади, що підтверджують важливе значення хімії в нашому житті. У повсякденному житті ми використовуємо багато речовин, які не існують у природі: скло, пластмаса, гума, поліетилен, капрон, штучні тканини, миючі та дезинфікуючі засоби тощо.

Інші завдання дивись тут...