Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Перелічіть правила поведінки та безпеки, яких ви дотримувалися під час роботи з хімічними речовинами.

1. Працювали в хімічному кабінеті (лабораторії) у спецодязі (халаті, гумових рукавицях, захисних окулярах). Не брали реактиви незахищеними руками. Використовували для цього ложки, шпателі або совочки.

2. Насипали або наливали реактиви в пробірку над столом: сухі — над аркушем паперу, рідкі — над скляним посудом. Розсипаний чи розлитий реактив не повертали назад у посудину, з якої його взято.

3. Проводили досліди, що супроводжувалися виділенням шкідливих газів і пари, лише у витяжній шафі зі справною увімкненою вентиляцією.

4. Не змішували невідомі нам речовини, не пробували їх на смак і не нюхали.

5. Працювали обережно з кислотами й лугами, не допускали потрапляння їх на шкіру чи одяг. 

6. Проводили хімічні досліди в тих умовах і порядку та з такою кількістю й концентрацією речовин, які зазначені в інструкції до проведення дослідів. Використовували лише призначені для цього прилади.

7. Збирали відпрацьовані реактиви в спеціально призначений для цього посуд і зливали їх у каналізацію лише після нейтралізації.

 

Вправа 2 Назвіть лабораторний посуд, яким ви користувалися під час роботи. Пробірка, хімічна склянка, колба, мензурка, мурний циліндр, порцелянова чашка, ступка, тигель.   

 

Вправа 3 Назвіть обладнання, необхідне для організації роботи з лабораторним штативом. 

Основні частини лабораторного штатива: підставка (3) з отвором, вісь (стержень, або стрижень) (4), муфта (5), тримач-лапка (1) чи кільце (2).

Вправа 4 Поясніть правила користування лабораторним штативом.

1) укрутіть вісь (стрижень) у підставку, потім закріпіть дві-три муфти на стрижні штатива та спробуйте почергово перемістити їх уверх і вниз;

2) укріпіть на одній муфті лапку-тримач, на іншій — кільце;

3) закріпіть у лапці-тримачі пробірку так, щоб вона могла легко рухатися, але не випадала з нього, розташувавши тримач на віддалі 1 см від отвору;

4) закріпіть у ланці штатива колбу так, щоб лапка вільно утримувала верхню частину шийки колби й під час виконання операції скло не тріснуло;

5) помістіть на кільце штатива сітку й поставте на неї склянку з рідиною. Те саме проробіть із порцеляновою чашкою, використавши для цього кільце або, за малого розміру чашки, трикутник.

 

Вправа 5 Поясніть будову спиртівки та правила користування нею; спосіб правильного нагрівання рідини.

Будова спиртівки:

Правила користування спиртівкою:

1) перевірте, чи спиртівка наповнена спиртом і має вмонтований гніт. Якщо ні, наповніть резервуар;

2) запаліть спиртівку: зніміть ковпачок, що вкриває ґніт, і обережно піднесіть до гнота запалений сірник;

3) погасіть полум'я спиртівки, закривши ґніт ковпачком.

Спосіб правильного нагрівання рідини:

Нагрівання рідин у пробірці проводьте, умонтувавши її в лапку штатива або тримача на віддалі 1 см від отвору. Прогрійте рівномірно всю поверхню пробірки, а потім — у місці розташування речовини. Отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання рідин спрямовуйте вбік від себе й тих, хто перебуває поряд. Виконавши дослід, охолодіть вміст пробірки (колби) і поставте її на спеціальну керамічну чи металеву підставку.

 

Вправа 6 Запропонуйте заходи знешкодження кислоти чи лугу, якщо вони потраплять на шкіру в побутових умовах. Добре змийте шкіру проточною водою, а потім нейтралізуючими розчинами — розчином питної соди (для кислот) або розчином оцтової кислоти (для лугів).

 

Вправа 7 Проаналізуйте необхідність дотримання правил поведінки та безпеки в кабінеті хімії. Дотримання правил поведінки й безпеки виховує відповідальне ставлення до власного здоров'я, забезпечує успішність у навчанні.

Інші завдання дивись тут...