Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Наведіть приклади речовин, якими ви найчастіше користуєтеся в повсякденному житті. Вода, кухонна сіль, цукор, мило, зубна паста, пластмаса, поліетилен, крейда тощо.

 

Вправа 2 Поясніть, як ви розумієте поняття «речовина», «фізичне тіло», «матеріал». 

Речовина — це те, з чого складається фізичне тіло. Без речовин не існує матеріалів, а матеріали, у свою чергу, є тим, із чого виготовляють фізичні тіла. Фізичне тіло — це те, що має певну масу та об’єм. 

Речовини або їх суміші, що використовуються для виготовлення фізичних тіл, предметів ужиткового та виробничого характеру, називають матеріалами. Часто назви матеріалів і речовин збігаються.

 

Вправа 3 Перелічіть властивості, якими характеризують речовини. 

Фізичні властивості: колір, блиск, смак, запах, густина, температури кипіння та плавлення, тепло- і електропровідність, неелектропровідність, твердість, крихкість, пластичність.

 

Вправа 4 Охарактеризуйте відомі вам фізичні властивості цукру (сахарози), кухонної солі (натрій хлориду), води:

Характеристика Цукор Кухонна сіль

Вода

Агрегатний стан   
Колір
Запах
Розчинність у воді
Густина
t0 кипіння
t0 плавлення

Твердий  
Білий
Відсутній
Розчиняється

1,59 г/см3
Не існує
1850С

Твердий  
Білий
Відсутній
Розчиняється

2,17 г/см3
14650С
8010С

Рідкий  
Прозора
Відсутній

Розчинник

1 г/см3
1000С
00С

Поясніть, для чого потрібно знати їх фізичні властивості: Щоб вміти розрізняти і правильно застосовувати речовини.

 

Вправа 5 З наведеного переліку випишіть окремо назви речовин, фізичних тіл і матеріалів: вода, крига, чашка, цинк, цегла, кисень, цукор, скло, колба, склянка, грудочка цукру, алюміній, деревина, ложка, стіл.

Речовини: вода, цинк, кисень, цукор, алюміній

Фізичні тіла: крига, чашка, цегла, колба, склянка, грудочка цукру, ложка, стіл

Матеріали: скло, деревина

 

Вправа 6 Повторіть із курсу природознавства відомі вам способи розділення сумішей. Відстоювання, фільтрування, дія магніту, випарювання, дистиляція.

Інші завдання дивись тут...