Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть суміші, що найчастіше трапляються в повсякденному житті, виходячи з власного досвіду. Чай, кава, компот, суп.  

 

Вправа 2 Сформулюйте ваше визначення чистих речовин і сумішей.

Чисті речовини — це речовини, що складаються з частинок певного виду та мають сталі фізичні властивості.

Суміш — це сукупність двох або більше речовин, які, змішуючись, зберігають свої властивості, а за необхідності піддаються розділенню.

 

Вправа 3 Наведіть приклади чистих речовин і їх сумішей, обґрунтуйте практичне значення сумішей.

З міді і олова отримують сплав бронзу, а заліза і вуглецю  сплави сталь і чавун. Деякі фізичні властивості однорідної суміші відрізняються від властивостей її компонентів, а тому можуть бути, таким чином, покращені чи отримані з наперед заданими властивостями. 

 

Вправа 4 Охарактеризуйте способи розділення сумішей:

а) однорідних;

Такими способами є: випарювання, кристалізація, дистиляція.

Випарюванням і кристалізацією розділяють однорідну суміш твердих речовин, що розчиняються у воді.

Дистиляцією розділяють однорідну суміш рідин, що мають різну температуру кипіння.

б) неоднорідних.

Такими способами є: відстоювання, фільтрування, дія магніту.

Відстоюванням розділяють неоднорідні суміші твердих речовин, що не розчиняються у воді, або рідини, що відрізняються густиною.

Фільтруванням розділяють неоднорідні суміші розчинних і нерозчинних у воді речовин.

Дією магніту розділяють неоднорідні суміші твердих речовин, одна з них має магнітні властивості.

 

Вправа 5 Поясніть, як розділити такі суміші: 

а) олія та вода;

Відстоюванням, використовуючи ділильну лійку, бо є неоднорідною сумішшю рідин, що мають різну густину (у верхньому шарі легша рідина  олія, у нижньому — важча вода).

б) порошки заліза й сірки;

Двома способами.

Відстоюванням, доливши води, бо є неоднорідною сумішшю твердих речовин, що мають різну густину і не розчиняються у воді (залізо осяде на дно, а сірка плаватиме на поверхні).

Дією магніту, бо залізо має здатність намагнічуватися.

в) вода та спирт;

Дистиляцією, або перегонкою, нагріваючи суміш, бо це однорідна суміш рідин з різною температурою кипіння (спирт переходить у пару при температурі 780С, а вода — при 1000С).

г) порошки заліза й магнію;

Дією магніту, бо залізо має здатність намагнічуватися.

ґ) порошки заліза, міді та сірки;

Спершу дією магніту, бо залізо має здатність намагнічуватися, маємо порошок заліза, а потім, доливши воду, відстоюванням розділяємо мідь і сірку, бо це неоднорідна суміш твердих речовин, що мають різну густину і не розчиняються у воді (мідь осяде на дно, а сірка плаватиме на поверхні).   

д) пісок, цукор і порошок заліза.

Спершу дією магніту, бо залізо має здатність намагнічуватися, маємо порошок заліза, а потім, доливши воду, фільтруванням одержуємо пісок, а згодом з фільтрату випарюванням  цукор.

Інші завдання дивись тут...