Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть структурні частинки речовини. Атоми, молекули, йони.

 

Вправа 2 Поясніть, як ви розумієте такі поняття: «атом», «хімічний елемент». Сформулюйте визначення.

Атом — найдрібніша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього.

Хімічний елемент — вид атомів із певним зарядом ядра. 

 

Вправа 3 Охарактеризуйте частинки, які входять до складу ядра атома, і поясніть, чому атом є електронейтральним. 

Протони та нейтрони утворюють ядро атома. Протони мають позитивний заряд +1 і масу 1,673•1024 г.  Нейтрони — незаряджені частинки (електронейтральні) з майже такою самою масою (1,675•1024 г), як і протони. Протони, що містяться в ядрі атома, надають йому позитивного заряду, тому й заряд атомного ядра визначають за загальним числом протонів.

Атом є електронейтральним, бо  кількість протонів і електронів в ньому однакова.   

 

Вправа 4 Продиктуйте один одному назви хімічних елементів і запишіть їх символи. Прочитайте їх. Запам’ятайте назви найпоширеніших хімічних елементів, їх символи та вимову.

Алюміній Аl "алюміній"

Аргентум Аg "аргентум"

Аурум Аu "аурум"

Барій Ва "барій"

Бор B "бор"

Бром Вг "бром"

Гідроген H "аш"

Іод І "йод"

Калій K "калій"

Кальцій Са "кальцій"

Карбон С "це"

Купрум Сu "купрум"

Магній Mg "магній"

Манган Мn "манган"

Меркурій Hg "гідраргірум"

Натрій Na "натрій"

Нітроген N "єн"

Оксиген О "о"

Плюмбум Рb "плюмбум"

Силіцій Si "силіцій"

Сульфур S "ес"

Станум Sn "станум"

Ферум Fе "ферум"

Флуор F "флуор"

Фосфор P "пе"

Хлор Cl "хлор"

Цинк Zn "цинк"

Інші завдання дивись тут...